Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1401

Bry ssel, 2. lokakuuta 2009

OPEN DAYS 2009 on vuoden suurtapahtuma EU:n aluepolitiikassa

Järjestyksessä seitsemäs vuotuinen Euroopan alueiden ja kaupunkien teemaviikko OPEN DAYS järjestetään 5.–8. lokakuuta Euroopan komission ja alueiden komitean aloitteesta. Yli 7 000 EU:n, kansallisen ja alueel lisen tason päätöksentekijää sekä elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja tiedemaailman edustajaa osallistuu Brysselissä 125 seminaariin ja muuhun tapahtumaan. Osallistujia tulee Euroopan maiden lisäksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta. Nelipäiväisen tapahtuman aikana alueilla ja kaupungeilla on tilaisuus vaihtaa ajatuksia monista eri aiheista, kuten talouskasvun vauhdittamisesta ja taantuman taittamisesta aina ilmastonmuutoksen aiheuttamiin pitkän aikavälin haasteisiin . Jäsenvaltioissa järjestetään lisäksi 230 paikallista OPEN DAYS -tapahtumaa.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on yksi Euroopan parlamentissa pidettävän avajaistilaisuuden puhujista. Tilaisuuden edellä on kertoi seuraavaa: ” Tämän vuoden tapahtuma on erityisen tärkeä. Sen nimenä on ”Maailmanlaajuisia haasteita, eurooppalaisia ratkaisuja”, ja viikon aikana tarkastellaan, kuinka taantuma muuttaa maailmantaloutta. Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja alueiden on tehtävä suuria ja innovatiivisia muutoksia selviytyäkseen kriisistä, säilyttääkseen eurooppalaisen yhteiskuntamallin ja pysyäkseen globaalisti kilpailukykyisinä. Globalisaatio ei tarkoita sitä, ettei päätöksiä tulisi tehdä mahdollisimman paikallisella tasolla. Se on itse asiassa vain janan toinen pää. Nimenomaan alueiden tasolla hankitaan osaamista, harjoitetaan taloudellista toimintaa, tehdään töitä, pidetään yhteiskuntaa koossa ja innovoidaan.”

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Paweł Samecki totesi OPEN DAYS ‑tapahtuman olevan EU:n aluepolitiikan suurin ja nostavan paikalliset ja alueelliset ideat ja huolet huomion keskipisteeseen. ”Edelleen jatkuva talouskriisi on muistutus siitä, että kaikkien alueiden on löydettävä keinot vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. OPEN DAYS tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden julkisen, yksityisen ja akateemisen sektorin väliseen vuoropuheluun, jonka avulla voi syntyä konkreettisia ratkaisuja.”

Alueiden komitean puheenjohtaja Luc Van den Brande lisäsi tähän : ”Kööpenhaminassa joulukuussa järjestettävä YK:n ilmastokokous lähestyy. Ilmastonmuutospäivä 7. lokakuuta onkin paikallis- ja alueviranomaisille kaikkialla Euroopassa erinomainen tilaisuus viestittää kuuluvalla äänellä, että ilmaston lämpenemisen syiden ja vaikutusten kimppuun on käytävä yhteisvoimin.”

Maailmanlaajuisia haasteita, eurooppalaisia ratkaisuja

OPEN DAYS 2009 -tapahtumaan osallistuu 213 alue- ja kaupunkikumppania, jotka muodostavat innovoinnin ja kansanterveyden kaltaisia teemoja käsitteleviä työryhmiä.

T ämänvuotisen OPEN DAYS -tapahtuman seminaareissa keskitytään seuraaviin neljään pääaiheeseen:

  • Kasvun palauttaminen: innovaatiot Euroopan kaupungeissa ja alueilla

  • Alueet ja ilmastonmuutos: Euroopan tie kohti kestävää aluekehitystä

  • Alue- ja paikallistason yhteistyö: toimitaan yhdessä rajojen yli

  • Tulosten kautta tulevaisuuteen: EU:n koheesiopolitiikan arviointi .

Myös EU:n Itämeren alueen strategiaa koskevat keskustelut ovat keskeisellä sijalla tapahtumassa. Euroopan komissio hyväksyi strategian kesäkuussa (katso IP/09/893 ). Se on yksi Ruotsin puheenjohtajakauden painopistealueista ja ensimmäinen, joka on kehitetty suuralueeseen perustuvan mallin mukaisesti. Strategian avulla pyritään lisäämään yhteistyötä Itämeren kahdeksan rantavaltion välillä aluetta vaivaavien, erityisesti ympäristöllisten ongelmien ratkaisemiseksi. Muita tavoitteita ovat kilpailukyvyn vahvistaminen, energia- ja liikenneyhteyksien kehittäminen sekä alueen turvallisuuden, erityisesti meriturvallisuuden, parantaminen . Ruotsin varapääministeri Maud Olofsson sekä Ruotsin ja Suomen eurooppaministerit Cecilia Malmström ja Astrid Thors osallistuvat OPEN DAYS -tapahtuman aikana järjestettävään Itämeri-aiheiseen lehdistöpaneeliin.

Keskustelujen odotetaan käsittelevän myös uutta Tonavan suuraluestrategiaa . Eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiota hahmottelemaan suunnitelman Tonava-strategiaksi vuoden 2010 loppuun mennessä, ja alueiden komitea esittää aiheesta raportin OPEN DAYS -täysistunnossaan (7. lokakuuta).

OPEN DAYS -yliopisto

OPEN DAYS -yliopisto on yksi monista uutuuksista vuoden 2009 ohjelmassa. Tarkoituksena on saada akateeminen yhteisö laajemmin mukaan järjestämällä paneelikeskusteluja, joihin osallistuu johtavia tieteenharjoittajia. Kuuluisa kirjailija ja taloustieteilijä Jeremy Rifkin Yhdysvalloista pitää konferenssissa videon välityksellä puheenvuoron, joka virittää keskusteluun Euroopan alueiden mahdollisuuksista vastata ilmastonmuutokseen. Jeremy Rifkin on tunnettu ajatuksistaan fossiilisten polttoaineiden jälkeisestä ”kolmannesta teollisuusvallankumouksesta” .

Kohtauspaikka: alueet mukana liiketoiminnassa

OPEN DAYS -tapahtuman aikana alueiden komitean tilat toimivat kohtauspaikkana , joka kokoaa yhteen paikallisia asiantuntijoita sekä pankkien ja kansainvälisten yritysten, esimerkiksi Siemensin ja Motorolan, edustajia. Yhdessä nämä tahot järjestävät 33 seminaaria alueellisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Toimintaa yhteistyössä

EU :n koheesiopolitiikan talousarvio on noin 347 miljardia euroa vuosina 2007–2013, ja siitä rahoitetaan 455:tä kehitysohjelmaa jäsenvaltioissa. Tämä edellyttää toimivaa yhteistyötä viranomaisten ja yritysten välillä, jotta EU:n varat tulevat käytetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla. OPEN DAYS voi auttaa luomaan perustan kumppanuuksille ja yhteisille hankkeille.

OPEN DAYS tulee lähelle: Eurooppa omalla alueellani

Yhteensä 33 maassa järjestetään 233 paikallistapahtumaa, jotka ovat osa aloitetta ”Eurooppa alueellani, Eurooppa kaupungissani”. Ohjelmassa on festivaaleja, nuorten keskusteluja, seminaareja ja urheilukilpailuja. Ajatuksena on tuoda esiin EU:n saavutuksia ja lisätä tietoisuutta siitä, miten suuria summia EU investoi aluerahoituksen voimin erilaisiin hankkeisiin teknologiapuistoista nopeisiin liikenne- ja laajakaistayhteyksiin .

Tausta

Lisätietoja OPEN DAYS 2009 -verkkosivustossa: www. opendays .europa.eu

Liite:

Media-ohjelma

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar