Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1399

Bryssel den 1 oktober 2009

EU-kommissionen lanserar Egnos Open Service – gratis för allmänheten och företag

EU-kommissionen ger i dag startskottet för verksamheten inom Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) och företag och allmänheten har nu gratis tillgång till Egnos Open Service. Egnos är Europas första bidrag till satellitnavigering och en föregångare till Galileo, det globala satellitnavigeringssystem som EU håller på att utveckla.

– Det vi gör i dag innebär att företagen och allmänheten i Europa kan dra nytta av en mängd bättre tillämpningar och nya möjligheter tack vare mer precisa navigationssignaler, säger Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor. Vi lägger grunden för utvecklingen den närmaste framtiden.

Egnos är ett satellitbaserat signalförbättringssystem som förbättrar de signaler som kommer från befintliga satellitnavigeringssystem över Europa. Noggrannheten för de befintliga GPS-signalerna förbättras från ca tio meter till två meter.

Såväl europeiska företag som allmänheten kan ha stor nytta av Egnos. Systemet kan användas för nya tillämpningar på en rad olika områden, t.ex. inom jordbruket för spridning av gödselmedel med hög precision, inom transporter för automatiska system för vägtullar, eller för försäkringar som betalas efter användning. Egnos kan också användas till stöd för mycket mer noggranna personliga navigationstjänster, för både generell och specifik användning, t.ex. för system som kan leda synskadade.

Egnos kommer att certifieras för användning inom luftfarten och på andra säkerhetskritiska områden i enlighet med förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet. Genom Egnos väntas en livräddande tjänst vara på plats i mitten av 2010. Denna tjänst ger användaren ett varningsmeddelande inom sex sekunder om systemet inte fungerar som det ska. En kommersiell tjänst håller nu på att testas och kommer att finnas tillgänglig under 2010.

Både Open Service och den livräddande tjänsten är kostnadsfria och EU har förbundit sig att understödja Egnos långsiktigt, även efter det att Galileo tas i drift. Detta innebär att Egnos geografiska räckvidd utvidgas inom täckningsområdet för de tre berörda satelliterna.

Verksamheten inom ramen för Egnos administreras – på grundval av ett kontrakt med EU-kommissionen – av European Satellite Services Provider, ESSP SaS, ett företag med säte i Toulouse Frankrike som har grundats av sju leverantörer av flygtrafiktjänster. Kontraktet mellan EU-kommissionen och ESSP SaS undertecknades i går (den 30 september) och avser administrationen av verksamheten inom Egnos samt underhåll av systemet fram till utgången av 2013.

Bakgrund

Egnos är uppbyggt av ett antal transpondrar som är installerade i tre geostationära satelliter plus ett marknät bestående av omkring 40 stationer för positionering och fyra kontrollcentraler. Alla dessa är förbundna med varandra.

Egnos täcker de flesta av de europeiska länderna och har en inbyggd kapacitet att utvidgas till att täcka även andra områden, t.ex. Nordafrika och EU:s grannländer.

Egnos Open Service kan användas – utan driftsgaranti och åtföljande ansvar – av alla användare som har en GPS/SBAS-kompatibel mottagare inom Egnos täckningsområde. De flesta mottagarna som säljs i Europa i dag uppfyller detta krav. Det behövs inte något tillstånd eller någon mottagarspecifik certifiering.

Egnos utvecklades av europeiska företag, drift- och infrastrukturgruppen för Egnos (EOIG) med stöd från EU-kommissionen, Europeiska rymdorganisationen (ESA) och Eurocontrol. Sedan den 1 april ägs och administreras Egnos av EU, medan Europeiska rymdorganisationen, som ledde utformningen och utvecklingen av systemet, nu har ansvaret för utformning och upphandling enligt ett avtal med EU-kommissionen.

Mer information om Egnos finns på följande adresser:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu

Bildma terial om Egnos kan beställas på följande adress:

mediatheque@ec.europa.eu


Side Bar