Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Bruxelles, 2 octombrie 2009

OPEN DAYS 2009 – Săptămâna europeană a regiunilor și a orașelor (5-8 octombrie): pregătirea pentru cel mai important eveniment din calendarul politicii regionale a UE

Cea de-a șaptea ediție a OPEN DAYS – Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor, eveniment organizat anual de către Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor al UE, are loc între 5 și 8 octombrie. Peste 7 000 de responsabili politici la nivel european, național și regional, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății civile și ai mediului universitar vor participa la cele 125 de seminarii și alte evenimente organizate la Bruxelles. Participanții vor veni nu numai din Europa ci și din Statele Unite, China și India. Scopul acestei manifestații cu durata de patru zile este schimbul de idei între regiuni și orașe într-o gamă vastă de aspecte. Acestea cuprind de la stimularea dezvoltării economice și lupta împotriva recesiunii actuale până la provocările pe termen lung legate de schimbările climatice. Sub stindardul OPEN DAYS, în statele membre vor avea loc, de asemenea, în jur de 230 de inițiative locale suplimentare.

Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, care va face parte dintre vorbitori la sesiunea de deschidere a Parlament ului European, a afirmat: „Manifestarea din anul acesta va fi deosebit de importantă. Intitulată „Provocări globale, soluții europene”, aceasta va examina schimbările economice globale din perspectiva încetinirii creșterii economice. Europa, statele sale membre și regiunile sale trebuie să investească în schimbări majore și inovatoare pentru a ieși din criză, a menține modelul societal european și a rămâne competitive pe plan global. Globalizarea nu este inamica subsidiarității. Ea este, de fapt, exact opusul acesteia. Regiunile sunt locurile cele mai adecvate pentru dobândire de expertiză, pentru activitate economică, ocupare a forței de muncă, coeziune socială și sisteme de inovare.”

Comisarul european pentru politica regională, domnul Paweł Samecki, a de clarat: „OPEN DAYS constituie cel mai important eveniment din calendarul politicii regionale a UE și atrage atenția publicului asupra ideilor și preocupărilor locale și regionale. Criza economică continuă să ne amintească faptul că toate regiunile trebuie să găsească soluții pentru a răspunde provocărilor mondiale. Manifestarea OPEN DAYS oferă o platformă unică de dialog între sectoarele public, privat și universitar pentru găsirea unor soluții concrete.

Președintele Comitetului Regiunilor (CR), domnul Luc Van den Brande, a adăugat: Pe durata evenimentului OPEN DAYS, ziua de 7 octombrie consacrată schimbărilor climatice va constitui ocazia perfectă, pentru autoritățile locale și regionale din întreaga Europă, de a trimite un mesaj puternic cu privire la necesitatea de a colabora pentru a acționa atât asupra cauzelor cât și asupra efectelor încălzirii climatice globale, în mod premergător summit-ului Națiunilor Unite care va avea loc la Copenhaga în decembrie.”

Provocări mondiale, soluții europene

231 regi uni și orașe sunt partenere ale evenimentului OPEN DAYS 2009 și își vor desfășura activitatea în „conglomerate” pe teme cum sunt inovarea sau sănătatea publică.

La edi ția OPEN DAYS din acest an, seminariile se articulează în jurul a patru subiecte principale:

  • Restabilirea cre șterii economice: inovarea în orașele și regiunile Europei;

  • Regiunile și schimbările climatice: Europa pe calea dezvoltării regionale durabile;

  • Cooperarea teritorială: colaborarea dincolo de frontiere;

  • Ob ținerea de rezultate și avansarea: evaluarea și perspectivele viitoare ale politicii de coeziune a UE.

Discu țiile privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice vor ocupa, de asemenea o poziție centrală în ordinea de zi. Adoptată de către Comisia Europeană în iunie (a se vedea: IP/09/893 ), această strategie constituie una dintre prioritățile principale ale președinției suedeze a Uniunii Europene și prima care a fost elaborată conform unei abordări „macroregionale”. Aceasta vizează ameliorarea cooperării între cele opt state membre frontaliere ale Mării Baltice pentru a aborda provocările specifice din zonă, în special problemele de mediu. Alte obiective ale acesteia includ consolidarea competitivității, dezvoltarea conexiunilor în materie de energie și de transporturi și ameliorarea securității regionale, în special pe plan maritim. Doamna Maul Olofsson , viceprim-ministra suedeză și doamnele Cecilia Malmström și Astrid Thors, ministra suedeză și respectiv finlandeză a afacerilor europene, vor participa la o conferință de presă cu privire la Marea Baltică în cadrul OPEN DAYS.

Se prevăd, de asemenea, dezbateri pe tema unei noi strategii macroregionale pentru bazinul danubian . Consiliul European a cerut Comisiei să prezinte un proiect de strategie pentru Dunăre până la sfârșitul anului 2010 iar Comitetul Regiunilor va adopta un raport pe această temă cu ocazia sesiunii plenare din cadrul OPEN DAYS (7 octombrie).

Universitatea OPEN DAYS

Universitatea OPEN DAYS face parte din cele câteva noută ți incluse în programul 2009. Concepută pentru a spori participarea comunității universitare, aceasta va include o serie de mese-rotunde la care vor lua parte personalități academice eminente. Scriitorul și economistul american Jeremy Rifkin , renumit pentru ideile sale privind „cea de-a treia revoluție industrială” sin era post-carbon, va interveni prin intermediul unui mesaj video care va stimula discuțiile privind modul în care regiunile europene pot găsi soluții pentru schimbările climatice.

„Punctul de întâlnire”: regiunile fac afaceri

În timpul manifestărilor OPEN DAYS, sediul Co mitetului Regiunilor va găzdui punctul de întâlnire al experților locali și al reprezentanților băncilor și al societăților internaționale cum sunt Siemens și Motorola, care s-au asociat pentru a organiza 33 de seminarii privind dezvoltarea regională și comercială.

Munca în cadrul parteneriatului

Politica de coeziune a Uniunii Europene, căreia i s-a alocat un buget de 347 de miliarde EUR pentru perioada 2007-2013 și care susține 455 de programe de dezvoltare în statele membre, necesită o cooperare eficace între autoritățile publice și mediile de afaceri pentru utilizarea optimă a fondurilor comunitare. Manifestările din cadrul OPEN DAYS pot contribui la constituirea bazelor unor astfel de parteneriate și de proiecte comune.

Evenimentul OPEN DAYS la nivel local: Europa în regiunea dumneavoastră

233 de evenimente locale vor avea loc în 33 de țări, în cadrul inițiativei „Europa în regiunea mea/Europa în orașul meu”. Aceste evenimente includ festivaluri, dezbateri de tineret, seminarii și competiții sportive. Ideea este aceea de a celebra realizările Europei și de a sensibiliza cetățenii la amploarea investițiilor disponibile prin intermediul politicii de coeziune a UE pentru proiecte cuprinzând de la parcuri tehnologice la dezvoltarea conexiunilor în bandă largă și a legăturilor de transport de mare viteză.

Context

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul internet al manifestării OPEN DAYS 2009: www.opendays.europa.eu

Anexă:

Program pentru media

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar