Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Briuselis, 2009 m. spalio 2  d.

2009 m. ATVIRŲ DURŲ DIENOS – Europos regionų ir miestų savaitė (spalio 5–8 d.). Pasirengimas svarbiausiam ES regioninės politikos renginiui

Spalio 5–8 d. vyks Europos Komisijos ir ES regionų komiteto rengiamos septintosios kasmetinės ATVIRŲ DURŲ DIENOS – Europos regionų ir miestų savaitė. Briuselyje vyksiančiuose 125 seminaruose ir kituose renginiuose dalyvaus per 7 000 Europos, nacionalinės ir regioninės politikos veikėjų, specialistų ir verslo, pilietinės visuomenės bei akademinės bendruomenės atstovų. ATVIRŲ DURŲ DIENOS pritrauks dalyvių ne tik iš Europos, bet ir iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos ir Indijos. Keturių dienų renginio tikslas – regionų ir miestų dalijimasis patirtimi apie įvairiausius klausimus – pavyzdžiui, kaip paspartinti ekonomikos plėtrą, kovoti su dabartiniu nuosmukiu ir spręsti ilgalaikius klimato kaitos uždavinius. Valstybėse narėse taip pat vyks apie 230 papildomų vietos masto renginių.

Vienas iš būsimų įžanginio posėdžio Europos Parlamente kalbėtojų Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Šiemetinis renginys „Pasauliniai uždaviniai – Europos sprendimai“ yra ypač svarbus. Jame bus siekiama išsiaiškinti, kaip nuosmukis paveikė pasaulinę ekonomiką. Kad įveiktų krizę, išsaugotų Europos socialinį modelį ir išliktų konkurencingi pasaulyje, Europa, valstybės narės ir jų regionai turi investuoti į didžiulius novatoriškus pokyčius. Globalizacija nėra subsidiarumo priešas. Netgi atvirkščiai. Regionai yra tinkamiausia vieta įgyti praktinės patirties, plėtoti ekonominę veiklą, užimtumą, socialinę sanglaudą ir inovacijų sistemas.“

Už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Pawełas Sameckis sakė: „ATVIRŲ DURŲ DIENOS – svarbiausias ES regioninės politikos renginys, kuriuo atkreipiamas visuomenės dėmesys į vietos ir regionų idėjas ir problemas. Ekonomikos krizė vis primena mums, kad kiekvienas regionas turi rasti būdą spręsti pasaulinius uždavinius. ATVIRŲ DURŲ DIENOS yra vienintelis diskusijų forumas, kuriame valstybės, privačiojo ir mokslo sektoriaus atstovai gali rasti konkrečių sprendimų.“

Regionų komiteto pirmininkas Lucas Van den Brandė teigė: „Per ATVIRŲ DURŲ DIENAS minėsima klimato kaitos diena (spalio 7 d.) visos Europos vietos ir regioninės valdžios institucijoms bus puiki proga pabrėžti būtinybę bendradarbiauti kovojant su visuotinio atšilimo priežastimis ir padariniais dar prieš gruodžio mėn. Kopenhagoje įvyksiantį aukščiausiojo lygio JT susitikimą.“

Pasauliniai uždaviniai – Europos sprendimai

2009 m. ATVIRŲ DURŲ DIENŲ partneriai yra 213 regionų ir miestų – susibūrę į skirtingas grupes jie nagrinės įvairias temas – pavyzdžiui, inovacijos arba visuomenės sveikata.

Šiemet ATVIRŲ DURŲ DIENŲ seminaruose bus nagrinėjamos tokios keturios pagrindinės temos:

  • Ekonomikos augimo atkūrimas: inovacijos Europos miestuose ir regionuose;

  • Regionai ir klimato kaita. Europos kelias į tvarią regioninę plėtrą;

  • Teritorinis bendradarbiavimas. Dirbti nepaisant sienų;

  • Siekt i rezultatų, žvelgti į priekį – ES sanglaudos politikos vertinimas ir ateities perspektyvos.

