Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1399

Bruksela, 1 października 2009 r.

Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają swobodny, darmowy dostęp do otwieranego właśnie przez Komisję europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS)

Komisja Europejska zainaugurowała dziś działalność europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS, z ang. European Geostationary Navigation Overlay Service ), udostępniając od dziś firmom i obywatelom bezpłatne, powszechnie dostępne usługi. EGNOS to pierwszy rzeczywisty wkład Europy w dziedzinie nawigacji satelitarnej, który był prekursorem rozwijanego staraniem Unii Europejskiej globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo.

Mówi Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji piastujący tekę komisarza ds. transportu: „Dzisiejsze otwarcie toruje europejskim przedsiębiorcom i obywatelom drogę do korzystania z ogromnych zasobów udoskonalonych narzędzi, dając im klucz do masy nowych możliwości dzięki zastosowaniu sygnałów nawigacyjnych o zwiększonej dokładności. Położyliśmy dziś kamień węgielny przyszłości, która wydaje się być na wyciągnięcie ręki.”

EGNOS to satelitarna usługa rozszerzona, która służy zwiększeniu dokładności sygnałów wykorzystywanych do nawigacji satelitarnej w Europie. Pozwala tym samym na zmniejszenie marginesu błędu – w stosunku do stosowanego obecnie systemu GPS – z około dziesięciu do dwóch metrów.

EGNOS z pewnością przyniesie wielkie korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i zwykłym obywatelom. System ten umożliwi realizację nowych zastosowań w wielu różnych sektorach, jak rolnictwo (zwiększając precyzję nawożenia) czy transport (np. automatyczny pobór opłat za korzystanie z dróg albo programy ubezpieczeń na zasadzie „pay-per-use”, w których wysokość składki zależy od czasu używania pojazdu). EGNOS umożliwi również realizację dokładniejszych indywidualnych usług nawigacyjnych, o przeznaczeniu ogólnym lub wyspecjalizowanym (np. systemy ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym).

Zgodnie z rozporządzeniem o jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ENGOS uzyska stosowne certyfikaty pozwalające na jego stosowanie w ruchu lotniczym, a także w innych dziedzinach, gdzie bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Na bazie tego systemu do połowy 2010 r. powinna powstać również platforma usługowa ratowania życia ludzkiego pod nazwą „Safety-of-Life”. Usługa ta ma na celu zagwarantowanie, aby w przypadku awarii systemu każdy użytkownik otrzymywał przed upływem sześciu sekund odpowiednie ostrzeżenie. Usługi świadczone na zasadach komercyjnych są obecnie testowane, i zostaną udostępnione również w roku 2010.

Usługi te – zarówno powszechnie dostępna, jak i służąca do ratowania życia ludzkiego – będą udostępniane bezpłatnie, a Unia Europejska zobowiązała się do długofalowego finansowania działalności EGNOS, nawet gdy Galileo będzie już w pełni sprawny. Oznacza to również rozszerzenie jego zasięgu geograficznego na obszarze pokrycia trzech satelitów, na których opiera się cały system.

W charakterze europejskiego dostawcy usług satelitarnych funkcjonowaniem EGNOS zawiaduje – na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską – ESSP SaS, spółka z siedzibą w Tuluzie, we Francji z udziałem siedmiu podmiotów zapewniających służby żeglugi powietrznej. W dniu wczorajszym, tj. 30 września, podpisano odpowiednią umowę eksploatacyjną między Komisją a ESSP SaS. Na mocy tej umowy spółka odpowiada za zarządzanie eksploatacją europejskiego systemu wspomagania satelitarnego, jak również za bieżącą obsługę systemu do końca 2013 r.

Informacje dodatkowe

System EGNOS składa się z transponderów umieszczonych na trzech satelitach geostacjonarnych, z siatki naziemnej opartej na około czterdziestu punktach pozycjonujących i czterech ośrodkach kontrolnych, przy czym wszystkie te elementy pozostają w ciągłej wzajemnej łączności.

Zasięg funkcjonowania systemu EGNOS obejmuje terytoria większości państw europejskich. Może on zostać rozszerzony na inne rejony, takie jak Afryka Północna i kraje sąsiadujące z UE.

Powszechne usługi EGNOS udostępnia się bezpłatnie, bez zagwarantowanej jakości usług oraz z zastrzeżeniem towarzyszącej jej odpowiedzialności, każdemu użytkownikowi odbiornika kompatybilnego z systemem GPS/SBAS znajdującemu się w zasięgu funkcjonowania EGNOS. Większość oferowanych obecnie w Europie urządzeń nawigacyjnych spełnia te warunki techniczne. Nie wymaga się żadnego pozwolenia ani certyfikatów dla poszczególnych urządzeń.

EGNOS jest dziełem współpracy przemysłu europejskiego i EOIG (tzn. grupy operatorów i infrastruktury EGNOS, z ang. EGNOS Operator and Infrastructure Group ) przy wsparciu Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol). Od dnia 1 kwietnia br. funkcję właściciela i zarządcy EGNOS przejęła Unia Europejska, wszelkie zadania związane z projektowaniem i zamówieniami zostały natomiast delegowane, w drodze porozumienia o przekazaniu uprawnień, Europejskiej Agencji Kosmicznej, która odpowiadała za projektowanie i budowę tego systemu.

Szczegółowe informacje na temat EGNOS można uzyskać na stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

Bliższe dane oraz materiały wizualne dotyczące EGNOS można otrzymać, zwracając się z prośbą pod następujący adres poczty elektronicznej:

mediatheque@ec.europa.eu .


Side Bar