Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Bruksela, dnia 2 października 2009 r.

DNI OTWARTE 2009 – Europejski Tydzień Regionów i Miast (5-8 października): największe wydarzenie roku w ramach polityki regionalnej UE zbliża się wielkimi krokami

W dniach 5-8 października odbędą się siódme doroczne DNI OTWARTE – Europejski Tydzień Regionów i Miast, organizowany przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE. W 125 seminariach i innych wydarzeniach w Brukseli weźmie udział około 7 000 europejskich, krajowych i regionalnych decydentów, ekspertów i przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich. Zapowiadający swój udział uczestnicy pochodzą nie tylko z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Indii. Celem tego obejmującego cztery dni wydarzenia jest umożliwienie przedstawicielom regionów i miast wymiany poglądów na wiele kwestii: od wspierania rozwoju gospodarczego i walki z aktualnym kryzysem po długoterminowe wyzwania związane ze zmianami klimatu. Równocześnie w ramach DNI OTWARTYCH w państwach członko wskich zorganizowanych zostanie 230 imprez lokalnych.

Zgodnie ze słowami przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa, który będzie jednym z prelegentów sesji otwierającej w Parlamencie Europejskim: „Tegoroczna edycja imprezy będzie szczególnie ważna. Nosi ona tytuł „Globalne wyzwania, europejskie rozwiązania”, a jej tematem będą zmiany w gospodarce światowej pod wpływem spadku wzrostu. Aby stawić czoła kryzysowi, zachować europejski model społeczny i konkurencyjność na poziomie globalnym, Unia Europejska, jej państwa członkowskie i regiony muszą wprowadzić ważne zmiany o charakterze innowacyjnym. Globalizacja nie stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości. Jest właśnie odwrotnie. To przede wszystkim w regionach zdobywa się know-how, prowadzi się działalność gospodarczą, tworzone są miejsca pracy, promowana jest spójność społeczna i systemy innowacji.”

Komisarz ds. polityki regionalnej Paweł Samecki stwierdził: „DNI OTWARTE to największe wydarzenie organizowane w ramach unijnej polityki regionalnej. Ma ono na celu zwrócić szczególną uwagę opinii publicznej na lokalne i regionalne problemy i inicjatywy. Kryzys gospodarczy wciąż przypomina nam o tym, że wszystkie regiony muszą poszukiwać sposobów sprostania globalnym wyzwaniom. DNI OTWARTE stanowią wyjątkową płaszczyznę dialogu między społeczeństwem, sektorami prywatnym i publicznym oraz środowiskami akademickimi, który prowadzić ma do wypracowania konkretnych rozwiązań.”

Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande powiedział: „Poświęcony zmianom klimatu dzień 7 października, obchodzony w trakcie DNI OTWARTYCH, będzie znakomitą okazją ku temu, by przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z całej Europy wystosowali apel o zacieśnienie współpracy w walce zarówno z przyczynami, jak i ze skutkami globalnego ocieplenia, w perspektywie grudniowego szczytu ONZ w Kopenhadze."

Globalne wyzwania, europejskie rozwiązania

Udział w DNIACH OTWARTYCH 2009 w charakterze partnerów weźmie 213 regionów i miast, które będą współpracowały w ramach „konglomeratów” w dziedzinach takich jak innowacje i zdrowie publiczne.

Seminaria w ramach tegorocznych DNI OTWARTYCH dotyczyć będą przede wszystkim czterech głównych zagadnień:

  • Przywrócenie wzrostu gospodarczego: innow acje w europejskich miastach i regionach;

  • Regiony wobec zmian klimatu: europejskie rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego;

  • Współpraca terytorialna: wspólne inicjatywy ponad granicami;

  • Osiągnięte wyniki i plany na przyszłość: ocena polityki spójności UE oraz projekty na przyszłość.

Jednym z najistotniejszych punktów programu będą rozmowy na temat strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego . Przyjęta przez Komisję Europejską w czerwcu (zob. IP/09/893 ) strategia stanowi jeden z priorytetów szwedzkiej prezydencji UE i jest pierwszym przykładem strategii rozwijanej w ramach „makroregionalnego” podejścia. Jej założeniem jest wspieranie współpracy między ośmioma mającymi dostęp do Bałtyku państwami członkowskimi, tak aby ułatwić rozwiązywanie specyficznych dla tego obszaru problemów, zwłaszcza tych związanych z ochroną środowiska. Pozostałe cele obejmują zwiększanie konkurencyjności, rozwijanie powiązań w zakresie energii i transportu oraz zwiększanie bezpieczeństwa na tym obszarze, przede wszystkim w dziedzinie polityki morskiej. Udział w panelowej konferencji prasowej, która zorganizowana zostanie w ramach DNI OTWARTYCH i poświęcona będzie tematyce związanej z Morzem Bałtyckim, wezmą szwedzka wicepremier Maud Olofsson oraz minister ds. europejskich Szwecji – Cecilia Malmström i jej odpowiedniczka z Finlandii – Astrid Thors.

Dyskusje dotyczyć będą również nowej makroregionalnej strategii dla dorzecza Dunaju . Rada Europejska zwróciła się do Komisji z wnioskiem o wyznaczenie, do końca 2010 r., strategii dla Dunaju, a Komitet Regionów przyjmie sprawozdanie na ten temat w trakcie swojej sesji plenarnej podczas DNI OTWARTYCH (7 października).

Uniwersytet DNI OTWARTYCH

Jednym z licznych punktów programu na rok 2009 jest Uniwersytet DNI OTWARTYCH. To nowe wydarzenie obejmować będzie szereg dyskusji panelowych z czołowymi przedstawicielami środowisk akademickich, a jego celem jest zachęcenie tych środowisk do aktywniejszego udziału. Przemówienie amerykańskiego pisarza i ekonomisty Jeremy ’ego Rifkina, który zdobył rozgłos dzięki swoim nowatorskim wizjom trzeciej „postemisyjnej” rewolucji przemysłowej, zarejestrowane na wideo, będzie punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak europejskie regiony mogą radzić sobie ze zmianami klimatu.

„Punkt spotkań”: regiony robią interesy

Podczas DNI OTWARTYCH pomieszczenia Komitetu służyć będą jako punkt spotkań dla lokalnych ekspertów i przedstawicieli banków i przedsiębiorstw międzynarodowych, takich jak Siemens czy Motorola, którzy w grupach zorganizują 33 seminaria na temat rozwoju regionów i przedsiębiorstw.

Praca w ramach partnerstwa

Polityka spójności UE, na realizację której, na lata 2007-2013, przewidziano w budżecie środki w wysokości 347 mld EUR i w ramach której wsparcie otrzymuje 455 programów rozwoju w państwach członkowskich, wymaga ścisłej współpracy pomiędzy władzami publicznymi i sektorem prywatnym w celu jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych. DNI OTWARTE mogą przyczynić się do zapoczątkowania takich partnerstw i wspólnych przedsięwzięć.

DNI OTWARTE na poziomie lokalnym: Europa w Twoim regionie

W ramach inicjatywy „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście” w 33 krajach zorganizowane zostaną 233 imprezy lokalne. Wśród planowanych wydarzeń znajdą się: festiwale, dyskusje z udziałem młodzieży, seminaria i imprezy sportowe. Chodzi o to, by uczcić dotychczasowe osiągnięcia Europy, a jednocześnie propagować wiedzę na temat znaczenia unijnych inwestycji w ramach polityki spójności w projekty o bardzo szerokim zakresie: od parków technologicznych, poprzez rozwój łączy szerokopasmowych po bardzo szybkie połączenia transportowe.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat DNI OTWARTYCH 2009 można znaleźć na stronie internetowej: www.opendays.europa.eu

Załącznik:

Program dla mediów

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar