Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1420

Βρυξέλλες , 5 Οκτωβρίου 2009

Γάλα: Ομάδα Υψηλού Επιπέδου θα εξετάσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα

Η κ. Mariann Fischer Boel, Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, πληροφόρησε σήμερα τους υπουργούς Γεωργίας ότι την προσεχή εβδομάδα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για το γάλα θα αρχίσει τις εργασίες της με αποστολή να εξετάσει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις για τον γαλακτοκομικό τομέα, δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις γάλακτος λήγουν την 1η Απριλίου 2015. Η Επίτροπος ανακοίνωσε, στη διάρκεια γεύματος εργασίας των υπουργών, ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου θα μελετήσει κατά πόσον πρέπει να θεσπιστούν νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα συμβάλουν περαιτέρω στη σταθεροποίηση της αγοράς και των εισοδημάτων των παραγωγών, στη μείωση της αστάθειας των τιμών και στην επαύξηση της διαφάνειας στην αγορά. Η Επίτροπος ενημέρωσε επίσης τους υπουργούς σχετικά με την πλέον πρόσφατη δέσμη προτάσεων που ετοιμάζει η Επιτροπή για τη στήριξη της αγοράς γάλακτος, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στην κατάσταση της αγοράς, η οποία δείχνει ότι οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων βελτιώνονται.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι εμφανίζονται σαφείς ενδείξεις ότι τα μέτρα που έχουμε ήδη λάβει έχουν θετική επίδραση στις τιμές του γάλακτος», δήλωσε η Επίτροπος κ. Fischer Boel. «Αλλά χρειάζεται επίσης να δούμε το απώτερο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον περασμένο μήνα εισηγήθηκα να συσταθεί ομάδα υψηλού επιπέδου που θα εξετάσει το μακροπρόθεσμο μέλλον. Η ομάδα αυτή θα αρχίσει τις εργασίες της στις 13 Οκτωβρίου και θα δώσει την ευκαιρία στους ειδικούς να εξετάσουν όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο τομέας του γάλακτος στο μέλλον. Είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε να μειωθεί η αστάθεια την αγορά, να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και να συζητήσουμε με ποιο τρόπο οι γεωργοί μπορούν να βελτιώσουν την οργάνωσή τους. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε το έργο μας για την επίλυση των βραχυπρόθεσμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί. Τις προσεχείς ημέρες, θα επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να καταβάλουν στους παραγωγούς ποσό μέχρι 15.000 ευρώ ως εθνική ενίσχυση. Και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει τυπικά σε δύο εβδομάδες την πρότασή μας να επεκταθούν οι ρυθμίσεις για το δίχτυ ασφαλείας.»

Ομάδα υψηλού επιπέδου

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για το γάλα θα έχει ως πρόεδρο τον Γενικό Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής, κ. Jean-Luc Demarty, και θα αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Η Επιτροπή σκοπεύει να καλεί εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς, όταν χρειάζεται, για να βοηθήσουν την ομάδα υψηλού επιπέδου στο έργο της. Η ομάδα θα συνεδριάζει, κατά κανόνα, μία φορά το μήνα και θα υποβάλλει έκθεση σε τακτική βάση. Καλείται να συζητήσει τα ακόλουθα θέματα, αν και ο κατάλογος αυτός δεν είναι κατ' ανάγκη εξαντλητικός:

  • Συμβατικές σχέσεις μεταξύ γαλακτοπαραγωγών και γαλακτοβιομηχανιών με στόχο την καλύτερη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά γάλακτος

  • Τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη των γαλακτοπαραγωγών;

  • Είναι κατάλληλα τα υφιστάμενα μέσα της αγοράς;

  • Ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης των καταναλωτών, ποιότητας, υγείας και επισήμανσης

  • Καινοτομία και έρευνα με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου

  • Δυνατότητα δημιουργίας προθεσμιακής αγοράς στον τομέα του γάλακτος

Η Επίτροπος κ. Fischer Boel ενημέρωσε επίσης λεπτομερώς τους υπουργούς σχετικά με την τελευταία δέσμη άμεσων μέτρων για τη στήριξη της αγοράς γάλακτος, η οποία υποβλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνεται να καλυφθεί ο τομέας του γάλακτος από ρήτρα διατάραξης, η οποία υπάρχει ήδη για άλλους γεωργικούς τομείς, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές διαταραχές της αγοράς. Αλλαγές στη λειτουργία των καθεστώτων εξαγοράς ποσοστώσεων από τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ότι η ποσόστωση που έχει εξαγοραστεί και τηρείται στο εθνικό απόθεμα δεν θα συνυπολογίζεται πλέον στην εθνική ποσόστωση, όταν πρόκειται να αποφασιστεί κατά πόσον οφείλεται υπερεισφορά ή όχι. Εάν στη συνέχεια εισπραχθεί υπερεισφορά, το τμήμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα η οποία έχει εξαγοραστεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την αναδιάρθρωση του κλάδου. Οι νομοθετικές προτάσεις για τη θέση σε εφαρμογή των ιδεών αυτών αναμένεται να εγκριθούν από την Επιτροπή τις προσεχείς ημέρες.

Πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές βελτιώνονται όχι μόνο για όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και για το νωπό γάλα στην πύλη της εκμετάλλευσης. Η μέση τιμή του γάλακτος κατά τον Ιούλιο/Αύγουστο εκτιμάται σε 25-26 λεπτά ανά λίτρο και οι πρόσφατες πληροφορίες από μεγάλους ευρωπαίους μεταποιητές υποδηλώνουν περαιτέρω αύξηση κατά 1-2 λεπτά για παράδοση τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Οι τιμές άμεσης παράδοσης για το γάλα αυξήθηκαν αισθητά από τον Ιούνιο. Οι τιμές για τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για παρέμβαση (βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη) αυξήθηκαν κατά 7-9% σε 3 μήνες και βρίσκονται πλέον πολύ πιο πάνω από το επίπεδο παρέμβασης.

Μέτρα που ελήφθησαν προηγουμένως

Η Επιτροπή αναμένει κατά το τρέχον έτος να δαπανήσει ποσό μέχρι 600 εκατ. ευρώ για μέτρα παρέμβασης στην αγορά. Η πρόταση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου παρέμβασης θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο στις 19 Οκτωβρίου. Το 70% των άμεσων ενισχύσεων είναι πιθανόν εφέτος να καταβληθεί 6 εβδομάδες νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως (από τις 16 Οκτωβρίου). Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2003, προστέθηκε στις άμεσες ενισχύσεις των γαλακτοπαραγωγών συμπληρωματικό ποσό 5 δισ. ευρώ ετησίως ως αντιστάθμιση των μειώσεων στις τιμές παρέμβασης. Στο πλαίσιο του Διαγνωστικού Ελέγχου και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, πρόσθετο ποσό 4,2 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση «νέων προκλήσεων», συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα. Οι πόροι αυτοί προστίθενται σε εκείνους που είναι ήδη διαθέσιμοι στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή ενίσχυσε επίσης το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία, διευρύνοντας το φάσμα των προϊόντων και τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών που υπάγονται σε αυτό. Άρχισε επίσης νέο κύκλο μέτρων προώθησης των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Επιτροπή ετοιμάζει τώρα έκθεση σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα του γάλακτος, με σκοπό να αυξηθεί η διαφάνεια και να εξακριβωθεί αν υπάρχουν προβλήματα ανταγωνισμού. Η έκθεση αυτή θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος του έτους και θα συζητηθεί από την ομάδα υψηλού επιπέδου.


Side Bar