Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Brüsszel, 2009. október 2 .

OPEN DAYS 2009 – a régiók és a városok európai hete (október 5–8.): az uniós regionális politika eseménynaptárának legnagyobb rendezvényére készülve

A hetedik éve az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága szervezésében megrendezett nyílt napokra – azaz a régiók és a városok európai hetére – idén október 5. és 8. között kerül sor. Több mint 7000 európai, nemzeti és regionális döntéshozó, gyakorlati szakember, valamint az üzleti élet, a civil társadalom, továbbá a felsőoktatás képviselői vesznek részt Brüsszelben a 125 szemináriumon és egyéb rendezvényen. Nem csak Európából érkeznek résztvevők, hanem az USA-ból, Kínából és Indiából is. A négynapos rendezvény célja lehetőséget biztosítani a régióknak és a városoknak, hogy számos olyan kérdés kapcsán megoszthassák egymással gondolataikat, mint például a gazdaság fellendítése, a jelenlegi recesszió ellensúlyozása vagy az éghajlatváltozás jelentette, hosszú távú kihívások. A nyílt napok keretében a tagállamokban mintegy 230 további helyi rendezvényre is sor kerül.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso, aki beszédet fog tartani az Európai Parlamentben megrendezésre kerülő nyitóülésen, a következőképpen nyilatkozott: „A »Globális kihívások, európai válaszok« címet viselő idei rendezvény különösen fontos szerepet kap: arra a kérdésre keres választ, milyen hatást gyakorol a hanyatlás a világgazdaságra. Európának tagállamaival és régióival együtt nagy horderejű, innovatív változásokba kell beruháznia, hogy felül tudjon emelkedni a válságon, fenn tudja tartani az európai társadalmi modellt, és meg tudja őrizni világszintű versenyképességét. A globalizáció nem jelent veszélyt a szubszidiaritásra nézve, épp ellenkezőleg: a régiók a szakismeretek megszerzésének, a szociális kohézió kialakításának és az innovációs rendszerek létrehozásának elsődleges helyszínei, valamint a gazdaság és a foglalkoztatás kulcsszereplői."

Paweł Samecki, a regionális politikáért felelős biztos nyilatkozata szerint: „A nyílt napok az uniós regionális politika eseménynaptárának legnagyobb rendezvénye, amely a helyi és regionális szinten felmerülő ötletekre és problémákra hívja fel a nyilvánosság figyelmét. A gazdasági válság folyamatosan arra emlékeztet bennünket, hogy valamennyi régiónak megoldásokat kell találnia arra a kérdésre, hogyan válaszolhat a globális kihívásokra. A nyílt napok olyan egyedi fórum, amelyen a köz-, a magánszféra, valamint a felsőoktatási és tudományos körök párbeszédet folytathatnak egymással, hogy e kérdésekre konkrét megoldásokat találjanak."

Luc Van den Brande, a Régiók Bizottságának elnöke a következőket fűzte hozzá: „Az október 7-i éghajlatváltozás napja, amely a nyílt napok idejére esik, tökéletes lehetőséget nyújt Európa-szerte a helyi és regionális hatóságok számára, hogy még a decemberi koppenhágai ENSZ-csúcstalálkozó előtt felhívják a figyelmet arra, hogy mind a globális felmelegedés okainak, mind hatásainak leküzdéséhez együtt kell működni.”

Globális kihívások, európai válaszok

A 2009-es rendezvényen 213 régió és város vesz részt partnerként, és munkacsopor tokban dolgoznak együtt olyan témákon, mint az innováció vagy a közegészségügy.

Az idei nyílt napok szemináriumai a következő négy fő téma köré szerveződnek:

  • A növekedés helyreállítása: innováció Európai városaiban és régióiban;

  • Régiók és éghajlatváltozá s: európai megoldások a fenntartható regionális fejlődésért;

  • Területi együttműködés: határokon átívelő összefogás;

  • Eredmények, előretekintés: az EU kohéziós politikájának értékelése és jövőbeli kilátásai.

