Navigation path

Left navigation

Additional tools

říjmů z dražeb povolenek v rámci systému obchodování s emisemi EU k podpoře rozvojových zemí.

Celosvětový trh s CO2

EU by se měla snažit do roku 2015 vytvořit trh s CO2 v rámci OECD tím, že propojí systém obchodování s emisemi EU s jinými srovnatelnými systémy obchodování na základě stanovených stropů (tzv. „cap-and-trade“) za účelem zmírnění změny klimatu a vytvoření finančních prostředků k boji se změnou klimatu. Trh by měl být rozšířen tak, aby do roku 2020 pokrýval velké rozvíjející se země s cílem vytvořit celosvětový trh s CO2.

Mechanismus čistého rozvoje v rámci Kjótského protokolu by měl být reformován. V případě vyspělejších rozvojových zemí a vysoce konkurenčních hospodářských odvětví by mechanismus čistého rozvoje měl být postupně nahrazen odvětvovým mechanismem plateb za CO2 a systémy obchodování na základě stanovených stropů.

Další kroky

Sdělení je určeno Radě, Parlamentu a poradním orgánům EU. Lze očekávat, že Evropská rada předloží svou odpověď v březnu.

Viz také MEMO/09/34.

Další informace

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm


[1] Na cestě ke komplexní dohodě o řešení změny klimatu v Kodani, KOM (2009)39


Side Bar