Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1420

Bruselj, 5. oktobra 2009

Mleko: Skupina na visoki ravni o dolgoročni prihodnosti sektorja mleka

Komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel je danes ministre za kmetijstvo obvestila, da bo strokovna skupina na visoki ravni za mleko naslednji teden začela razpravo o srednje- in dolgoročnih ureditvah za sektor mleka, pri čemer bo upoštevala potek kvot za mleko 1. aprila 2015. Komisarka je na delovnem kosilu ministrov povedala, da bo skupina na visoki ravni preučila, ali je mogoče uvesti nove ureditve, ki lahko nadalje prispevajo k stabilizaciji trga in prihodkov proizvajalcev, zmanjšanju nihanja cen in izboljševanju preglednosti trga. Komisarka je ministre prav tako seznanila z najnovejšim paketom predlogov, ki ga Komisija pripravlja v podporo trgu mleka, ter jim je predstavila najnovejše podatke o razmerah na trgu, ki kažejo, da cene za mlečne proizvode rastejo.

„Zadovoljna sem, da ukrepi, ki smo jih že sprejeli, kažejo jasne znake pozitivnega vpliva na cene mleka,“ je povedala komisarka Fischer Boel. „Vendar moramo gledati tudi naprej. Zato sem prejšnji mesec predlagala ustanovitev skupine na visoki ravni, ki bo razpravljala o dolgoročni prihodnosti. Ta bo začela delati 13. oktobra in bo omogočala strokovnjakom, da obravnavajo vsa vprašanja, s katerimi se bo sektor mleka srečeval v prihodnosti. Poskušati moramo zmanjšati nihanje trga, izboljšati preglednost in razpravljati o tem, kako se lahko kmetje bolje organizirajo. V vmesnem času si bomo še naprej prizadevali za reševanje kratkoročnih težav, s katerimi se srečujejo proizvajalci mleka. V prihodnjih dneh bomo pooblastili države članice, da kmetom izplačajo do 15 000 EUR državne pomoči. Prav tako upam, da bo Svet v dveh tednih uradno potrdili naš predlog za podaljšanje varnost nih ureditev.“

Skupina na visoki ravni

Skupini na visoki ravni za mleko bo predsedoval generalni direktor Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja Jean-Luc Demarty, sestavljena pa bo iz predstavnikov držav članic. Komisija namerava, kadar bo to primerno, povabiti strokovnjake in interesne skupine, da skupini na visoki ravni pomagajo pri njenem delu. Skupina se bo praviloma sestajala enkrat na mesec ter bo redno pripravljala poročila. Razpravljala bo o naslednjih točkah, čeprav seznam ni nujno popoln:

  • Pogodbena razmerja med proizvajalci mleka in mlekarnami za boljše ravnovesje med oskrbo in povpraševanjem na trgu mleka.

  • Kaj je mogoče storiti za izboljšanje pogajalske moči proizvajalcev mleka?

  • Ali so obstoječi tržni instrumenti ustrezni?

  • Preglednost in informacije za potrošnike, vprašanja glede kakovosti, zdravja in označevanja?

  • Inovativnost in raziskave za izboljšanje konkurenčnosti sektorja.

  • Možni prihodnji trgi mleka.

Komisarka Fischer Boel je ministre prav tako seznanila s podrobnostmi o najnovejš em paketu neposrednih ukrepov za podporo trgu mleka, ki so bili predstavljeni v Evropskem parlamentu 17. septembra. Predlaga se uvedba klavzule o motnjah za sektor mleka, ki v ostalih kmetijskih sektorjih že obstaja, da se omogoči hitrejši odziv na prihodnje motnje na trgu. Spremembe na področju upravljanja sistemov nakupa kvot s strani držav članic bodo zagotovile, da kupljena kvota, ki je shranjena v nacionalnih rezervah, ne bo več vključena v nacionalno kvoto pri odločanju, ali je treba plačati dodatne dajatve. Če se izplačajo dodatne dajatve, lahko del, ki ustreza kupljeni kvoti, države članice nato porabijo za prestrukturiranje sektorja. Komisija bi morala v prihodnjih dneh sprejeti zakonodajne predloge, s katerimi se bodo te zamisli uresničile.

Nedavni razvoj dogodkov na trgu mleka

Najnovejši podatki kažejo, da se ne dvigujejo le cene vseh mlečnih proizvodov, ampak tudi cene svežega mleka s kmetij. Povprečna cena mleka v juliju in avgustu je bila po ocenah 25-26 centov na liter, najnovejši podatki večjih evropskih proizvajalcev pa kažejo na dodatno povišanje za 1-2 centa za mleko, oddano v septembru in oktobru. Promptne cene za mleko so se od junija zelo povišale. Cene za proizvode, ki so upravičeni do intervencije (maslo in posneto mleko v prahu), so se v 3 mesecih povišale za 7-9 % in so zdaj precej nad pragom intervencije.

Sprejeti ukrepi

Komisija pričakuje, da bo letos za tržne ukrepe porabila do 600 milijonov EUR. Svet bo o predlogu Komisije za podaljšanje obdobja intervencije glasoval 19. oktobra. 70 odstotkov neposrednih plačil se lahko to leto izplača 6 tednov prej kot običajno (od 16. oktobra). V okviru reforme SPK iz leta 2003 se je dodalo dodatnih 5 milijard EUR na leto za neposredna plačila proizvajalcem mleka za nadomestilo za znižanja intervencijskih cen. V okviru sistematskega pregleda skupne kmetijske politike in načrta za oživitev gospodarstva je za „nove izzive“, vključno s prestrukturiranjem mlečnega sektorja, na voljo dodatnih 4,2 milijarde EUR. Ta znesek se doda sredstvom, ki so že na voljo v okviru politike razvoja podeželja. Komisija je prav tako okrepila program za mleko v šolah z razširitvijo ponudbe proizvodov in starostnih skupin otrok, ki so zajeti v program. Odprla je nov krog promocijskih ukrepov za mlečne proizvode. Komisija trenutno pripravlja poročila o dobavni verigi sektorja mleka, da bi povečala preglednost in preverila, ali obstajajo težave v zvezi s konkurenco. Poročilo bo objavljeno pred koncem leta, o njem pa bo razpravljala skupina na visoki ravni.


Side Bar