Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Bryssel den 2  oktober 2009

OPEN DAYS 2009 – Europeiska veckan för regioner och städer (5–8 oktober): EU förbereder sig för det största årliga evenemanget i anslutning till EU:s regionalpolitik

Europeiska kommissionen och EU:s regionkommitté anordnar den

5–8 oktober för sjunde året i rad en europeisk vecka för regioner och städer, kallad OPEN DAYS. Mer än 7 000 beslutsfattare på europeisk, nationell och regional nivå, experter samt företrädare för banker, näringsliv och frivilligorganisationer deltar i 125 seminarier och andra evenemang i Bryssel. Deltagarna kommer inte bara från Europa, utan också från USA, Kina och Indien. Målet med detta fyradagarsevenemang är att regionerna och städerna ska kunna utbyta idéer inom en lång rad områden.
Det handlar om allt ifrån hur man kan främja den ekonomiska utvecklingen och motverka den pågående recessionen till den långsiktiga utmaning som klimatförändringarna utgör. Dessutom kommer ytterligare ca 230 evenemang att gå av stapeln i medlemsstaterna under OPEN DAYS‑flaggan.

Detta års evenemang är särskilt viktigt. Under titeln ”Globala utmaningar, europeiska svar" kommer det att behandla hur den globala ekonomin håller på att förändras som en effekt av nedgången. Såväl EU som dess medlemsstater och regioner måste investera i stora och innovativa förändringar för att komma ur krisen, bevara den europeiska samhällsmodellen och kunna fortsätta konkurrera globalt. Globaliseringen är inte någon fiende till subsidiaritetsprincipen. I själva verket är det precis tvärtom. Regionerna ligger i framkant när det gäller att skaffa sig know‑how och i fråga om ekonomisk verksamhet, sysselsättning, social sammanhållning och innovationssystem , säger Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som kommer att vara en av talarna vid öppnandet i Europaparlamentet.

OPEN DAYS är det största evenemanget i anslutning till EU:s regionalpolitik. Det ger stor offentlig uppmärksamhet åt lokala och regionala idéer och frågor. Den ekonomiska krisen är en ständig påminnelse för oss om att regionerna måste hitta nya sätt att hantera de globala utmaningarna. OPEN DAYS är en unik plattform där företrädare för de offentliga, privata och akademiska sektorerna kan mötas i dialog för att finna konkreta lösningar , säger kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Paweł Samecki.

Klimatförändringens dag den 7 oktober dagar under OPEN DAYS kommer att bli ett perfekt tillfälle för lokala och regionala myndigheter över hela Europa att sända ett kraftfullt budskap om att vi måste samarbeta för att kunna tackla både orsakerna till och effekterna av den globala uppvärmningen före FN‑toppmötet i Köpenhamn i december , säger Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande.

Globala utmaningar, europeiska svar

Det är 213 regioner och städer som deltar som partner i OPEN DAYS 2009. De kommer att samarbeta i partnerskap runt teman som innovation och folkhälsa.

Seminarierna på detta års OPEN DAYS är inriktade på följande fyra huvudteman:

  • Ny tillväxt: Innovation i Europas städer och regioner.

  • Regionerna och klimatförändringarna: Europas väg till en hållbar regional utveckling.

  • Territoriellt samarbete: Samarbete över gränserna.

  • Resultat och framtidsutsikter: Utvärdering av EU:s sammanhållningspolitik och framtida utveckling.

Diskussionerna om EU:s strategi för Östersjöregionen kommer också att bli en central punkt på dagordningen.

Strategin antogs av Europeiska kommissionen i juni (se: IP/09/893 ) som en del av det svenska ordförandeskapets prioriterade uppgifter och är den första strategin som har utformats enligt en ”makro-regional” metod. Strategin syftar till att främja samarbetet mellan de åtta medlemsstaterna runt Östersjön för att tackla de särskilda utmaningarna i området, särskilt miljöproblemen. Andra syften med strategin är att stärka konkurrenskraften, utveckla energi- och transportförbindelserna samt öka säkerheten i området, särskilt sjösäkerheten. Sveriges vice statsminister, Maud Olofsson samt Sveriges och Finlands EU‑ministrar, Cecilia Malmström och Astrid Thors , kommer att delta i en presspanel om Östersjön som ett led i OPEN DAYS.

Diskussionerna förväntas också handla om en ny makro‑regional strategi för Donaubäckenet . Europeiska rådet har uppmanat kommissionen att ta fram planer för en Donaustrategi före utgången av 2010, och Regionkommittén kommer att anta en rapport om ämnet på sin OPEN DAYS-plenarsession (den 7 oktober).

OPEN DAYS‑universitetet

OPEN DAYS‑universitetet är en av flera nya insatser i programmet för 2009. Målet med universitetet är att involvera den akademiska världen på ett bättre sätt genom ett antal paneler med deltagande av ledande akademiker. Den amerikanske författaren och ekonomen Jeremy Rifkin , som är känd för sina idéer om ”den tredje industriella revolutionen” (efter kolet), kommer på konferensen att hålla ett videotal som blir startskottet för debatten om hur de europeiska regionerna kan anta utmaningarna i samband med klimatförändringarna.

”Mötesplatsen”: Regionerna skapar affärsmöjligheter

I samband med OPEN DAYS kommer Regionkommitténs lokaler att bli en mötesplats för såväl lokala experter som företrädare för banker och internationella företag, t.ex. Siemens och Motorola, som tillsammans förbereder 33 seminarier om regional utveckling och företagsutveckling.

Arbete i partnerskap

Med en budget på 347 miljarder euro för perioden 2007–2013, varifrån stöd ges till 455 utvecklingsprogram i medlemsstaterna, måste EU:s sammanhållningspolitik samordnas effektivt mellan de offentliga myndigheterna och näringslivet om EU‑stödet ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt. OPEN DAYS kan hjälpa till att lägga grunden för sådana partnerskap och för gemensamma projekt.

OPEN DAYS på lokal nivå: Europa i din region

Inom ramen för initiativet ”Europe in my Region/Europe in my City” kommer det att anordnas 233 lokala evenemang i 33 länder. Arrangemangen omfattar bl.a. festivaler, debatter mellan ungdomar, seminarier och idrottstävlingar. Tanken är att sätta fokus på EU:s resultat och skapa mer medvetenhet om hur mycket bidrag EU ger via sammanhållningspolitiken till projekt rörande allt ifrån teknikparker till bredbandsutveckling och transportlänkar för höga hastigheter.

Bakgrund

Mer information finns på webbplatsen för OPEN DAYS 2009: www.opendays.europa.eu

BILAGA:

Mediaprogrammet

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar