Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Bruselj, 2 . oktobra 2009

DNEVI ODPRTIH VRAT – evropski teden regij in mest (5.–8. oktober): osrednji dogodek na programu regionalne politike EU

Sedmi letni DNEVI ODPRTIH VRAT – evropski teden regij in mest, ki jih organizirata Evropska komisija in Odbor regij EU, bodo potekali od 5. do 8. oktobra. Več kot 7 000 evropskih, nacionalnih in regionalnih načrtovalcev politik ter izvajalcev in predstavnikov iz poslovnega sveta, civilne družbe in akademskih krogov bo sodelovalo na 125 seminarjih in drugih prireditvah v Bruslju. Udeleženci ne bodo prišli le iz Evrope, temveč tudi iz Združenih držav Amerike, Kitajske in Indije. Cilj štiridnevnega dogodka je izmenjava mnenj o številnih vprašanjih med regijami in mesti. Ta segajo od pospeševanja gospodarskega razvoja in boja s sedanjo recesijo do dolgotrajnih izzivov v zvezi s podnebnimi spremembami. V okviru DNI ODPRTIH VRAT bo v državah članicah potekalo tudi okrog 230 lokalnih prireditev.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, ki je bil med govorci na otvoritvenem zasedanju Evropskega parlamenta, je povedal: „Letošnji dogodek, poimenovan „Evropski odzivi na skupne izzive“, bo imel poseben pomen. Obravnaval bo spremembe globalnega gospodarstva zaradi krize. Evropa, njene države članice in regije morajo vlagati v večje in inovativne spremembe, da bi premagale krizo, ohranile evropski model družbe in ostale globalno konkurenčne. Globalizacija ni sovražnica subsidiarnosti. Pravzaprav je njeno nasprotje. Regije so pravi kraj za doseganje strokovnega znanja in izkušenj, za gospodarsko dejavnost, zaposlovanje, socialno kohezijo in inovacijske sisteme.“

Komisar za regionalno politiko Paweł Samecki je pojasnil: „DNEVI ODPRTIH VRAT so glavni dogodek na koledarju regionalne politike EU. Javnosti omogočijo vpogled v lokalne in regionalne ideje ter težave. Ekonomska kriza nas še naprej opominja, da morajo vse regije najti način, kako se odzvati na globalne izzive. DNEVI ODPRTIH VRAT zagotavljajo edinstven forum za dialog med javnostjo, zasebno in akademsko sfero, da bi našli konkretne rešitve.“

Predsednik Odbora r egij (CoR) Luc Van den Brande je dodal: „Dan podnebnih sprememb, ki bo 7. oktobra potekal v okviru DNI ODPRTIH VRAT, bo odlična priložnost za lokalne in regionalne organe po Evropi za pošiljanje pomembnega sporočila o potrebi po sodelovanju pri obravnavi vzrokov in posledic globalnega segrevanja pred vrhom Združenih narodov decembra v Köbenhavnu.“

Evropski odzivi na skupne izzive

Na DNEVIH ODPRTIH VRAT sodeluje 213 regij in mest, ki bodo v skupinah delali na temah, kot so inovacije in javno zdravje.

Semin arji se na letošnjih DNEVIH ODPRTIH VRAT osredotočajo na štiri glavne teme:

  • Krepitev rasti: inovacije v evropskih regijah in mestih;

  • Regije in podnebne spremembe: Evropa na poti k trajnostnemu regionalnemu razvoju;

  • Teritorialno sodelovanje: sodelovanje prek meja;

  • Doseganje rezultatov, pogled v prihodnost: ocena kohezijske politike EU in možnosti za prihodnost..

Razprave o Strategiji EU za regijo Baltskega morja bodo prav tako zasedale osrednje mesto na programu. Strategija, ki jo je Evropske komisija sprejela junija (glej: IP/09/893 ), je ena glavnih prednostnih nalog švedskega predsedovanja EU in prva, ki je bila oblikovana glede na „makroregionalno“. Strategija tudi spodbuja sodelovanje med osmimi državami članicami ob Baltskem morju pri obravnavi posebnih izzivov na tem območju, zlasti okoljskih problemov. Drugi cilji vključujejo krepitev konkurenčnosti, razvijanje povezav na področju energetike in prometa ter izboljšanje varnosti v regiji, zlasti na področju pomorstva. Švedska podpredsednica vlade Maud Olofsson ter švedska in finska ministrica za zunanje zadeve Cecilia Malmström in Astrid Thors se bodo v okviru DNI ODPRTIH VRAT srečale z novinarji na zasedanju, posvečenem Baltskemu morju.

Pričakuje se, da se bodo razprave osredotočile tudi na novo makroregionalno strategijo za Podonavje . Evropski svet je Komisijo pozval, naj predstavi načrte za strategijo za Donavo do konca leta 2010, Odbor regij pa bo sprejel poročilo o tem na svojem plenarnem zasedanju v okviru DNI ODPRTIH VRAT (7. oktobra).

Univerza DNI ODPRTIH VRAT

Univerza DNI ODPRTIH VRAT je ena od novosti programa za leto 2009. Ta pobuda, ki je bila zasnovana za boljšo vključitev akademskih krogov, bo zaobsegala serijo okroglih miz z vodilnimi akademiki. Ameriški avtor in ekonomist Jeremy Rifkin , znan po svojih idejah o postogljični „tretji industrijski revoluciji“, bo na konferenci prisoten z video sporočilom, ki bo sprožilo razpravo o tem, kako se evropske regije lahko odzovejo na podnebne spremembe.

„Shajališče“: Regije sklepajo posle

V času DNI ODPRTIH V RAT bodo prostori Odbora regij shajališče lokalnih strokovnjakov ter predstavnikov bank in mednarodnih družb, kot sta Siemens in Motorola, ki bodo soorganizirali 33 seminarjev o regionalnem in poslovnem razvoju.

Partnersko sodelovanje

Kohezijska politika EU, ki ima za obdobje 2007–2013 proračun v višini 347 milijard EUR in zagotavlja podporo za 455 razvojnih programov v državah članicah, zahteva učinkovito sodelovanje med javnimi organi in gospodarstvom za najboljšo uporabo sredstev EU. DNEVI ODPRTIH VRAT bodo pomagali postaviti temelje za takšna partnerstva in skupne projekte.

DNEVI ODPRTIH VRAT se selijo na lokalno raven: Evropa v vaši regiji

Kot del pobude „Evropa v moji regiji/Evropa v mojem mestu“ bo v 33 državah organiziranih 233 lokalnih prireditev. Prireditve bodo vključevale festivale, debate za mladino, seminarje in športna tekmovanja. Ideja je, da se slavijo evropski dosežki in zviša zavest o obsegu naložb EU, dosegljivih prek kohezijske politike, za projekte, ki segajo od tehnoloških parkov do razvoja širokopasovnosti in visokohitrostnih transportnih povezav.

Ozadje

Več informacij je na voljo na spletišču OPEN DAYS 2009: www.opendays.europa.eu

Priloga:

Program Media

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar