Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1421

V Bruselu dne 5. října 2009

Již 2 miliony studentů využily programu Erasmus

Od svého zahájení v roce 1987 pomohl program Erasmus již 2 milionům studentů strávit část studií nebo uskutečnit pracovní stáž v jiné evropské zemi. Nyní bylo vybráno 31 studentů (jeden za každou zemi účastnící se programu Erasmus), aby symbolicky reprezentovali ony 2 miliony studentů. Byli vyznamenáni během konference, která se konala ve dnech 5.–6. října ve městě Lund ve Švédsku. V průběhu této konference diskutovaly zúčastněné strany o budoucnosti programu Erasmus a obecněji o otázce možnosti odejít do zahraničí za účelem studia pro všechny mladé lidi.

Nový evropský komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež Maroš Šefčovič při udělování vyznamenání uvedl: „Erasmus je úspěšným evropským projektem a já jsem velmi rád, že můžeme oslavit již dva miliony studentů programu Erasmus. Komise rozhodně zastává názor, že odchod do ciziny za účelem studia by se měl pro mladé Evropany stát samozřejmostí, a nikoli výjimečným případem. Konference v Lundu přispívá k tomu, aby se tento cíl uskutečnil.“

Publikace vydaná u příležitosti této konference obsahuje příběhy 31 vybraných studentů. Například tato dvě svědectví dokládají, jaký význam má Erasmus pro životy studentů:

Stefanie Bakelandt je 21letá studentka university v Gentu (Belgie), která v rámci programu Erasmus studovala čtyři měsíce filosofii na pedagogické univerzitě ve Vilniusu (Litva). Říká: „Uvědomila jsem si, že díky této zkušenosti se ze mě stal úplně jiný člověk a že se již nikdy nebudu dívat na svět a na Evropu, svůj domov, tak jako dřív.“

Kate Samways, 21letá studentka učitelství cizích jazyků na univerzitě v Cardiffu (Spojené království), měla díky Erasmu možnost pracovat 10 měsíců v IT středisku pro vzdělávání tělesně postižených dospělých „2isa“ v Millau (Francie) a studovat na univerzitě Ca' Foscari v Benátkách (Itálie). Říká: „Život s Erasmem pro mě znamená příležitosti. Já jsem každé příležitosti využila a Erasmu jsem za to vděčná.“

Program Erasmus byl zahájen v roce 1987 a v dnešní době odchází s jeho podporou do zahraničí každoročně více než 180 000 studentů. V polovině roku 2009 dosáhl celkový počet lidí, kteří odešli studovat do zahraničí jako studenti Erasmu, 2 milionů. Méně známé je to, že od roku 1997 odešlo v rámci programu Erasmus více než 200 000 učitelů z institucí vyššího vzdělávání učit do zahraničí. Kromě těchto výměn probíhá také spolupráce institucí v celé Evropě prostřednictvím projektů a sítí financovaných z programu Erasmus.

Oslava 2 milionů studentů programu Erasmus spadá do doby konference s názvem „Erasmus – cesta vpřed a zelená kniha o mobilitě mladých lidí“, kterou organizuje švédské předsednictví EU. Diskutuje se zejména o tom, jak program Erasmus zdokonalit a jak dosáhnout toho, aby se odchod do zahraničí za účelem studia stal pro všechny mladé lidi v Evropě samozřejmostí, a nikoli výjimečným případem. To je základní téma zelené knihy o mobilitě mladých lidí ve vzdělávání, kterou zveřejnila Evropská komise v červenci 2009. Do 15. prosince 2009 bude na toto téma probíhat veřejná konzultace (včetně dotazníku na internetu).

Další informace:

Evropská komise: Již 2 miliony studentů využily programu Erasmus: 31 studentů z 31 zemí vypráví o svých zkušenostech s Erasmem :

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Evropská komise: IP/09/1204, 30. července 2009: „Více než 2 miliony studentů programu Erasmus“: IP/09/1204

Evropská komise: zelená kniha a konzultace o mobilitě mladých lidí ve vzdělávání:

http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Internetové stránky konference: http://www.kongresslund.se/erasmus

Evropská komise: program Erasmus: http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar