Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Brussel, 2 oktober 2009

OPEN DAGEN 2009 ‑ Europese Week van regio’s en steden (5-8 oktober): in de startblokken voor het grootste evenement van het jaar voor Europees regionaal beleid

Van 5 tot en met 8 oktober vinden voor de zevende maal de OPEN DAGEN – Europese Week van de regio’s en steden plaats, een jaarlijks evenement dat door de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s gezamenlijk wordt georganiseerd. Ruim 7 000 Europese, nationale en regionale beleidsmakers, mensen uit de praktijk en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de academische wereld nemen in Brussel aan 125 seminars en andere evenementen deel. Zij komen niet alleen uit Europa maar ook uit de Verenigde Staten, China en India. Het vierdaagse evenement is bedoeld om regio's en steden de kans te geven ideeën over allerlei onderwerpen uit te wisselen: van het stimuleren van economische ontwikkeling en het tegengaan van de huidige recessie tot de langetermijnuitdagingen van klimaatverandering. Bovendien vinden in het kader van de OPEN DAGEN in de lidstaten ook nog zo'n 230 lokale evenementen plaats.

José Manuel Barroso , voorzitter van de Europese Commissie, die tijdens de openingszitting in het Europees Parlement het woord zal voeren, zei in dit verband het volgende: "De OPEN DAGEN zijn dit jaar van bijzonder belang. Het thema "Wereldwijde uitdagingen, Europese antwoorden" betekent dat wordt gekeken hoe de mondiale economie als gevolg van de crisis aan het veranderen is. Europa, zijn lidstaten en zijn regio's moeten in ingrijpende en innovatieve veranderingen investeren om de crisis te boven te komen, het Europese samenlevingsmodel te behouden en op de wereldmarkt concurrerend te blijven. Mondialisering staat niet haaks op subsidiariteit. Integendeel, de regio's zijn bij uitstek geschikt voor de verwerving van knowhow en voor economische bedrijvigheid, werkgelegenheid, sociale cohesie en innovatiesystemen."

"De OPEN DAGEN zijn het grootste evenement van het jaar voor het Europees regionaal belei d en brengen lokale en regionale ideeën en vraagstukken volop onder de aandacht van het publiek" , aldus Paweł Samecki, commissaris voor regionaal beleid. "De economische crisis blijft ons eraan herinneren dat alle regio's manieren moeten vinden om op de wereldwijde uitdagingen te reageren. De OPEN DAGEN bieden een uniek platform voor dialoog tussen de publieke, de privésector en de academische wereld om concrete oplossingen te vinden."

De voorzitter van het Comité van de Regio’s, Luc Van den Brande, zei: "Tijdens de OPEN DAGEN is de dag van de klimaatverandering, 7 oktober, voor lokale en regionale overheden in heel Europa de perfecte gelegenheid om vóór de VN-top in Kopenhagen in december een duidelijke boodschap te doen uitgaan dat om zowel de oorzaken als de gevolgen van de opwarming van de aarde aan te pakken samenwerking noodzakelijk is."

Wereldwijde uitdagingen, Europese antwoorden

213 regio's en steden zijn partners bij de OPEN DAGEN 2009 en zullen in zogeheten "conglomeraten" aan thema’s als innovatie en volksgezondheid werken.

De seminars van de OPEN DAGEN van dit jaar gaan over vier hoofdthema's:

  • groeiherstel: innovatie in steden en regio's van Europa;

  • regio's en klimaatverandering: de weg naar duurzame regionale ontwikkeling in Europa;

  • territoriale samenwerking: grensoverschrijdende samenwerking;

  • resultaten bereiken en vooruitkijken: evaluatie en vooruitzichten van het cohesiebeleid van de EU.

De bespreking van de EU-strategie voor het Oostzeegebied heeft ook een centrale plaats op de agenda. De strategie, die in juni door de Europese Commissie is goedgekeurd (zie IP/09/893 ), is een van de belangrijkste prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap en is de eerste die via een macroregionale aanpak is ontwikkeld. Het doel is om de samenwerking tussen de acht lidstaten aan de Oostzee te versterken om specifieke uitdagingen in dit gebied aan te pakken, met name milieuproblemen. Andere doelstellingen zijn onder meer versterking van het concurrentievermogen, ontwikkeling van energie‑ en transportverbindingen en verbetering van de veiligheid in de regio, met name op maritiem gebied. De Zweedse vicepremier Maud Olofsson en de Zweedse en Finse ministers van Europese Zaken, Cecilia Malmström en Astrid Thors , zullen tijdens de OPEN DAGEN aan een perspanel over de Oostzee deelnemen.

Naar verwachting zullen de besprekingen zich ook richten op een nieuwe macroregionale strategie voor het Donaubekken . De Europese Raad heeft de Commissie gevraagd tegen het einde van 2010 plannen voor een Donaustrategie te schetsen en het Comité van de Regio's zal tijdens zijn plenaire vergadering ter gelegenheid van de OPEN DAGEN (7 oktober).

De OPEN DAGEN-universiteit

De OPEN DAGEN-universiteit is een nieuw onderdeel in het programma van 2009. Dit is bedoeld om de academische wereld er meer bij te betrekken en omvat een reeks paneldiscussies met vooraanstaande academici. De Amerikaanse schrijver en econoom Jeremy Rifkin , bekend vanwege zijn ideeën over de "Derde industriële revolutie" van het post-koolstoftijdperk, zal de conferentie in een videoboodschap toespreken om discussies te stimuleren over hoe Europese regio's op de klimaatverandering kunnen reageren.

"Het trefpunt": regio's doen zaken

Tijdens de OPEN DAGEN zijn de gebouwen van het Comité van de Regio's het trefpunt voor lokale deskundigen en vertegenwoordigers van banken en internationale bedrijven zoals Siemens en Motorola, die de handen in elkaar slaan om 33 seminars over regionale ontwikkeling en ontwikkeling van het bedrijfsleven te organiseren.

Samenwerken als partners

Het cohesiebeleid van de EU, waarvoor tussen 2007 en 2013 347 miljoen euro is uitgetrokken en waarmee in de lidstaten 455 ontwikkelingsprogramma's worden ondersteund, vereist doeltreffende samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven om de EU‑middelen optimaal aan te wenden. De OPEN DAGEN kunnen helpen om een basis voor dergelijke partnerschappen en voor gezamenlijk projecten te leggen.

OPEN DAGEN komen naar u toe: Europa in uw regio

In het kader van het initiatief "Europa in mijn regio, Europa in mijn stad" zullen in 33 landen 233 lokale evenementen plaatsvinden. De evenementen omvatten festivals, jongerendebatten, seminars en sportwedstrijden . Het idee is om de successen van Europa te vieren en het publiek er bewust van te maken hoeveel de EU via het cohesiebeleid wel niet investeert in projecten die van technologieparken tot breedbandontwikkeling en hogesnelheidsverbindingen reiken.

Achtergrond

Meer informatie is te vinden op de website van OPEN DAYS 2009: www.opendays.europa.eu

Bijlage:

Media-programma

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar