Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1399

Briuselis, 2009 m. spalio 1 d.

Komisija skelbia sistemos EGNOS veikimo pradžią. Piliečiams ir verslo įmonėms – nemokama paslauga Open Service

Europos Komisija šiandien oficialiai paskelbė, kad pradeda veikti Europos geostacionariosios navigacijos tikslinimo sistema (angl. European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS); ja teikiama paslauga Open Service verslo įmonės ir piliečiai gali naudotis nemokamai. Sistema EGNOS yra pirmasis Europos indėlis į palydovinę navigaciją ir Europos Sąjungoje kuriamos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos GALILEO pirmtakė.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Dėl mūsų darbo Europos verslo įmonės ir piliečiai galės naudotis nesuskaičiuojama daugybe geresnių taikomųjų sistemų ir naujų galimybių, atsirasiančių dėl tikslesnių navigacijos palydovų signalų. Šiandien dedame kertinį artimiausios ateities akmenį.“

EGNOS – tai palydovinė signalų tikslinimo sistema, kuria didinamas palydovinės navigacijos signalų patikimumas Europoje. Dėl šios sistemos naudojantis dabartiniais GPS signalais vieta nustatoma kur kas tiksliau – apytikslė paklaida ne dešimt, o vos du metrai.

EGNOS labai naudinga tiek Europos verslui, tiek piliečiams. Ja galima naujoviškai naudotis įvairiose srityse: pavyzdžiui, žemės ūkyje, kai reikia ypač tiksliai išpurkšti trąšas, arba susisiekimo srityje siekiant įvesti automatines kelių mokesčių sistemas ar taikyti transporto priemonių naudojimu grindžiamas draudimo sistemas. EGNOS taip pat tinkama tikslesnėms bendrosios paskirties ir specialiosioms asmeninėms navigacijos priemonėms, pavyzdžiui, aklųjų orientavimosi sistemoms.

EGNOS tinkamumas naudoti oro susisiekimo ir kitose srityse, kur ypač svarbu sauga, bus patvirtintas pagal Bendro Europos dangaus reglamentą. Tikimasi, kad iki 2010 m. vidurio bus pradėta teikti žmonių gyvybei apsaugoti skirta EGNOS paslauga Safety-of-Life . Naudodamiesi šia paslauga vartotojai per šešias sekundes gaus ypač svarbius sistemos trikties įspėjimus. 2010 m. taip pat bus pradėta teikti šiuo metu bandoma komercinė paslauga.

Abi paslaugos ( Open Service ir Safety-of-Life ) nemokamos, o Europos Sąjunga pasiryžusi toliau remti sistemą EGNOS, net kai pradės veikti sistema GALILEO. Be kitų dalykų, bus remiamas trijų naudojamų palydovų aprėpties didinimas, kad į ją patektų kuo daugiau geografinių sričių.

Sistemos EGNOS veiklą tvarko Tulūzoje (Prancūzija) įsikūrusi septynių oro navigacijos paslaugų teikėjų įsteigta Europos palydovinio ryšio paslaugų bendrovė (angl. European Satellite Services Provider, ESSP SaS), sudariusi susitarimą su Europos Komisija. Vakar, rugsėjo 30 d., pasirašytu Komisijos ir ESSP SaS susitarimu sistemos EGNOS valdymas ir priežiūra bus užtikrinta iki 2013 m. pabaigos.

Pagrindiniai faktai

Sistema EGNOS sudaryta iš geostacionariuosiuose palydovuose įtaisytų siųstuvų-imtuvų ir tarpusavyje sujungtų maždaug 40 antžeminių vietos nustatymo stočių ir 4 valdymo centrų.

Dabar sistema EGNOS aprėpia daugumą Europos valstybių, ji sumanyta taip, kad galėtų aprėpti ir kitus regionus, pavyzdžiui, Šiaurės Afriką ir ES kaimynines šalis.

Sistemos EGNOS aprėpties zonoje be garantijų ar įsipareigojimų teikiama paslauga Open Service gali naudotis visi, kas turi su GPS/SBAS suderinamus imtuvus. Šį reikalavimą atitinka dauguma Europoje parduodamų imtuvų. Leidimų ar imtuvų sertifikatų nereikia.

Sistemą EGNOS sukūrė Europos pramonės atstovai (EGNOS operatoriaus ir infrastruktūros grupė, EOIG), o jiems paramą teikė Europos Komisija, Europos kosmoso agentūra ir Europos oro navigacijos saugumo organizacija. Nuo balandžio 1 d. sistemos EGNOS savininkė ir valdytoja Europos Sąjunga, o sistemos kūrimo ir plėtros darbams vadovavusi Europos kosmoso agentūra dabar atlieka projektavimo ir pirkimo įgaliotinio pareigas pagal įgaliojimo susitarimą su Europos Komisija.

Daugiau informacijos apie sistemą EGNOS pateikta:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

Archyvinių sistemos EGNOS fotografijų ir vaizdo įrašų galima gauti šiuo adresu:

mediatheque@ec.europa.eu .


Side Bar