Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

Bruxelles, 5 octombrie 2009

Lactate: Un grup la nivel înalt urmează să ia în discuție evoluția pe termen lung a sectorului laptelui și produselor lactate

Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a informat astăzi miniștrii agriculturii că un Grup la nivel înalt (GNI) format din experți în domeniul lactatelor se va reuni săptămâna viitoare pentru a discuta despre măsurile pe termen mediu și lung ce trebuie luate în sectorul laptelui și produselor lactate, ținând cont de faptul că la 1 aprilie 2015 cotele de lapte vor dispărea. În cadrul unui prânz de lucru, comisarul a comunicat miniștrilor că GNI va examina oportunitatea instituirii de noi măsuri care să contribuie la stabilizarea pieței și a veniturilor producătorilor, reducând totodată volatilitatea prețurilor și crescând gradul de transparență a pieței. De asemenea, comisarul a informat miniștrii cu privire la cel mai recent pachet de propuneri elaborat de Comisie pentru a sprijini piața lactatelor și la ultimele evoluții ale pieței, din care reiese că prețurile încep să își revină.

„Constat cu satisfacție că rezultatele măsurilor pe care le-am luat deja se concretizează prin efecte pozitive asupra prețurilor produselor lactate" a afirmat comisarul Fischer Boel. „Însă trebuie să privim și mai departe. Iată de ce am sugerat luna trecută instituirea unui Grup la nivel înalt care să examineze efectele pe termen lung. Acest grup își va începe activitatea la 13 octombrie și va constitui o bună ocazie ca experții să studieze contextul în care va evolua sectorul lactatelor în viitor. Trebuie să încercăm să reducem volatilitatea pieței, să îmbunătățim transparența și să discutăm despre modul în care se poate ameliora organizarea fermierilor. Între timp, vom continua să lucrăm pentru a găsi soluții la problemele pe termen scurt cu care se confruntă fermierii din sectorul laptelui. În zilele următoare, vom autoriza statele membre să plătească fermierilor până la 15 000 de euro cu titlu de ajutor național. Sper ca peste două săptămâni Consiliul să își dea acordul formal în privința propunerii noastre de extindere a mecanismelor de siguranță.”

Grupul la nivel înalt

GNI pentru sectorul lactatelor va fi prezidat de directorul general al Direcției agricultură și dezvoltare rurală a Comisiei, Jean-Luc Demarty, și va fi format din reprezentanți ai statelor membre. Comisia intenționează ca, la momentul oportun, să invite experți și părți interesate care să contribuie la desfășurarea lucrărilor GNI. De regulă, acesta se va întruni o dată pe lună și va prezenta periodic rapoarte de activitate. Grupul este invitat să discute, printre altele, despre următoarele aspecte:

  • relațiile contractuale dintre producătorii de lapte și fabricile de produse lactate, pentru a se găsi un mai bun echilibru între cererea și oferta de pe piața lactatelor

  • modalitățile de consolidare a capacității de negociere a producătorilor de lapte

  • adecvarea instrumentelor de piață existente

  • chestiuni ce țin de transparență și de transmiterea informațiilor către consumatori, calitate, sănătate și etichetarea produselor

  • inovare și cercetare în vederea competitivizării sectorului lactatelor

  • o posibilă piață la termen în sectorul lactatelor

Comisarul Fischer Boel a informat în detaliu miniș trii despre cel mai recent pachet de măsuri imediate, prezentat la 17 septembrie Parlamentului European și având ca scop sprijinirea pieței lactatelor. Se propune, de asemenea, ca sectorul produselor lactate să facă obiectul unei clauze de urgență, existentă deja pentru alte sectoare agricole, pentru a permite o reacție mai rapidă la viitoare perturbări ale pieței. În urma modificărilor aduse modului de funcționare a schemelor de achiziționare de cote de către statele membre, o cotă cumpărată și stocată în rezerva națională nu va mai fi considerată ca făcând parte din cota națională atunci când se decide dacă trebuie plătită o suprataxă. Dacă se percepe o suprataxă, partea care corespunde cotei achiziționate poate fi folosită de statele membre pentru restructurarea sectorului. Propunerile legislative de aplicare a acestor idei vor fi adoptate de Comisie în zilele următoare.

Evoluții recente pe piața produselor lactate

Cele mai recente date indică faptul că prețurile se îmbunătățesc nu numai pentru produsele lactate, ci și pentru laptele brut cumpărat direct de la ferme. Prețul mediu al laptelui în iulie/august este estimat la 25-26 de cenți/litru, iar informațiile recente furnizate de cei mai importanți procesatori europeni sugerează o creștere de încă 1-2 cenți pentru livrările din septembrie/octombrie. Prețurile spot ale laptelui au crescut și mai substanțial încă din iunie. Prețurile produselor eligibile pentru intervenție (unt și lapte praf degresat) au crescut cu 7-9% în decursul a trei luni și în prezent se situează sensibil peste nivelul de intervenție.

Măsuri anterioare

Comisia estimează că va mai cheltui în acest an încă 600 de milioane de euro pentru măsurile de piață. Propunerea Comisiei de a extinde perioada de intervenție va fi supusă votului Consiliului la 19 octombrie. Se estimează că anul acesta, , 70% din plățile directe vor fi făcute cu 6 săptămâni mai devreme ca de obicei (începând cu 16 octombrie). Ca parte a reformei PAC din 2003, la plățile directe către fermierii din sectorul lactatelor s-au adăugat 5 miliarde de euro pe an pentru a compensa reducerea prețurilor de intervenție. O sumă suplimentară de 4,2 miliarde este disponibilă în cadrul bilanțului de sănătate și al pachetului de redresare economică pentru a face față „noilor provocări”, inclusiv restructurarea sectorului produselor lactate, sumă care se adaugă la cea disponibilă deja în cadrul politicii de dezvoltare rurală. Comisia a consolidat programul „Lapte în școli” prin diversificarea gamei de produse și prin extinderea categoriilor de vârstă a copiilor care beneficiază de acest program. De asemenea, Comisia a deschis o nouă rundă de măsuri promoționale pentru produsele lactate. În prezent, Comisia elaborează un raport asupra lanțului aprovizionării în sectorul lactatelor, care vizează îmbunătățirea gradului de transparență și încearcă să stabilească dacă există probleme de natură concurențială. Acest raport va fi publicat până la sfârșitul anului și va fi dezbătut în cadrul GNI.


Side Bar