Svarbus darbotvarkės klausimas bus diskusijos apie ES Baltijos jūros regiono strategiją . Europos Komisijos birželio mėn. priimta strategija (žr.  IP/09/893 ) yra vienas iš Švedijos pirmininkavimo ES prioritetų ir pirmoji strategija, sukurta vadovaujantis makroregioniniu požiūriu. Strategijoje numatyta stiprinti aštuonių valstybių narių, kurių krantus skalauja Baltijos jūra, bendradarbiavimą siekiant spręsti konkrečius to regiono uždavinius, ypač aplinkosaugos problemas. Strategija taip pat siekiama stiprinti konkurencingumą, plėtoti energetikos ir transporto jungtis, didinti regiono saugumą, ypač jūrininkystės srityje. Per ATVIRŲ DURŲ DIENAS vyksiančioje Baltijos jūrai skirtoje spaudos konferencijoje dalyvaus Švedijos ministro pirmininko pavaduotoja Maud Olofsson ir Švedijos bei Suomijos užsienio reikalų ministrės Cecilia Malmström ir Astrid Thors .

Diskusijose taip pat tikimasi daug dėmesio skirti naujajai Dunojaus baseino makroregioninei strategijai . Europos Vadovų Taryba paprašė Komisiją iki 2010 m. pabaigos pateikti Dunojaus strategijos bendruosius planus, o Regionų komitetas ATVIRŲ DURŲ DIENŲ plenarinėje sesijoje (spalio 7 d.).

ATVIRŲ DURŲ DIENŲ universitetas

Viena iš keleto 2009 m. programos naujovių – ATVIRŲ DURŲ DIENŲ universitetas. Juo siekiama labiau įtraukti akademinę bendruomenę, todėl bus surengta daug diskusijų su žymiais mokslininkais. Vaizdo įrašu bus perduotas JAV autoriaus ir ekonomisto Jeremio Rifkino , išgarsėjusio idėjomis apie vadinamąją trečiąją pramoninę revoliuciją nustojus naudoti anglis, kreipimasis į konferencijos dalyvius. Jo kreipimasis turėtų sukelti diskusijų apie Europos regionų vaidmenį sprendžiant klimato kaitos klausimus.

Susitikimų vieta. Regionai ir verslas

Vykstant ATVIRŲ DURŲ DIENOMS Regionų komiteto patalpos bus susitikimų vieta , kurioje posėdžiaus vietos ekspertai ir bankų bei tokių tarptautinių bendrovių kaip „Siemens“ ir „Motorola“ atstovai, susibursiantys į grupes bei surengsiantys 33 seminarus regionų ir verslo plėtros klausimais.

Bendradarbiavimas

Veiksmingas valstybės institucijų ir verslininkų bendradarbiavimas yra ypač svarbus siekiant optimaliai naudoti ES lėšas pagal ES sanglaudos politiką, kurios 2007–2013 m. biudžetas yra 347 mlrd. EUR ir kuria remiamos 455 plėtros programos valstybėse narėse. ATVIRŲ DURŲ DIENOS gali padėti pakloti tokios partnerystės ir bendrų projektų pamatus.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS – arčiau piliečių. Europa tavo regione

Įgyvendinant iniciatyvą „Europa mano regione ir mano mieste“ 33 šalyse vyks 233 vietos lygmens renginiai: festivaliai, jaunimo diskusijos, seminarai ir sporto varžybos. Taip siekiama paminėti Europos laimėjimus ir geriau informuoti visuomenę apie tai, kiek ES sanglaudos politikos projektams – technologijų parkams, plačiajuosčio ryšio plėtrai ar greitojo transporto linijoms – skiriama lėšų.

Bendroji informacija

Daugiau informacijos „2009 M. ATVIRŲ DURŲ DIENŲ“ interneto svetainėje www.opendays.europa.eu

PRIEDAS.

Programa žiniasklaidai

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar