Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1420

Briselē, 2009. gada 5. oktobrī

Piensaimniecības nozare — augsta līmeņa ekspertu grupa spriedīs par nozares ilgtermiņa nākotni

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola šodien informēja lauksaimniecības ministrus, ka augsta līmeņa ekspertu grupa piensaimniecības jautājumos nākamnedēļ sāks apspriest vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumus piensaimniecības nozarē, ņemot vērā, ka 2015. gada 1. aprīlī beigs darboties piena kvotas. Komisāre ministru pusdienlaika sanāksmē minēja, ka augsta līmeņa ekspertu grupa (ALEG) izvērtēs, vai ir jāievieš jauni pasākumi, kas var arī turpmāk palīdzēt stabilizēt tirgus un ražotāju ienākumus, samazināt cenu svārstības un uzlabot tirgus pārredzamību. Komisāre turklāt informēja ministrus par jaunāko priekšlikumu kopumu, ko piena tirgus atbalstam pašlaik gatavo Komisija, un sniedza aktuālākās ziņas par tirgus situāciju, kas liecina, ka piena produktu cenas ir sākušas palielināties.

"Esmu priecīga paziņot, ka pasākumi, kurus mēs jau esam veikuši, nepārprotami pozitīvi ietekmējuši piena produktu cenas," sacīja Marianna Fišere Bola. "Taču mums jādomā arī par nākotni. Tādēļ pagājušajā mēnesī es ierosināju izveidot augsta līmeņa ekspertu grupu, kas izstrādātu priekšlikumus nozares nākotnei ilgākā termiņā. Šis darbs sāksies 13. oktobrī, un tā būs iespēja ekspertiem izvērtēt visas problēmas, kas šajā nozarē gaidāmas nākotnē. Mums jāmēģina samazināt tirgus svārstības, jāuzlabo pārredzamība un jāapspriež, kā piensaimnieki varētu labāk organizēties. Tikmēr mēs turpināsim risināt īstermiņa problēmas, ar kurām sastopas mūsu piensaimnieki. Tuvākajās dienās mēs atļausim dalībvalstīm maksāt lauksaimniekiem valsts atbalstu līdz pat 15 000 eiro apmērā. Un es ceru, ka Padome pēc divām nedēļām oficiāli apstiprinās mūsu priekšlikumu paplašināt "drošības tīkla" pasākumus."

Augsta līmeņa ekspertu grupa

Augsta līmeņa ekspertu grupu vadīs Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors Žanliks Demartī [ Jean-Luc Demarty ], un tā apvienos dalībvalstu pārstāvjus. Komisija plāno vajadzības gadījumā pieaicināt ekspertus un ieinteresētās personas, lai palīdzētu ALEG darbā. Grupa parasti tiksies reizi mēnesī un regulāri sniegs ziņojumus. Tā ir aicināta apspriest turpmāk minētos jautājumus, lai gan saraksts nebūt nav pilnīgs:

  • līgumattiecības starp piensaimniekiem un piena nozares uzņēmumiem, lai prasmīgāk līdzsvarotu piedāvājumu un pieprasījumu tirgū;

  • kā var palielināt piena ražotāju ietekmi sarunās ar pārējām ieinteresētajām personām?

  • vai pastāvošie tirgus instrumenti ir adekvāti?

  • pārredzamība un informācija patērētājiem, kvalitātes, veselības un marķējuma jautājumi;

  • inovācijas un pētniecība ar mērķi uzlabot nozares konkurētspēju;

  • nākotnes darījumu tirgus iespējamā izveide piena nozarē.

Komisāre M. Fišere Bola turklāt sīki informēja ministrus par jaunāko neatliekamo pasākumu kopumu, kas iesniegts Eiropas Parlamentam 17. septembrī un ir paredzēts piena produktu tirgus atbalstam. Ir ierosināts piemērot piena nozarei "tirgus traucējumu klauzulu", kura jau darbojas citās lauksaimniecības nozarēs, lai būtu iespējams ātrāk reaģēt uz nākotnē gaidāmajiem tirgus traucējumiem. Izmaiņas dalībvalstu īstenotajā kvotu pirkšanas shēmas administrēšanā nodrošinās, ka iegūtās kvotas, kas ir valsts rezervē, netiks uzskatītas par daļu no valsts kvotas, pieņemot lēmumu, vai ir jāmaksā papildu nodeva. Ja papildu nodeva tiek iekasēta, tad daļu, kas atbilst iepirktajai kvotai, dalībvalstis var izmantot nozares pārstrukturēšanai. Tuvākajās dienās Komisijai jāpieņem tiesību aktu priekšlikumi, lai šīs idejas ieviestu praksē.

Jaunākie notikumi piena tirgū

Jaunākie dati liecina, ka cenas uzlabojas ne tikai visiem piena produktiem, bet arī no saimniecības iepirktajam svaigpienam. Vidējā piena cena jūlijā/augustā ir 25–26 centi par litru, un nesen saņemtā informācija no Eiropas lielākajiem pārstrādātājiem liecina par turpmāku pieaugumu 1–2 centu apmērā par piena piegādi septembrī/oktobrī. Piena t.s. "tūlītēja darījuma cena" kopš jūnija ir palielinājusies krietni vairāk. Cenas par produktiem, attiecībā uz kuriem var veikt intervenci (sviests un sausais vājpiens), trijos mēnešos ir pieaugušas par 7–9 % un tagad krietni pārsniedz intervences cenu līmeni.

Līdz šim veiktie pasākumi

Komisija plāno tirgus pasākumiem šogad tērēt līdz pat 600 miljoniem eiro. 19. oktobrī Padome balsos par Komisijas priekšlikumu pagarināt intervences periodu. 70 % tiešo maksājumu šogad drīkst izmaksāt par 6 nedēļām agrāk nekā parasti (no 16. oktobra). Kad 2003. gadā tika veikta KLP reforma, tiešajiem maksājumiem tika atvēlēti papildu 5 miljardi eiro gadā, lai piensaimniekiem kompensētu intervences cenu samazinājumu. „Veselības pārbaudes” un ekonomikas atveseļošanas pasākumu ietvaros ir pieejami papildu 4,2 miljardi eiro, lai atrisinātu „jaunās problēmas”, tostarp īstenotu piena nozares pārstrukturēšanu. Šis atbalsts paredzēts papildus instrumentiem, kas jau ir pieejami lauku attīstības politikas pasākumu ietvaros. Komisija pastiprināja arī programmu skolu apgādei ar pienu, paplašinot programmā paredzēto produktu klāstu un skolēnu vecuma grupas. Turklāt tika uzsākta jauna piena produktu reklāmas pasākumu kampaņa. Komisija patlaban gatavo ziņojumu par pārtikas piegādes ķēdes darbību piena nozarē, lai uzlabotu pārredzamību un noskaidrotu, vai šajā jomā ir konkurences problēmas. Ziņojumu publicēs līdz gada beigām, un to apspriedīs ALEG.


Side Bar