Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1401

Brüssel, 2. oktoober 2009

AVATUD USTE PÄEVAD 2009 – Euroopa regioonide ja linnade nädal (5.–8. oktoober): hoovõtt ELi regionaalpoliitika kalendri suurimaks ürituseks

Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee organiseeritud seitsmendad „AVATUD USTE PÄEVAD – Euroopa regioonide ja linnade nädal” toimub 5.–8. oktoobrini. 125 seminaril ja muul üritusel Brüsselis osaleb üle 7000 Euroopa, riikide ja piirkondliku poliitiku, tegutseva ettevõtja ja ettevõtjate esindaja, kodaniku ja akadeemiku. Osalejaid tuleb nii Euroopast kui ka Ühendriikidest, Hiinast ja Indiast. Neli päeva kestva ürituse eesmärk on võimaldada piirkondadel ja linnadel vahetada mõtteid väga laiaulatuslikel teemadel. Teemad ulatuvad majandusarengu kiirendamisest ja praegusele majanduskriisile vastupanemisest kuni kliimamuutuse pikaajaliste väljakutseteni. Liikmesriikides toimub AVATUD USTE PÄEVADE loosungi all lisaks veel umbes 230 kohalikku üritust.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, kes on üks Euroopa Parlamendi avaistungi sõnavõtjatest, ütles: „Selle aasta üritus on eriti oluline. Pealkirja all „Ülemaailmsed väljakutsed ja Euroopa lahendused” vaadeldakse selle raames, milliseid muutusi maailmamajandus languse tagajärjel läbi teeb. Euroopa, selle liikmesriigid ja piirkonnad peavad investeerima suurtesse ja uuenduslikesse muudatustesse, et väljuda kriisist, säilitada Euroopa ühiskonnamudel ja jääda maailmas konkurentsivõimeliseks. Üleilmastumine ei ole subsidiaarsuse põhimõtte vaenlane, vaid hoopis vastupidi: just piirkonnad on oskusteabe omandamise, majandustegevuse, tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja uuendussüsteemide seisukohast määrava tähtsusega.”

Regionaalpoliitika volinik Paweł Samecki ütles: „AVATUD USTE PÄEVAD on ELi regionaalpoliitika kalendris suurim üritus ja see toob kohalikud ja piirkondlikud mõtted ja mured kindlalt avalikkuse tähelepanu ette. Majanduskriis tuletab meile jätkuvalt meelde, et kõik piirkonnad peavad leidma viisi, kuidas ülemaailmsetele väljakutsetele vastu astuda. AVATUD USTE PÄEVAD pakuvad avalikule, era- ja akadeemilisele sektorile ainulaadse platvormi dialoogi pidamiseks, et leida konkreetseid lahendusi.”

Regioonide Komitee president Luc Van den Brande ütles: „AVATUD USTE PÄEVADEL toimuv kliimamuutuse päev, 7. oktoober, on suurepärane võimalus, mille raames saavad kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused üle Euroopa detsembris toimuva ÜRO Kopenhaageni tippkohtumise eel saata tugeva sõnumi koostöö vajadusest, et tulla toime üleilmse soojenemise põhjuste ja mõjudega.”

Ülemaailmsed väljakutsed ja Euroopa lahendused

213 piirkonda ja linna moodustavad AVATUD USTE PÄEVADEKS 2009 partnerluse ning koonduvad koostööks selliste teemade puhul nagu innovatsioon või rahvatervis.

Käesoleva aasta AVATUD USTE PÄEVADE seminarid keskenduvad neljale peateemale:

  • majanduskasvu taastamine: innovatsioon Euroopa linnades ja piirkondades;

  • piirkonnad ja kliimamuutus: Euroopa tee jätkusuutliku piirkondliku arengu suunas;

  • territoriaalne koostöö: riigipiire ületav koostöö;

  • tulemuste saavutamine, ettepoole vaatamine: ELi ühtekuuluvuspoliitika hindamine ja tulevikuplaanid.

Arutelu ELi Läänemere strateegia teemal on samuti päevakava keskmes. Läänemere strateegia, mille komisjon võttis vastu juunis (vt IP/09/893 ), on ELi eesistujariigi Rootsi üks peamisi prioriteete ning see on esimene strateegia, mis on välja arendatud makropiirkondliku lähenemisviisi põhimõttel. Kõnealuse strateegiaga kavatsetakse tihendada koostööd kaheksa Läänemerd ümbritseva riigi vahel, et lahendada selle piirkonna konkreetseid väljakutseid, eelkõige keskkonnaprobleeme. Strateegia muud eesmärgid on konkurentsi tugevdamine, energia- ja transpordisidemete arendamine ning piirkonna julgeoleku parandamine, eelkõige merenduses. AVATUD USTE PÄEVADE Läänemere-teemalisest arutelust, milles osaleb ka press, võtavad osa Rootsi asepeaminister Maud Olofsson ning Rootsi ja Soome Euroopa asjadega tegelevad ministrid Cecilia Malmström ja Astrid Thors.

On oodata ka arutelusid Doonau basseini makropiirkonna uue strateegia üle. Euroopa Ülemkogu on palunud komisjonil visandada Doonau strateegia kava 2010. aasta lõpuks ning Regioonide Komitee võtab AVATUD USTE PÄEVADE täiskogu istungjärgul 7. oktoobril vastu selle kohta aruande.

AVATUD USTE PÄEVADE ülikool

AVATUD USTE PÄEVADE ülikool on üks mitmest uuendusest 2009. aasta kavas. Ülikooli eesmärk on rohkem kaasata akadeemilist ringkonda. Ülikooli raames peetakse mitu paneelarutelu koos juhtivate akadeemikutega. USA kirjanik ja majandusteadlane Jeremy Rifkin, kes on tuntud süsinikujärgse „kolmanda töösturevolutsiooni” idee poolest, pöördub konverentsi poole videosõnumiga, millega ergutatakse arutelu teemal, kuidas Euroopa piirkonnad saavad vastata kliimamuutusele.

Kohtumispaik: ettevõtlus piirkondades

AVATUD USTE PÄEVADE ajal on komisjoni hooned kohtumispaigaks kohalikele ekspertidele ning pankade ja rahvusvaheliste ettevõtete nagu Siemens ja Motorola esindajatele, kes koostöös organiseerivad 33 seminari piirkondliku ja ettevõtlusarengu teemal.

Töötamine partnerluses

ELi ühtekuuluvuspoliitika, mille eelarve aastatel 2007–2013 on 347 miljardit eurot ja millega toetatakse liikmesriikides 455 arenguprogrammi, eeldab fondide parima kasutamise nimel tõhusat koostööd riigiasutuste ja ettevõtjate vahel. AVATUD USTE PÄEVAD on hea võimalus selliste partnerluste ja ühisprojektide aluste loomiseks.

AVATUD USTE PÄEVAD muutuvad kohalikuks: Euroopa sinu piirkonnas

Algatuse „Euroopa minu piirkonnas / Euroopa minu linnas” osana toimub 33 riigis 233 kohaliku tähtsusega üritust, nagu festivalid, noorte väitlused, seminarid ja spordivõistlused. Nende ürituste eesmärk on tähistada Euroopa saavutusi ning tõsta inimeste teadlikkust ühtekuuluvuspoliitika raames saadavate investeeringute ulatuse kohta, mis on tehtud eri projektide heaks alates tehnoloogiaparkidest kuni lairibaühenduse arendamiseni ja kiirtranspordi ühendusteni.

Taust

Täiendav teave on saadav AVATUD USTE PÄEVADE veebisaidil: www.opendays.europa.eu

Lisa:

Meediaprogramm

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar