Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1399

Brussel , 1 oktober 2009

De Commissie lanceert EGNOS Open Service – gratis toegang voor burgers en bedrijven

De Europese Commissie heeft vandaag officieel het startschot gegeven voor de activiteiten van EGNOS, de “ European Geostationary Navigation Overlay Service”. Bedrijven en burgers kunnen voortaan gratis gebruik maken van de EGNOS Open Service. Met EGNOS zet Europa zijn eerste stappen op het gebied van satellietnavigatie. EGNOS is de voorloper van Galileo, het mondiaal satellietnavigatiesysteem dat door de Europese Unie wordt ontwikkeld.

"Wat we hier vandaag doen, verschaft de Europese bedrijven en burgers toegang tot talloze verbeterde toepassingen en nieuwe kansen die mogelijk worden gemaakt door nauwkeuriger navigatiesignalen. Vandaag bereiden we de zeer nabije toekomst voor", aldus Antonio Tajani, vicevoorzitter voor vervoer.

EGNOS is een satellietgebaseerd augmentatiesysteem dat de nauwkeurigheid van satellietnavigatiesignale n in heel Europa verbetert. De nauwkeurigheid van de huidige gps-signalen wordt aangescherpt van ongeveer tien meter tot twee meter.

Zowel het Europese bedrijfsleven als de burgers hebben baat bij EGNOS. De dienst kan nieuwe toepassingen ondersteunen in diverse sectoren zoals de landbouw, met het zeer nauwkeurig sproeien van meststoffen, of het vervoer, met automatische tolheffingssystemen of “betaal-per-gebruik”-verzekeringen. EGNOS kan ook veel preciezere persoonlijke navigatiediensten ondersteunen, zowel voor algemene als voor specifieke toepassingen, zoals systemen om blinden te geleiden.

EGNOS wordt gecertificeerd voor gebruik in de luchtvaart en andere veiligheidskritieke sectoren, overeenkomstig de verordening inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Verwacht wordt dat tegen midden 2010 op basis van EGNOS een dienst beveiliging van mensenlevens zal worden opgezet. Deze dienst geeft de gebruiker binnen zes seconden een waarschuwing wanneer het systeem is gestoord. Momenteel worden ook tests uitgevoerd met een commerciële dienst, die eveneens in 2010 ter beschikking zal worden gesteld.

Zowel de Open Service als de dienst beveiliging van mensenlevens zijn gratis, en de Europese Unie is vast voornemens EGNOS op lange termijn te blijven ondersteunen, zelfs nadat Galileo operationeel is geworden. Binnen de dekking van de drie betrokken satellieten zal ook het geografische gebied waarin EGNOS kan worden gebruikt, worden uitgebreid.

De EGNOS-activiteiten worden op basis van een contract met de Commissie beheerd door de Europese verlener van satellietdiensten ESSP Sas, een bedrijf dat gevestigd is in Toulouse, Frankrijk, en dat gesticht is door zeven aanbieders van luchtnavigatiediensten. Het contract tussen de Commissie en ESSP SaS is gisteren, 30 september, ondertekend en heeft betrekking op het beheer van de EGNOS-activiteiten en het onderhoud van het systeem tot eind 2013.

Achtergrond

EGNOS bestaat uit transponders aan boord van drie geostationaire satellieten en een grondnetwerk van ongeveer 40 plaatsbepalingsstations en vier controlecentra, die allemaal met elkaar verbonden zijn.

De meeste Europese landen worden door EGNOS gedekt en bovendien is in het systeem de mogelijkheid ingebouwd om het uit te breiden tot andere regio's, zoals Noord-Afrika en buurlanden van de EU.

De EGNOS Open Service kan, zonder werkingsgarantie of resultaataansprakelijkheid, worden gebruikt door iedereen met een GPS/SBAS‑compatibele ontvanger die zich binnen het dekkingsgebied van EGNOS bevindt. De meeste ontvangers die tegenwoordig in Europa worden verkocht, voldoen aan die vereiste. Er is geen toestemming of ontvangerspecifieke certificering nodig.

EGNOS is ontwikkeld door het Europese bedrijfsleven, de EIOG (EGNOS Operator and Infrastructure Group), met de steun van de Europese Commissie, het Europees Ruimte-Agentschap (ESA) en Eurocontrol. Sinds 1 april is de Europese Unie eigenaar en beheerder van EGNOS. Het Europees Ruimte-Agentschap, onder wiens leiding het systeem werd ontworpen en ontwikkeld, is nu verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanbestedingen, op basis van een delegatieovereenkomst met de Europese Commissie.

Nadere informatie over EGNOS is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http:// www.essp-sas.eu

http://www.essp-sas.eu/

Via het volgende adres kunnen stockshots van EGNOS worden gedownload :

mediatheque@ec.europa.eu .


Side Bar