A napirenden kiemelt szerepet kapnak az uniós balti-tengeri stratégiáról folytatott megbeszélések is. Az Európai Bizottság által júniusban elfogadott stratégia (lásd IP/09/893 ) a svéd EU-elnökség egyik fő prioritása, és az első olyan kezdeményezés, amelyet „makroregionális” megközelítés alapján fejlesztettek ki. Célja, hogy elmélyítse a Balti-tenger menti nyolc tagállam közötti együttműködést annak érdekében, hogy választ találjanak a térségre jellemző sajátos kihívásokra, kivált a környezeti problémákra . A célok között szerepel még a versenyképesség fokozása, az energia- és közlekedési hálózatok fejlesztése, a régió biztonságosabbá tétele, különösen tengerészeti szempontból. A nyílt napok keretében a svéd miniszterelnök-helyettes Maud Olofsson , valamint az európai ügyekért felelős svéd és finn miniszter asszonyok, Cecilia Malmström és Astrid Thors vesznek részt a Balti-tengerrel foglalkozó sajtószekcióban.

A megbeszélések során várhatóan a Duna-medencére irányuló, új makroregionális stratégia is fontos téma lesz. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2010 végéig készítse el a Duna-stratégiára vonatkozó terveit, a Régiók Bizottsága pedig jelentést fog elfogadni ebben a tárgyban a nyílt napok idejére eső plenáris ülésén (október 7-én).

A nyílt napok „egyeteme”: OPEN DAYS University

A kezdeményezés egyike a 2009. évi program számos új elemének. Célja, hogy a felsőoktatási és tudományos köröket aktívabb részvételre ösztönözze, és elismert tudósokból álló vitafórumokat kezdeményezzen . A konferencián Jeremy Rifkin, a szénkorszakot követő „harmadik ipari forradalomhoz” fűződő gondolatairól híres amerikai író és közgazdász gondolatébresztő videoüzenete is elhangzik, amely az európai régiók éghajlatváltozásra adott válaszlépéseiről folytatandó vitát vezeti be.

A régiók és az üzleti élet „találkozóhelye”

A nyílt napok alatt a Régiók Bizottságának épülete helyi szakértőknek, valamint a bankszektor és olyan nemzetközi vállalatok, mint a Siemens va gy a Motorola képviselőinek ad találkozóhelyet , akik közösen 33 szemináriumot tartanak a regionális és vállalkozásfejlesztésről.

Partnerségi együttműködés

Az EU kohéziós politikája, amely a 2007–2013-as időszakra 347 milliárd EUR költségvetéssel rendelkezik, és amelyből a tagállamokban 455 fejlesztési programot támogatnak, az uniós finanszírozás lehető legoptimálisabb felhasználása érdekében a hatóságok és az üzleti világ részéről hatékony közreműködést tesz szükségessé. A rendezvénysorozat segíthet megvetni e partnerségek és közös projektek alapjait.

Helyi szintű nyílt napok: „Európa a régiómban”

Az „Európa a régiómban/Európa a városomban” kezdeményezés keretén belül 33 országban 233, partnerrégiók és -városok által szervezett helyi eseményre kerül sor, köztük fesztiválokra, ifjúsági vitafórumokra, szemináriumokra és sportvetélkedőkre. A cél az, hogy megünnepeljük Európa sikereit, és felhívjuk a figyelmet a kohéziós politikán keresztül elérhető uniós beruházások nagyságrendjére. Ezekben a pénzeszközökben a technológiai parkoktól a szélessávú internethálózatok fejlesztésen át a nagy sebességű közlekedési hálózatokig a legkülönfélébb projektek részesülhetnek.

Háttér-információk

További információk a nyílt napok (OPEN DAYS 2009) honlapján találhatók: www.opendays.europa.eu

MELLÉKLET:

Médiaprogram

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar