Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1401

Βρυξέλλες , 2 Οκτωβρίου 2009

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS ) - (5-8 O κτωβρίου): έναρξη της μεγαλύτερης εκδήλωσης στο χρονοδιάγραμμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ

Η έβδομη ετήσια εκδήλωση «OPEN DAYS » – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί στις 5-8 O κτωβρίου. Περισσότεροι από 7.000 ευρωπαίοι, εθνικοί και περιφερειακοί υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, εμπειρογνώμονες και αντιπρόσωποι των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των πανεπιστημιακών κύκλων θα συμμετάσχουν σε 125 σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχοντες δεν θα κατάγονται μόνον από την Ευρώπη αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία. Ο στόχος της τετραήμερης εκδήλωσης είναι να δοθεί η ευκαιρία στις περιφέρειες και τις πόλεις να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων . Τα θέματα αυτά κυμαίνονται από τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της σημερινής ύφεσης έως τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Περίπου 230 επιπλέον τοπικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εκδήλωσης «OPEN DAYS ».

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jos é Manuel Barroso , ο οποίος θα είναι ένας από τους ομιλητές στην εναρκτήρια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε: «Η φετινή διοργάνωση με θέμα ‘Παγκόσμιες προκλήσεις, ευρωπαϊκές απαντήσεις’ έχει ιδιαίτερη σημασία: θα εξετάσει πώς αλλάζει η παγκόσμια οικονομία ως αποτέλεσμα της οικονομικής κάμψης. Η Ευρώπη, τα κράτη μέλη της και οι περιφέρειές της πρέπει να επενδύσουν σε σημαντικές και καινοτόμους αλλαγές για να επιτευχθεί η έξοδος από την κρίση, να διαφυλαχθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνίας και να παραμείνει η Ευρώπη ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι εχθρός της επικουρικότητας. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι περιφέρειες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την απόκτηση τεχνογνωσίας, την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και τα συστήματα καινοτομίας.»

Ο αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος, κ. Pawe ł Samecki , δήλωσε: «Η διοργάνωση των ημερίδων ανοικτών θυρών « OPEN DAYS » αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση στο χρονοδιάγραμμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την έντονη προβολή των τοπικών και περιφερειακών ιδεών και ανησυχιών στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος. Η οικονομική κρίση εξακολουθεί να μας υπενθυμίζει ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να βρουν τρόπους για να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η εκδήλωση « OPEN DAYS » προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ του δημοσίου, του ιδιωτικού και του επιστημονικού τομέα με στόχο την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων.»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), κ. Luc Van den Brande δήλωσε : «η ημερίδα για την κλιματική αλλαγή στις 7 O κτωβρίου στη διάρκεια της εκδήλωσης « OPEN DAYS » θα αποτελέσει τέλεια ευκαιρία για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να τονίσουν ιδιαίτερα την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση τόσο των αιτιών όσο και των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη πριν από τη συνάντηση κορυφής των ΗΕ στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο.»

Παγκόσμιες προκλήσεις, ευρωπαϊκές αποκρίσεις

2 13 περιφέρειες και πόλεις συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση «OPEN DAYS » του 2009 και θα εργαστούν σε «ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων» σχετικά με θέματα όπως η καινοτομία ή η δημόσια υγεία.

T α σεμινάρια της φετινής εκδήλωσης «OPEN DAYS » επικεντρώνονται σε τέσσερα κύρια θέματα:

  • Ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης : καινοτομία στις πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης·

  • Περιφέρειες και κλιματική αλλαγή : η πορεία της Ευρώπης προς μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη·

  • Περιφερειακή συνεργασία : διασυνοριακή συνεργασία·

  • Επίτευξη αποτελεσμάτων , μελλοντική προοπτική: η αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και οι μελλοντικές προοπτικές.

Οι συζητήσεις σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας θα βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης. Η ως άνω στρατηγική, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο (βλέπε: IP /09/893 ), είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της σουηδικής προεδρίας της ΕΕ και η πρώτη που αναπτύχθηκε παράλληλα με μια «μακροπεριφερειακή» προσέγγιση. Στόχος της είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα οκτώ κράτη μέλη που συνορεύουν με τη Βαλτική Θάλασσα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ειδικές προκλήσεις στην περιοχή, ιδίως τα περιβαλλοντικά προβλήματα . Άλλοι στόχοι είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ανάπτυξη της ενέργειας και των συγκοινωνιακών συνδέσεων, και η βελτίωση της ασφάλειας της περιφέρειας, ιδίως στο ναυτικό τομέα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Σουηδίας Maud Olofsson και οι υπουργοί ευρωπαϊκών υποθέσεων της Σουηδίας και της Φινλανδίας, Cecilia Malmstr ö m και Astrid Thors , θα λάβουν μέρος σε ειδική ομάδα τύπου για τη βαλτική θάλασσα στη διάρκεια της εκδήλωσης «OPEN DAYS ».

Επίσης αναμένεται οι συζητήσεις να επικεντρωθούν σε μια νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική για την κοιλάδα του Δούναβη . Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδια για μια στρατηγική για το Δούναβη έως το τέλος του 2010 και η Επιτροπή των Περιφερειών θα εγκρίνει έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό στη διάρκεια της ολομέλειάς της για την εκδήλωση « OPEN DAYS » (7 O κτωβρίου).

Πανεπιστήμιο «OPEN DAYS»

Το Πανεπιστήμιο «OPEN DAYS » αποτελεί μία από τις διάφορες καινοτομίες του προγράμματος για το 2009. Με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των επιστημονικών κύκλων, θα συγκροτηθούν μεταξύ άλλων σειρές ειδικών ομάδων με αξιόλογους πανεπιστημιακούς . Ο αμερικανός συγγραφέας και οικονομολόγος Jeremy Rifkin , που είναι διάσημος για τις ιδέες του σχετικά με την «τρίτη βιομηχανική επανάσταση» δηλαδή τη μετά άνθρακα εποχή, θα απευθύνει μήνυμα με βιντεοσκοπημένη ομιλία που θα προβληθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου, το οποίο μήνυμα θα αποτελέσει το έναυσμα για τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι περιφέρειες της Ευρώπης μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

«Ο τόπος συνάντησης»: οι περιφέρειες δημιουργούν επιχειρήσεις

Στη διάρκεια της εκδήλωσης «OPEN DAYS », οι χώροι της Επιτροπής των Περιφερειών θα είναι ο τόπος συνάντησης για τοπικούς εμπειρογνώμονες και αντιπροσώπους των τραπεζών και των διεθνών εταιρειών όπως η Siemens και η Motorola , οι οποίες συγκροτούν ομάδες για τη διοργάνωση 33 σεμιναρίων σχετικά με την περιφερειακή και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Σύναψη εταιρικών σχέσεων

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ , η οποία διαθέτει προϋπολογισμό 347 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013 και παρέχει υποστήριξη σε 455 αναπτυξιακά προγράμματα στα κράτη μέλη, απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων στην Κοινότητα για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Η εκδήλωση «OPEN DAYS » μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία θεμελίων για τέτοιου είδους εταιρικές σχέσεις και για κοινά έργα.

Η τοπική διάσταση της εκδήλωσης «OPEN DAYS»: η Ευρώπη στην περιφέρειά σου

233 τοπικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 33 χώρες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «η Ευρώπη στην περιφέρειά μου/η Ευρώπη στην πόλη μου». Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν φεστιβάλ , συζητήσεις για νέους, σεμινάρια και αθλητικές αναμετρήσεις. Η ιδέα είναι να εορταστούν τα επιτεύγματα της Ευρώπης και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλίμακα επενδύσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής σε έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τεχνολογικά πάρκα έως την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και μεταφορικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας.

Ιστορικό

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστοτόπο της εκδήλωσης «OPEN DAYS 2009»: www . opendays . europa . eu

Παράρτημα:

Πρόγραμμα Media

OPEN DAYS 2009 partner regions and cities


Side Bar