Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE RO

IP/09/1419

Брюксел, 5 октомври 2009 г.

Рибарство: Европейската комисия направи предложение относно възможностите за риболов в Черно море за 2010 г.

Днес Европейската комисия прие предложение относно възможностите за риболов в Черно море за 2010 г. Комисията предлага 76 тона общ допустим улов (ОДУ) за калкан, което е 25 % по-малко в сравнение с 2009 г. и 12 750 тона ОДУ за копърка, което е без изменение спрямо 2009 г. Предложенията се опират на консултация с две работни групи от водещи научни специалисти от черноморския регион в областта на рибарството, както и с Научно-техническия и икономически комитет по рибарство към Европейската комисия, който прегледа доклада на работната група.

Комисарят за морското дело и рибарството Джо Борг коментира: „Управлението на рибарството във водите на Черно море, които принадлежат на Европейския съюз, трябва да бъде рационално и да се основава на научен подход, като следва същите принципи, които се прилагат навсякъде другаде в ЕС. При определяне на предложенията за следващата риболовна година Комисията се ръководи точно от това. Докато за копърката бяхме в състояние да запазим непроменено ограничението на общия улов, за калкана се наложи да го намалим, тъй като учените предупредиха наскоро за тежкото състояние на неговите запаси. В средносрочна перспектива желаем да въведем планове за управление на особено ниски рибни запаси, както правим в други региони. Това ще ни помогне да управляваме рибарството по-добре, при пълно отчитане нуждите от опазване, а същевременно на индустрията се гарантира повече прозрачност и предсказуемост.

Целта на предложението е дългосрочно устойчиво използване на рибните запаси в Черно море и то може да се разглежда като продължение на мерките, приложими за 2008 г. и 2009 г. С предложените мерки комисията се стреми към възстановяване на изчерпаните запаси и към гарантиране на устойчиво рибарство в дългосрочен план, което отговаря на критериите, определени в документа на Комисията за консултации относно възможностите за риболов за 2010 г., който бе публикуван през май ( IP /09/747 ).

ОДУ от 12 500 тона за копърката няма да се разпределя по квоти, а ОДУ от 76 тона за калкан се разпределят по равно между България и Румъния. В предложението се съдържат също технически мерки за подпомагане на възстановяването на риболова на калкан. Минималният размер на отвора на мрежите, разрешен понастоящем в рибарството, е 400 мм и периодът на постепенно изваждане от употреба на мрежи с по-малки отвори вече изтече. Риболовният сезон за калкан се затваря от 15 април до 15 юни и минималната дължина на разтоварен калкан остава непроменена 45 см.

За да бъдат намалени изхвърлянията се забранява пробирането (т.е. изхвърлянето на риба с цел да се уловят по-големи или по-ценни екземпляри) за всички видове, които са предмет на квота.

Комисията насърчава също двустранното сътрудничество в управлението на риболовни стопанства с граничещи с Черно море трети страни, както и посредством съответните регионални риболовни организации, а именно Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, която обхваща и Черно море.


Side Bar