Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/141

Bruxelles, 28 ianuarie 2009

Schimbările climatice: Comisia prezintă propuneri pentru încheierea la Copenhaga a unui pact mondial privind schimbările climatice

Comisia Europeană și-a prezentat astăzi propunerile pentru un nou acord mondial cuprinzător și ambițios în vederea soluționării problemei reprezentate de schimbările climatice și cu privire la posibilele modalități de finanțare în acest sens. Noul pact urmează să fie încheiat la conferința ONU privind schimbările climatice organizată la Copenhaga în decembrie. Pentru a limita creșterea temperaturii la mai puțin de 2°C, țările în curs de dezvoltare vor avea nevoie de mult mai multă finanțare de la țările dezvoltate și de la instituțiile multilaterale pentru a putea fi ajutate să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Propunerile Comisiei includ crearea unei piețe a emisiilor de carbon la nivelul OCDE până în 2015 și a unor surse inovatoare de finanțare internațională, pe baza emisiilor și capacității de plată ale țărilor.

Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Abordarea cauzelor și efectelor schimbărilor climatice va necesita însemnate investiții private și publice în următoarele decenii, însă costul acestor investiții va fi cu mult mai mic decât dacă permitem climei să se degradeze în continuare. Planul european de redresare economică și alte măsuri similare luate la nivel mondial pentru a combate criza economică sunt o șansă de a da un impuls investițiilor necesare în tehnologii cu emisii scăzute de carbon și de a stimula, în același timp, creșterea, inovarea și crearea de locuri de muncă. Pentru a se ajunge la un acord în Copenhaga însă, este vital să se găsească noi soluții de finanțare. Comunicarea de astăzi a Comisiei are o contribuție majoră în acest sens, furnizând o serie cuprinzătoare de propuneri în vederea sporirii resurselor financiare și a investițiilor.”

Obiectivul Copenhaga

Obiectivul UE este de a limita creșterea temperaturii globale la mai puțin de 2°C față de temperatura preindustrială, deoarece există dovezi științifice solide conform cărora schimbările climatice vor deveni periculoase dacă se depășește acest prag.
Acordul de la Copenhaga ar trebui deopotrivă să stabilească obiective globale de reducere a emisiilor și să pună bazele consolidării capacității de adaptare la schimbările climatice a țărilor. Comunicarea[1] prezintă propuneri concrete pentru atingerea acestor obiective.

Obiective și acțiuni

Pentru a nu se depăși pragul de 2°C, emisiile globale trebuie să atingă maximul înainte de 2020, pentru a scădea, până în 2050, la mai puțin de 50% din nivelurile înregistrate în 1990. Acest lucru va necesita acțiunea atât a țărilor dezvoltate, cât și a celor în curs de dezvoltare.

Țările dezvoltate trebuie să preia inițiativa și, până în 2020, să își reducă emisiile colective cu 30% din nivelurile înregistrate în 1990. UE a dat un exemplu, angajându-se să reducă emisiile cu 30% dacă și alte țări dezvoltate își asumă reduceri comparabile și a instituit deja măsuri de reducere cu 20% a emisiilor proprii (IP/08/1998). Comunicarea propune parametri specifici pentru a se asigura că obiectivele naționale presupun un nivel comparabil al eforturilor. Toate țările membre ale OCDE și statele membre ale UE, țările candidate și potențial candidate la UE ar trebui să își asume obiective privind emisiile.

Țările în curs de dezvoltare, cu excepția celor mai sărace dintre ele, ar trebui să își limiteze, până în 2020, creșterea emisiilor colective la un nivel cu 15-30% sub nivelul care s-ar înregistra dacă nu se iau măsuri. Această limitare ar trebui să includă o reducere rapidă a emisiilor generate de defrișarea pădurilor tropicale (IP/08/1543). Aceste țări ar trebui să se angajeze să adopte strategii de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon care să reglementeze toate sectoarele poluatoare cheie până în 2011. Aceste strategii vor fi evaluate de un nou mecanism internațional, care va găsi sprijinul extern potrivit pentru acțiunile propuse.

Finanțarea dezvoltării bazate pe emisii scăzute de carbon

Pentru a reduce emisiile, ar putea fi necesară creșterea investițiilor suplimentare nete globale la aproximativ 175 de miliarde EUR pe an în 2020, conform unor previziuni independente. Mai mult de jumătate din această sumă va fi necesară pentru țările în curs de dezvoltare. Până în 2020 cea mai mare parte a acțiunilor din aceste țări vor avea costuri – chiar și beneficii – reduse și ar trebui finanțate intern. Sprijinul financiar internațional pentru acțiunile care depășesc resursele interne ale unei țări ar trebui să provină din surse precum fondurile publice și mecanismele internaționale de creditare privind emisiile de carbon.

Acordul de la Copenhaga ar trebui, de asemenea, să furnizeze țărilor un cadru de sprijin în vederea adaptării la schimbările climatice inevitabile. Tuturor țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare ar trebui să li se impună elaborarea de strategii naționale de adaptare. Ar trebui să se furnizeze sprijin pentru adaptare țărilor cel mai puțin dezvoltate care sunt cele mai vulnerabile și statelor insulare mici în curs de dezvoltare.

UE ar trebui să exploreze posibilele surse inovatoare de finanțare internațională pe baza principiului „poluatorul plătește” și a capacității de plată. Statele membre UE ar putea folosi totodată o parte din veniturile viitoare generate de comercializarea certificatelor de emisii în cadrul sistemului UE de comercializare a emisiilor (ETS) pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare.

Piața mondială a carbonului

UE ar trebui să urmărească dezvoltarea, până în 2015, a unei piețe a carbonului la nivelul OCDE prin conectarea sistemului ETS propriu la alte sisteme de limitare și comercializare comparabile pentru a diminua schimbările climatice și pentru a strânge fonduri în scopul combaterii acestora. Piața ar trebui extinsă pentru a cuprinde marile economii emergente până în 2020 în vederea creării unei piețe mondiale a carbonului.

Ar trebui restructurat Mecanismul de dezvoltare nepoluantă (MDN) din cadrul Protocolului de la Kyoto. În cazul țărilor în curs de dezvoltare avansate și al sectoarelor economice foarte competitive, MDN ar trebui înlocuit treptat cu un mecanism sectorial de creditare și cu sisteme de limitare și comercializare.

Etape următoare

Comunicarea se adresează Consiliului, Parlamentului și organismelor consultative ale UE. Se așteaptă ca răspunsul Consiliului să fie primit în luna martie.

A se vedea, de asemenea, MEMO/09/34

Informații suplimentare

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm


[1] Către încheierea la Copenhaga a unui acord cuprinzător privind schimbările climatice COM(2009) 39


Side Bar