Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1421

Bryssel 5. lokakuuta 2009

Kenestä 2. miljoonas Erasmus-opiskelija?

Vuonna 1987 käynnistetty Erasmus-ohjelma on auttanut kahta miljoonaa opiskelijaa suorittamaan osan opinnoistaan tai työharjoittelun jossain toisessa Euroopan maassa. Nyt on 31 opiskelijaa (yksi kustakin Erasmus-ohjelmaan osallistuvasta maasta) valittu edustamaan symbolisesti kahdetta miljoonaa opiskelijaa. Heidän kunniakseen on järjestetty 5. ja 6. lokakuuta Ruotsin Lundissa konferenssi, jonka osanottajat keskustelevat Erasmus-ohjelman tulevaisuudesta ja laajemmin siitä, että kaikille nuorille tarjottaisiin mahdollisuuksia lähteä oppimaan ulkomaille.

”Erasmus on eurooppalainen menestystarina ja on suuri ilo juhlia kahdetta miljoonaa Erasmus-opiskelijaa”, totesi uusi koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Maroš Šefčovič palkintoja ojentaessaan . ”Komissio pitää tärkeänä, että nuorten eurooppalaisten opiskelujaksoista ulkomailla muodostuisi tavanomainen käytäntö. Lundin konferenssi auttaa osaltaan tekemään tästä totta.”

Valittujen 31 opiskelijan tarinat esitetään konferenssijulkaisussa. Niistä esimerkkinä seuraavat kaksi lausuntoa osoittavat, kuinka myönteisellä tavalla Erasmus on vaikuttanut opiskelijoiden elämään:

Stefanie Bakelandt, 21-vuotias opiskelija Gentin yliopistosta Belgiasta, opiskeli Erasmus-opiskelijana neljän kuukauden ajan filosofiaa Vilnan kasvatustieteellisessä yliopistossa Liettuassa. ”Käsitin, että kokemus muutti minut täysin ihmisenä ja etten enää koskaan tarkastelisi maailmaa ja Eurooppaa, kotiani, niin kuin ennen.”

Kieltenopettajaksi opiskeleva 21-vuotias Kate Samways Cardiffin yliopistosta Britanniasta vietti 10 kuukautta Erasmus-harjoittelijana ”2isa”-laitoksessa, joka on fyysisesti vammaisille aikuisille tarkoitettu tietotekniikan koulutuskeskus Millaussa, Ranskassa, sekä Erasmus-opiskelijana Ca’ Foscarin yliopistossa Venetsiassa. ” Minulle Erasmus-elämä merkitsee mahdollisuuksia. Olen tarttunut jokaiseen mahdollisuuteen ja kiitän siitä Erasmusta.”

Erasmus-ohjelma käynnistyi vuonna 1987, ja nykyään sen tuella matkaa maailmalle vuosittain yli 180 000 opiskelijaa. Vuoden 2009 puolivälissä Erasmus-opiskelijoina ulkomaille lähteneitä oli jo kaksi miljoonaa. Vähemmän tunnettua on, että vuodesta 1997 Erasmus-vaihtoon on osallistunut yli 200 000 yliopisto- ja korkeakouluopettajaa opettaakseen ulkomailla. Tämän vaihtotoiminnan lisäksi eri puolilla Eurooppaa toimivat laitokset tekevät yhteistyötä Erasmus-varoin rahoitettujen hankkeiden ja verkostojen yhteydessä.

Kahdennen miljoonannen Erasmus-opiskelijan juhlinta osuu samaan aikaan EU:n puheenjohtajamaan Ruotsin järjestämän Erasmus-ohjelman tulevaisuutta käsittelevän konferenssin ( Erasmus – The way forward and the Green Paper on mobility of young people ) kanssa. Sen keskusteluissa pohditaan erityisesti sitä, kuinka Erasmus-ohjelmaa voitaisiin parantaa ja kuinka lähtemisestä ulkomaille opiskelemaan tulisi normaali käytäntö kaikille eurooppalaisille nuorille. Tämä on peruskysymyksenä nuorten oppijoiden liikkuvuutta käsittelevässä vihreässä kirjassa, jonka komissio julkaisi heinäkuussa 2009. Siihen liittyvä julkinen kuulemismenettely (ja vastaava internet-kysely) jatkuu 15. joulukuuta 2009 asti.

Asiasta enemmän:

Euroopan komissio: Kahdes miljoonas Erasmus-opiskelija: 31 opiskelijaa 31 maasta kertoo Erasmus-kokemuksistaan:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Euroopan komissio: IP/09/1204, 30. heinäkuuta 2009, ”Erasmus-opiskelijoita jo 2 miljoonaa.” IP/09/1204

Euroopan komissio: Vihreä kirja ja kuuleminen nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisestä

http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Konferenssin internetsivut: http://www.kongresslund.se/erasmus

Euroopan komissio: Erasmus-ohjelma: http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar