Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1421

Brüssel, 5. oktoober 2009

Kes on kahemiljones Erasmuse tudeng?

1987. aastal käivitatud programmi Erasmus abil on 2 miljonit üliõpilast sooritanud osa oma õpingutest või tööpraktikast mõnes teises Euroopa riigis. Nüüd on neist 31 (üks üliõpilane iga programmis Erasmus osaleva riigi kohta) valitud sümboolselt esindama kahemiljonendat Erasmuse tudengit. Neid austatakse 5.–6. oktoobril Rootsis Lundis toimuval konverentsil, kus programmi kõik osapooled arutavad Erasmuse tulevikusuundi ning laiemalt seda, kuidas avada kõigile noortele võimalusi välismaal õppimiseks.

Auhindade jagamisel ütles Euroopa Komisjoni uus hariduse, koolituse, kultuuri ja noorsooküsimuste volinik Maroš Šefčovič: „Erasmus on Euroopa edulugu ning mul on suur rõõm pühitseda kahemiljonenda osalejani jõudmise verstaposti. Komisjon toetab seisukohta, et välismaale õppima minek peaks noorte eurooplaste jaoks olema pigem reegel kui erand. Lundi konverents aitab kaasa selle eesmärgi saavutamisele.”

Kolmekümne ühe valitud üliõpilase lood avaldatakse konverentsiga seotud väljaandes. Järgnevad kaks tunnistust näitavad, kuidas Erasmus on positiivselt mõjutanud üliõpilaste elusid.

Stefanie Bakelandt, 21-aastane üliõpilane Belgiast Genti Ülikoolist õppis Erasmuse tudengina neli kuud filosoofiat Vilniuse Pedagoogilises Ülikoolis Leedus. Tema nägemus on selline: „Ma mõistsin, et see kogemus muutis mind inimesena ning et ma ei saa enam iialgi suhtuda maailma ega oma kodusse – Euroopasse – nii nagu varem.”

Cardiffi Ülikoolis Ühendkuningriigis keeleõpetajaks õppiv 21-aastane Kate Samsways oli programmi Erasmus raames 10 kuud praktikal instituudis „2isa” (IT-koolituskeskus füüsilise puudega täiskasvanutele Millaus, Prantsusmaal) ning õppis seejärel Erasmuse tudengina Ca' Foscari Ülikoolis Veneetsias. Ta ütleb: „Erasmus tähendab minu jaoks avanevaid võimalusi . Ma kasutasin kõiki neid ja tänan Erasmust selle eest.”

Programm Erasmus alustas tööd 1987. aastal ja tänaseks käib selle abil välismaal enam kui 180 000 üliõpilast aastas. 2009. aasta keskpaigaks jõudis välismaal õppinud Erasmuse tudengite koguarv kahe miljonini. Vähem on teada fakt, et alates 1997. aastast on programmis osalenud ka enam kui 200 000 kõrgkoolide õppejõudu, kes on Erasmuse toel välismaal õpetamas käinud. Lisaks nendele vahetustele teevad õppeasutused kõikjal Euroopas koostööd Erasmuse rahastatud projektide ja võrgustike kaudu.

Kahemiljonenda Erasmuse tudengi austamine toimub samaaegselt ELi eesistujariigi Rootsi korraldatud Erasmuse tulevikku ja noorte liikuvust käsitleva konverentsiga „ Erasmus – The way forward and the Green Paper on mobility of young people ”. Sealsetes aruteludes keskendutakse programmi Erasmus tõhustamisele ning lahatakse eesmärki muuta välismaale õppima minek kõigi noorte eurooplaste jaoks pigem reegliks kui erandiks. See on ka Euroopa Komisjoni 2009. aasta juulis avaldatud rohelise raamatu „Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas” põhiteema. Avalik arutelu (sh internetiküsitlus) sellel teemal kestab 15. detsembrini 2009.

Täiendav teave:

Euroopa Komisjon: Kahemiljones Erasmuse tudeng: 31 üliõpilast 31-st riigist räägivad oma Erasmuse-kogemusest.

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Euroopa Komisjon: IP/09/1204, 30. juuli 2009. „Erasmus ületab 2 miljoni õppuri künnise”. IP/09/1204

Euroopa Komisjon: Roheline raamat ja arutelu õppega seotud liikuvuse kohta noorte seas. http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Konverentsi veebileht: http://www.kongresslund.se/erasmus

Euroopa Komisjon: Erasmuse programm: http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar