Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1399

V Bruseli 1. októbra 2009

Komisia spustila verejne prístupnú službu EGNOS – voľný prístup pre občanov a podniky

Európska komisia dnes oznámila oficiálne spustenie prevádzky služby EGNOS (Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie), ktorá je zdarma a teraz verejne prístupná pre podniky a občanov. EGNOS je prvým európskym príspevkom k satelitnej navigácii a predchodcom systému Galileo, globálneho systému satelitnej navigácie, ktorý vyvíja Európska únia.

Antonio Tajani, podpredseda Komisie pre dopravu, vyhlásil: „Dnes otvárame dvere európskym podnikom a občanom, aby mohli využívať obrovské množstvo lepších aplikácií a nových možností dostupných vďaka presnejším navigačným signálom. Kladieme základný kameň bezprostrednej budúcnosti.“

EGNOS je satelitný rozširujúci systém, ktorým sa zlepšuje presnosť satelitných navigačných signálov nad územím Európy. Presnosť aktuálnych signálov GPS sa zlepší z približne desiatich metrov na dva metre.

EGNOS môžu vo veľkej miere využívať európske podniky ako aj občania. Môže podporovať nové aplikácie v rôznych sektoroch ako poľnohospodárstvo (napr. veľmi presné rozprašovanie hnojív) alebo doprava (automatický výber mýtneho alebo poistenie v závislosti od skutočného používania). EGNOS môže takisto podporovať presnejšie osobné navigačné služby, a to na všeobecné ako aj konkrétne účely, napríklad vodiace systémy pre nevidiacich.

V súlade s nariadením o jednotnom európskom nebi bude EGNOS schválený na použitie v leteckej doprave a ďalších oblastiach kritických z hľadiska bezpečnosti. Prostredníctvom systému EGNOS by sa mala v polovici roka 2010 sprevádzkovať služba ochrany ľudského života. V prípade zlyhania systému táto služba do šiestich sekúnd vytvorí varovnú správu a informuje používateľa. Komerčná služba sa momentálne testuje a sprístupní sa v roku 2010.

Otvorená služba ako aj služba ochrany ľudského života sa poskytujú zdarma a Európska únia sa zaväzuje dlhodobo podporovať EGNOS, a to aj po sprevádzkovaní systému Galileo. Podpora zahŕňa rozširovanie jej geografického rozsahu v rámci pokrytia troch príslušných satelitov.

Na základe zmluvy s Európskou komisiou zabezpečuje prevádzku služby EGNOS spoločnosť European Satellite Services Provider (ESSP SaS - Poskytovateľ európskych satelitných služieb) so sídlom v Toulouse vo Francúzsku, ktorú založilo sedem poskytovateľov leteckých navigačných služieb. K podpisu zmluvy medzi Komisiou a ESSP SaS došlo včera dňa 30. septembra a zabezpečí sa ňou riadenie prevádzky služby EGNOS ako aj údržba systému do konca roku 2013.

Kontext

EGNOS pozostáva z transpondérov na palube troch geostacionárnych družíc a pozemnej siete zahŕňajúcej asi 40 lokalizačných staníc a štyroch riadiacich centier, ktoré sú navzájom prepojené.

Oblasť pokrytia služby EGNOS zahŕňa väčšinu európskych štátov a je možné ju rozšíriť na ďalšie regióny, ako je severná Afrika a susedné štáty EÚ.

Otvorená služba EGNOS je prístupná bez záruky jej poskytovania alebo z nej vyplývajúcej právnej zodpovednosti všetkým používateľom s prijímačom kompatibilným s GPS/SBAS v rámci oblasti pokrytia EGNOS. Väčšina prijímačov v súčasnosti dostupných v Európe spĺňa túto požiadavku. V tejto súvislosti sa nepožaduje žiadne špecifické schválenie alebo osvedčenie.

EGNOS vytvorili európske podniky v rámci skupiny EOIG (EGNOS Operator and Infrastructure Group – skupina prevádzkovateľov EGNOS a infraštruktúry) v spolupráci s Európskou komisiou (EK), Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Eurocontrolom. Od 1. apríla je vlastníkom a správcom systému EGNOS Európska únia, pričom na základe dohody o splnomocnení s Európskou komisiou sa Európska vesmírna agentúra, ktorá riadila proces navrhovania a vývoja systému, stala zodpovednou za návrhy a verejné obstarávanie.

Ďalšie informácie o EGNOS nájdete na týchto stránkach:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

K dispozícii sú aj archívne zábery systému EGNOS a možno ich získať na adrese:

mediatheque@ec.europa.eu


Side Bar