Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1420

Bryssel 5. lokakuuta 2009

Maitoalan tulevaisuus korkean tason työryhmän pohdittavaksi

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel ilmoitti tänään maatalousministereille, että ensi viikolla aloittaa työskentelynsä uusi korkean tason työryhmä. Sen tehtävänä on keskustella maitoalan keskipitkän ja pitkän aikavälin järjestelyistä, kun maitokiintiöt lakkautetaan 1. huhtikuuta 2015. Komissaari kertoi ministerien lounastapaamisessa, että työryhmä tulee pohtimaan, olisiko syytä ottaa käyttöön uusia järjestelyjä, joilla voidaan entisestään vakauttaa markkinoita ja tuottajatuloja, hillitä hintaheilahteluja ja parantaa markkinoiden avoimuutta. Komissaari antoi ministereille tuoretta tietoa komission valmistelemasta ehdotuspaketista maitomarkkinoiden tukemiseksi ja loi katsauksen markkinatilanteeseen, joka osoittaa maitotuotteiden hintojen olevan nousussa.

”Olen iloinen voidessani todeta, että aiemmin toteuttamamme toimenpiteet näyttävät selvästi vaikuttaneen positiivisesti maitotuotteiden hintoihin”, totesi komissaari Fischer Boel. ”Meidän on kuitenkin katsottava eteenpäin. Sen vuoksi ehdotin viime kuussa, että pidemmän aikatähtäimen tulevaisuutta pohtimaan asetetaan korkean tason työryhmä. Työryhmä aloittaa työskentelynsä 13. lokakuuta. Sen puitteissa asiantuntijat voivat tutkiskella kaikkia maitoalan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Meidän on yritettävä hillitä markkinaheilahteluja, parantaa avoimuutta ja pohtia sitä, miten viljelijät voivat paremmin järjestäytyä. Samaan aikaan jatkamme työtä maidontuottajien lyhyen aikavälin ongelmien ratkaisemiseksi. Lähipäivinä sallimme jäsenvaltioiden maksaa viljelijöille kansallista tukea jopa 15 000 euroa. Toivon myös, että kahden viikon kuluttua neuvosto hyväksyy virallisesti turvaverkkojärjestelyjen laajentamista koskevan ehdotuksemme.”

Korkean tason työryhmä

Jäsenvaltioiden edustajista koostuvan työryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja Jean-Luc Demarty. Komissio kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita ja sidosryhmiä avustamaan työryhmää. Työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa ja antaa säännöllisesti raportteja muun muassa seuraavista aiheista:

  • maidontuottajien ja meijereiden sopimusperusteiset suhteet tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseksi maitomarkkinoilla

  • keinot parantaa maidontuottajien neuvotteluasemaa

  • nykyisten markkinavälineiden tarkoituksenmukaisuus

  • avoimuus ja kuluttajatiedotus; laatuun, terveyteen ja pakkausmerkintöihin liittyvät kysymykset

  • innovointi ja tutkimus maitoalan kilpailukyvyn parantamiseksi

  • mahdolliset maitoalan termiinimarkkinat.

Komissaari Fischer Boel myös esitteli ministereille tuoreen pikaisten toimenpiteiden paketin, jonka tarkoituksena on tukea maitomarkkinoita ja joka esitettiin Euroopan parlamentille 17. syyskuuta. Maitoalalla ehdotetaan sovellettavaksi muilla maatalousaloilla jo käyttöön otetun kaltaista hätälauseketta, jotta markkinahäiriöihin pystyttäisiin tulevaisuudessa reagoimaan nopeammin. Jäsenvaltioissa sovellettaviin kiintiöiden osto-ohjelmiin tehdään muutoksia. Niillä varmistetaan, että ostettua kiintiötä, joka pidetään kansallisessa varannossa, ei lueta enää osaksi kansallista kiintiötä päätettäessä, peritäänkö maidontuottajalta lisämaksu. Jos lisämaksu peritään, jäsenvaltio voi käyttää ostettua kiintiötä vastaavan osuuden maitoalan rakenneuudistukseen. Komissio hyväksynee edellä kuvattuihin toimenpiteisiin liittyvät lainsäädäntöehdotukset lähipäivinä.

Maitomarkkinoiden viimeaikainen kehitys

Viimeisimpien tietojen mukaan kaikkien maitotuotteiden hinnat ja myös raakamaidon tilahinnat ovat nousussa. Maidon keskihinta oli heinä-elokuussa arviolta 25–26 senttiä litralta. Suurimpien eurooppalaisten jalostajien toimittamien tietojen mukaan toimitushinnat saattavat nousta syys-lokakuussa vielä 1–2 senttiä. Sitä vastoin maidon spot-hinnat ovat kohonneet kesäkuusta huomattavasti enemmän. Interventiokelpoisten tuotteiden eli voin ja rasvattoman maitojauheen hinnat ovat nousseet kolmessa kuukaudessa 7–9 % ja ovat nyt reilusti interventiotason yläpuolella.

Aikaisemmat toimenpiteet

Komissio uskoo käyttävänsä tänä vuonna markkinatoimenpiteisiin 600 miljoonaa euroa. Neuvosto äänestää 19. lokakuuta komission ehdotuksesta interventiojakson pidentämiseksi. Tänä vuonna voidaan 70 % suorista tuista maksaa jo 16. lokakuuta lähtien eli kuusi viikkoa normaalia aiemmin. Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vuonna 2003 toteutetun uudistuksen yhteydessä maidontuottajille maksettaviin suoriin tukiin lisättiin ylimääräiset viisi miljardia euroa vuodessa interventiohintojen laskun vuoksi. YMP:n terveystarkastuksessa ja talouden elvytyspaketissa jäsenvaltioiden saataville asetettiin 4,2 miljardin euron lisätuki, jolla on tarkoitus vastata ”uusiin haasteisiin”, joihin myös maitoalan rakenneuudistus kuuluu. Tämä tuki myönnetään siis maaseudun kehittämispolitiikan nojalla jo saatavilla olevan tuen lisäksi. Komissio on myös tehostanut koulumaito-ohjelmaa monipuolistamalla sen tuotevalikoimaa ja laajentamalla kohderyhmän ikähaarukkaa. Se on myös käynnistänyt uuden kierroksen maitotuotteita koskevien menekinedistämistoimien toteuttamiseksi. Parhaillaan se valmistelee raporttia maitoalan tarjontaketjusta tarkoituksenaan lisätä avoimuutta ja tutkia mahdollisten kilpailuongelmien esiintymistä. Raportti julkaistaan vielä tämän vuoden puolella, ja siitä keskustellaan korkean tason työryhmässä.


Side Bar