Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Briselē, 2009. gada 2 . oktobrī

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2009 “Eiropas pilsētu un reģionu nedēļa” (5.–8. oktobrī). ES gatavojas reģionu politikas lielākajam notikumam

Septītās gadskārtējās ATVĒRTO DURVJU DIENAS “Eiropas pilsētu un reģionu nedēļa”, ko rīko Eiropas Komisija un Reģionu komiteja notiks 5.‑8. oktobrī. Vairāk nekā 7000 Eiropas, valstu un reģionu politikas veidotāju, praktiķu un pētnieku, uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju Briselē piedalīsies 125 semināros un citos pasākumos. Dalībnieki būs ne tikai no Eiropas, bet arī no ASV, Ķīnas un Indijas. Četras dienas ilgais pasākums veltīts tam, lai reģioni un pilsētas dalītos idejām par ļoti dažādiem jautājumiem, sākot no atbalsta ekonomikas attīstībai un pasākumiem pret recesiju un beidzot ar klimata pārmaiņu izraisīto problēmu ilgtermiņa risinājumiem. Vēl aptuveni 230 ATVĒRTO DURVJU DIENU pasākumu notiks dalībvalstīs.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, kurš būs viens no runātājiem pasākuma atklāšanas sesijā Eiropas Parlamentā, sacīja: “Šā gada pasākums būs īpaši svarīgs. Ar vadmotīvu “Pasaules mēroga uzdevumi. Eiropas risinājumi” dalībnieki diskutēs par to, kā lejupslīdes laikā mainās pasaules ekonomika. Lai pārvarētu krīzi, aizsargātu eiropeisko sabiedrības modeli un saglabātu konkurētspēju pasaulē, Eiropai, tās dalībvalstīm un reģioniem jāsāk lielas un inovatīvas pārmaiņas. Globalizācija nekaitēs subsidiaritātei. Patiesībā ir pilnīgi otrādi. Vispirms tieši reģionos jāiegūst zinātība, jānodrošina ekonomiskā aktivitāte, sociālā kohēzija un inovācijas sistēmas.”

Reģionu politikas komisārs Pavels Sameckis sacīja: “ATVĒRTO DURVJU DIENAS ir ES reģionu politikas lielākais gada notikums, kur plašas sabiedrības uzmanības lokā nonāk vietējās un reģionu idejas un problēmas. Ekonomikas krīze vēl aizvien mums atgādina, ka visiem reģioniem meklējams ceļš, kā risināt globālās problēmas. ATVĒRTO DURVJU DIENAS ir unikāls forums, kur sabiedrībai, privātajam sektoram un akadēmiskajām aprindām risināt dialogu, lai atrastu konkrētus risinājumus.”

Reģionu komitejas priekšsēdētājs Luks van der Brande teica: “Klimata pārmaiņu dienā 7. oktobrī, kas ieplānota ATVĒRTO DURVJU DIENU laikā pirms decembrī plānotā ANO sammita Kopenhāgenā, būs lieliska iespēja vietējām un reģionu iestādēm visā Eiropā paust nepārprotamu nostāju par nepieciešamību kopīgiem spēkiem cīnīties pret globālās sasilšanas cēloņiem un sekām.”

Pasaules mēroga uzdevumi. Eiropas risinājumi

2009. gada ATVĒRTO DURVJU DIENU partneri ir 213 reģioni un pilsētas, un tie strādās tādos tematiskos “konglomerātos” kā inovācija vai sabiedrības veselība.

Šā gada ATVĒRTO DURVJU DIENU semināri veltīti lielākoties četrām galvenajām tematiskajām jomām.

  • Izaugsmes atjaunošana. Inovācija Eiropas pilsētās un reģionos

  • Reģioni un klimata pārmaiņas. Eiropas ceļš uz ilgtspējīgu reģionu attīstību

  • Teritoriālā sadarbība. Kopīgs darbs pāri robežām

  • Rezultāti un nākotnes redzējums. ES kohēzijas politikas novērtējums un nākotnes izredzes

Viens no svarīgākajiem darba kārtības punktiem būs diskusijas par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam . Stratēģiju jūnijā pieņēma Eiropas Komisija (sk.  IP/09/893 ). Tā ir viena no Zviedrijas ES prezidentūras galvenajām prioritātēm un pirmā stratēģija, kas izstrādāta, izmantojot “makroreģionālo” pieeju. Tās mērķis ir rosināt sadarbību astoņu dalībvalstu starpā, kuras robežojas ar Baltijas jūru, lai risinātu šim reģionam raksturīgās problēmas, jo īpaši vides problēmas, kā arī veicināt konkurētspēju, veidot energotīklu un transporta savienojumus, palielināt reģiona drošību it īpaši jūrniecības jomā. ATVĒRTO DURVJU DIENU preses paneļdiskusijās piedalīsies Zviedrijas premjerministra vietniece Moda Ūlofsone un Zviedrijas un Somijas Eiropas lietu ministres Sesīlija Malmstrēma un Astrīda Torsa .

Gaidāmas arī diskusijas par jaunu makroreģiona stratēģiju Donavas baseinam. Eiropadome ir aicinājusi Komisiju līdz 2010. gada beigām izplānot Donavas stratēģiju, un Reģionu komiteja pieņems ziņojumu par šo jautājumu ATVĒRTO DURVJU DIENU plenārsesijā 7. oktobrī.

ATVĒRTO DURVJU DIENU universitāte

ATVĒRTO DURVJU DIENU universitāte ir viens no 2009. gada programmas jaunumiem. Tās uzdevums ir vairāk iesaistīt akadēmiskās aprindas, tāpēc piedalīties paneļdiskusijās aicināti izcilākie zinātnieki. ASV grāmatu autors un ekonomists Džeremijs Rifkins , kurš ir slavens ar idejām par pēcoglekļa “trešo industriālo revolūciju”, uzrunās konferenci ar video starpniecību, rosinot diskusijas par to, kā Eiropas reģioni varētu reaģēt uz klimata pārmaiņām.

Tikšanās vieta reģionu uzņēmējiem

ATVĒRTO DURVJU DIENĀS Reģionu komitejas telpas kļūs par tikšanās vietu vietējiem ekspertiem, banku un starptautisku uzņēmumu, piemēram, “Siemens” un “Motorola”, pārstāvjiem, kas izveidojuši komandu, lai vadītu 33 seminārus par reģionu un uzņēmējdarbības attīstību.

Strādāt partnerībā

Lai varētu īstenot ES kohēzijas politiku, kuras budžets 2007.–2013. gadam ir 347 miljardi e iro un kura atbalsta 455 attīstības programmas dalībvalstīs, publiskā sektora iestādēm jāsadarbojas ar uzņēmumiem, iespējami lietpratīgi izmantojot ES līdzekļus. ATVĒRTO DURVJU DIENĀS var likt stingrus pamatus šādām partnerībām un kopīgiem projektiem.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS uz vietas. Eiropa manā reģionā

Īstenojot iniciatīvu “Eiropa manā reģionā/ Eiropā manā pilsētā”, 33 valstīs notiks 233 vietējie pasākumi. Tie būs festivāli, jauniešu diskusijas, semināri un sporta sacīkstes. Tie iecerēti, lai izceltu Eiropas sasniegumus un labāk informētu sabiedrību par to, cik lielas ES investīcijas pieejamas no kohēzijas politikas tik daudzveidīgiem projektiem kā tehnoloģiju parki, platjoslas sakaru izstrāde un ātrgaitas transporta ceļu savienojumi.

Papildu informācija

Papildu informācija par 2009. gada ATVĒRTO DURVJU DIENĀM pieejama tīmeklī www.opendays.europa.eu .

Pielikumā:

Programma “Media”

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar