Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1421

Briselē, 2009. gada 5. oktobrī

Kurš ir divmiljonais Erasmus programmas students?

Erasmus programma kopš tās pirmsākumiem 1987. gadā ir devusi iespēju 2 miljoniem studentu daļu studiju vai prakses laika pavadīt kādā citā Eiropas valstī. 31 students (pa vienam no katras Erasmus programmas dalībvalsts) tagad ir izraudzīts, lai simboliski pārstāvētu divmiljono studentu. Viņi tiek godināti konferencē, kas noris 5. un 6. oktobrī Zviedrijas pilsētā Lundā. Šajā konferencē ieinteresētās personas apspriežas, kā turpmāk pilnveidot Erasmus programmu, un plašāk debatē par to, kā paplašināt iespējas visiem jauniešiem doties studēt uz ārzemēm.

Pasniedzot godalgas, jaunais Eiropas izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes komisārs Marošs Šefčovičs teica: “Erasmus programma Eiropā ir bijusi ļoti veiksmīga, un man ir gods sveikt šīs programmas divmiljono studentu. Eiropas Komisija skaidri atbalsta viedokli, ka iespējai studēt ārzemēs jauniešiem Eiropā drīzāk jākļūst par likumu, nevis par izņēmumu. Konference Lundā palīdz realizēt šo mērķi”.

Stāst i par pieredzi, kurā dalījās 31 izvēlētais students, ir publicēti par godu konferencei sagatavotajā izdevumā. Piemēram, 2 studenšu sniegtās atsauksmes parāda, kā Erasmus programma ir pozitīvi ietekmējusi viņu dzīvi.

Stefānija Beikelendta , 21 gadu vecā studente no Ģentes Universitātes Beļģijā, Erasmus programmas ietvaros četrus mēnešus studēja filozofiju Viļņas Pedagoģiskajā universitātē Lietuvā. Lūk, ko viņa saka: " Es sapratu, ka gūtā pieredze mani ir pilnīgi izmainījusi un ka es nekad vairs nespriedīšu par pasauli un manām mājām – Eiropu tā, kā to darīju līdz šim. "

Savukārt Keita Semveja, 21 gadu vecā studente, k ura Kārdifas Universitātē Lielbritānijā mācās par valodu pasniedzēju, pavadīja 10 mēnešus praksē pieaugušajiem ar fizisko spēju traucējumiem paredzētajā institūta "2isa" IT mācību centrā Mijo, Francijā un daļu studiju laika – arī Kafoskari Universitātē Venēcijā, Itālijā. Viņa teica: " Erasmus dzīve man nozīmē iespējas. Es izmantoju ikvienu man dāvāto iespēju, un tas viss, pateicoties Erasmus programmai.”

Erasmus programma aizsākās 1987. gadā, un patlaban ik gadu vairāk nekā 180 000 studenti ar tās palīdzību dodas studēt uz ārzemēm. 2009. gada vidū kopējais studentu skaits, kuri Erasmus programmas ietvaros bija devušies studēt uz ārzemēm, sasniedza 2 miljonus. Mazāk zināms ir fakts, ka kopš 1997. gada vairāk nekā 200 000 augstskolu pasniedzēju ir piedalījušies Erasmus programmā un pasnieguši ārzemēs. Līdztekus šādai apmaiņai iestādes visā Eiropā sadarbojas, izmantojot Erasmus programmas finansētos projektus un tīklus.

Svinības par godu divmiljonajam Erasmus studentam laika ziņā sakrita ar ES Zviedrijas prezidentūras organizēto konferenci “ Erasmus – virzība uz priekšu un Zaļā grāmata par jauniešu mobilitāti”. Diskusijās galvenā uzmanība ir vērsta uz Erasmus programmas pilnveidošanu un to, kā studijas ārzemēs padarīt par likumu, nevis par izņēmumu visiem jauniešiem Eiropā. Tas ir galvenais jautājums, kas aplūkots Zaļajā grāmatā par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu, ko Eiropas Komisija publicēja 2009. gada jūlijā. Sabiedriskā apspriešana (arī tiešsaistē pieejamā anketa) par šo jautājumu turpināsies līdz 2009. gada 15. decembrim.

Plašāka informācija:

Eiropas Komisija: Divmiljonais Erasmus programmas students: 31 students no 31 valsts stāsta par savu pieredzi Erasmus programmā

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Eiropas Komisija: IP/09/1204, 2009. gada 30. jūlijs: “ Erasmus programmas studentu skaits sasniedz 2 miljonus” IP/09/1204

Eiropas Komisija: Green Paper on promoting the learning mobility of young people (Zaļā grāmata par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu)

http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Konferences tīmekļa vietne http://www.kongresslund.se/erasmus

Eiropas Komisija: Erasmus programma http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar