Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1421

Брюксел, 5 октомври 2009 г.

Кой е 2-милионният студент по програма „Еразъм“?

От своето стартиране през 1987 г. насам програма „Еразъм“ е помогнала на 2 милиона студенти да проведат част от обучението си или професионалния си стаж в друга европейска страна. 31 студенти (по 1 от всяка страна, участваща в „Еразъм“), бяха избрани като символични представители на 2-милионния студент. Те бяха почетни гости на конференция, която се състоя на 5 и 6 октомври в Лунд, Швеция. На тази конференция заинтересованите страни обсъждат бъдещето на програма „Еразъм“ и разискват в по-широк аспект разкриването на възможности за пътуване и престой в чужбина с учебна цел за всички млади хора.

При връчването на наградите, новият член на Европейската комисия, отговарящ за образованието, обучението, културата и младежта, Марош Шефчович, каза: „Програма „Еразъм“ е истински европейски успех и аз съм щастлив да отбележа тази паметна цифра – 2 милиона студенти по „Еразъм“. Комисията твърдо подкрепя виждането, че пътуването и престоят в чужбина с учебна цел трябва да бъдат по-скоро правило, отколкото изключение за младите европейци. Конференцията в Лунд допринася за превръщането на тази цел в действителност“.

Историите на 31-те избрани студенти са представени в публикация към конференцията. Тези две истории например показват как програма „Еразъм“ е повлияла положително върху живота на студентите:

Стефани Бакеланд, 21-годишна студентка от Университета в Гент, Белгия, е учила четири месеца философия в Педагогическия университет във Вилнюс, Литва, като студентка по програма „Еразъм“. Тя разказва: „Установих, че това преживяване ме направи съвсем нов човек и никога няма да гледам на света и на Европа, моят дом, както преди това.“

Кейт Съмуейс, 21-годишна студентка по чужди езици (преподавателски профил) от Университета в Кардиф, Обединеното кралство, е била на 10-месечен стаж в институт „2isa“ – Център за обучение по информационни технологии за възрастни с физически увреждания в Мийо, Франция, както и на обучение по програма „Еразъм“ в Университет „Ка Фоскари“ във Венеция, Италия. Тя казва: „За мен „Еразъм“ означава възможности. Възползвах се от всяка възможност, която имах, и съм благодарна на програма „Еразъм“ за това“.

Програма „Еразъм“ стартира през 1987 г. и днес с нейна помощ над 180 000 студенти годишно пътуват в чужбина. В средата на 2009 г. общият брой на студентите по „Еразъм“, пътували в чужбина, достигна 2 милиона. Не толкова познат е фактът, че от 1997 г. насам над 200 000 преподаватели от висши учебни заведения също са участвали в програмата, като са преподавали в чужбина. Освен по линия на този обмен, институциите също така работят заедно в цяла Европа благодарение на проекти и мрежи, финансирани по „Еразъм“

Честването по повод 2-милионния студент по програма „Еразъм“ съвпадна с конференция на тема „Бъдещето на програма „Еразъм“ и Зелената книга относно мобилността на младите хора“, организирано под егидата на шведското председателство на ЕС. Дискусиите се съсредоточиха върху подобряването на програма „Еразъм“ и това как пътуването и престоят в чужбина с учебна цел да се превърнат по-скоро в правило, отколкото да останат изключение за всички млади хора в Европа. Това е основният въпрос, разглеждан в Зелената книга относно мобилността с учебна цел за младите хора, публикувана от Европейската комисия през юли 2009 г. В тази връзка е открито обществено допитване (включително онлайн въпросник) до 15 декември 2009 г.

За повече информация:

Европейска комисия: 2-милионният студент по програма „Еразъм“: 31 студенти от 31 страни разказват своя опит по програма „Еразъм“ :

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Европейска комисия: IP/09/1204, 30 юли 2009 г.: „Броят на студентите по програма „Еразъм“ достигна 2 милиона“:

IP/09/1204

Европейска комисия: Зелената книга и допитването относно мобилността с учебна цел за младите хора: http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Уебсайт на конференцията: http://www.kongresslund.se/erasmus

Европейска комисия: Програма „Еразъм“: http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar