Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP /09/1421

Bru xelles, den 5. oktober 2009

Hvem er Erasmus-deltager nr. 2 millioner?

Siden Erasmus-programmet blev lanceret i 1987, har det hjulpet 2 millioner studerende med at gennemføre en del af deres studier eller få en praktikplads i et andet europæisk land. 31 studerende (én pr. land, der deltager i Erasmus) er nu blevet udvalgt til symbolsk at repræsentere deltager nr. 2 millioner. De blev hædret på en konference, der fandt sted den 5. og 6. oktober i Lund i Sverige, og hvor de berørte parter drøftede Erasmus-programmets fremtid og mere generelt, hvordan man kan give alle unge mulighed for at tage til udlandet for at dygtiggøre sig.

Den nye EU-kommissær for uddannelse, kultur og ungdom, Maroš Šefčovič, overrakte priserne og sagde i den forbindelse: " Erasmus er en europæisk succeshistorie, og det er en stor glæde at kunne fejre denne milepæl med Erasmus-studerende nr. 2 millioner. Kommissionen støtter på det kraftigste, at det bliver en regel og ikke en undtagelse, at unge europæere tager til andre lande for at uddanne sig. Denne konference i Lund bidrager til at realisere denne målsætning ".

De 31 udvalgte studerendes forløb beskrives i en brochure, der blev delt ud på konferencen. Nedenstående to vidnesbyrd viser f.eks., hvorledes Erasmus har haft en positiv effekt på de studerendes liv:

Stefanie Bakelandt, en 21-årig studerende fra Universitetet i Gent, Belgien, læste filosofi på det pædagogiske universitet i Vilnius, Litauen, som Erasmus-studerende i fire måneder. Hun siger selv: " Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg gennem dette udlandsophold blev en helt anden person, og at jeg fremover vil se på verden og Europa, mit hjem, med helt nye øjne ."

Kate Samways, en 21-årig sproglærerstuderende fra universitetet i Cardiff, Det Forenede Kongerige, kom på et 10 måneders Erasmus-ophold på instituttet "2isa", et it-uddannelsescenter for fysisk handicappede voksne i Millau, Frankrig, og på et Erasmus-studieophold på universitetet Ca' Foscari i Venedig, Italien. Hun sagde: " For mig drejer Erasmus-tilværelsen sig om muligheder. Jeg benyttede enhver mulighed, jeg fik, og det kan jeg takke Erasmus for."

Erasmus -programmet, som startede i 1987, hjælper årligt over 180 000 unge, der ønsker at studere i udlandet, og medio 2009 rundede det samlede antal studerende, der har været af sted med Erasmus, 2 millioner, men hvad man måske ikke er helt så klar over er, at siden 1997 har over 200 000 lærere fra højere læreanstalter også deltaget i Erasmus for at undervise i udlandet. Hertil kommer, at læreanstalterne samarbejder over hele Europa gennem en lang række projekter og netværk, som er blevet etableret inden for rammerne af Erasmus.

Fejringen af Erasmus-deltager nr. 2 millioner faldt sammen med konferencen med temaet "Erasmus – vejen frem og grønbogen om de unges mobilitet", som blev arrangeret under det svenske EU-formandskab. Det blev især drøftet, hvorledes Erasmus-programmet kan forbedres, og hvorledes studieophold i udlandet kan gøres til en regel i stedet for en undtagelse for alle unge i Europa. Dette spørgsmål er således det grundlæggende tema i grønbogen om fremme af de unges læringsmobilitet, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2009. En offentlig høring (inklusive et online-spørgeskema) om dette emne er åben indtil den 15. december 2009.

Yderligere oplysninger :

Europa-Kommissionen: Erasmus-deltager nr. 2 millioner: 31 studerende fra 31 lande fortæller om deres Erasmus-erfaringer:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Europa -Kommissionen: IP/09/1204, 30. juli 2009: "Erasmus er nu oppe på 2 millioner studerende": IP/09/1204

Europa-Kommissionen: Grønbog og høring om de unges læringsmobilitet: http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Konferencens websted: http://www.kongresslund.se/erasmus

Europa-Kommissionen: Erasmus-programmet:

http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar