Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1399

Bryssel 1. lokakuuta 2009

EGNOS–järjestelmän avoin palvelu ilmaiseksi yleisölle ja yrityksille

Euroopan komissio ilmoitti tänään EGNOSin eli Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän virallisen toiminnan aloittamisesta. EGNOSin avoin palvelu on yksityishenkilöiden ja yritysten saatavilla ilmaiseksi. EGNOS on Euroopan ensimmäinen saavutus satelliittinavigoinnin alalla ja Euroopan unionin kehittämän maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän Galileon edelläkävijä.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi: ”Olemme tänään avanneet Euroopan yrityksille ja suurelle yleisölle mahdollisuuden hyötyä entistä tarkempien navigaatiosignaalien tarjoamista lukuisista paremmista sovelluksista ja uusista mahdollisuuksista. Tällä luodaan perusta jo aivan lähitulevaisuudessa tarjottaville palveluille.”

EGNOS on satelliittipohjainen paikannuksen tehostamisjärjestelmä, joka parantaa satelliittinavigointisignaalien tarkkuutta Euroopan yllä. Nykyisten GPS-signaalien tarkkuus paranee noin kymmenestä metristä kahteen metriin.

EGNOSista voi olla paljon hyötyä sekä Euroopan yrityksille että ihmisille. EGNOS voi tukea uusia sovelluksia eri toimialoilla, kuten maataloudessa lannoitteiden tarkkuuslevitystä tai liikenteessä sähköisiä tiemaksuja tai ajoneuvon käyttöön perustuvia vakuutusjärjestelmiä. EGNOS voi tukea myös paljon tarkempia henkilökohtaisia navigointijärjestelmiä sekä yleis- että erityiskäyttöön, esimerkiksi näkövammaisten opastusjärjestelmiä.

EGNOS-järjestelmä sertifioidaan ilmailukäyttöön ja muihin turvallisuutta vaativiin käyttötarkoituksiin yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan asetuksen mukaisesti. Ihmishengen suojaamiseen liittyvän palvelun odotetaan tulevan EGNOSin kautta käyttöön vuoden 2010 puoliväliin mennessä. Tämä palvelu tuottaa arvokkaan varoitusviestin, joka kertoo käyttäjälle kuuden sekunnin sisällä, jos järjestelmässä on toimintavika. Kaupallista palvelua testataan paraikaa, ja sekin tulee käyttöön vuonna 2010.

Sekä avoin palvelu että ihmishengen suojaamiseen tarkoitettu palvelu ovat ilmaisia. Euroopan unioni on sitoutunut tukemaan EGNOSia pitkällä aikajänteellä senkin jälkeen, kun Galileon toiminta alkaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että EGNOSin maantieteellistä peittoa lisätään järjestelmään kuuluvien kolmen satelliitin tarjoamissa rajoissa.

EGNOSin toimintaa hallinnoi Toulousessa, Ranskassa sijaitseva, seitsemän lentoliikenteen navigointipalvelujen tarjoajan perustama ESSP SaS (European Satellite Services Provider). Komissio allekirjoitti eilen 30. syyskuuta ESSP SaS:n kanssa sopimuksen, jolla varmistetaan EGNOS-järjestelmän toiminnan ja ylläpidon hallinnointi vuoden 2013 loppuun saakka.

Taustaa

EGNOS-järjestelmä koostuu kolmeen geostationaariseen satelliittiin asennetuista transpondereista sekä maanpäällisestä verkosta, johon kuuluu noin 40 paikannusasemaa ja neljä valvontakeskusta, jotka kaikki on liitetty toisiinsa.

EGNOS-järjestelmä peittää useimmat Euroopan valtiot, ja siinä on sisään rakennettuna valmius laajentaa palvelut muille alueille, kuten Pohjois-Afrikkaan ja EU:n naapurimaihin.

EGNOSin avointa palvelua voivat käyttää (ilman palvelutakuuta tai siitä johtuvaa vastuuvelvollisuutta) kaikki, joilla on GPS/SBAS-yhteensopiva vastaanotin EGNOSin peittoalueella. Useimmat nykyisin Euroopassa myynnissä olevat vastaanottimet täyttävät nämä vaatimukset. Mitään lupaa tai vastaanottimen sertifiointia ei tarvita.

EGNOSin ovat kehittäneet EOIG:n (EGNOS Operator and Infrastructure Group) puitteissa toimivat eurooppalaiset yritykset. Tukea ovat antaneet Euroopan komissio, Euroopan avaruusjärjestö ja Eurocontrol. EGNOSin omistaa ja sitä hallinnoi 1. huhtikuuta alkaen Euroopan unioni, kun taas Euroopan avaruusjärjestö, joka johti järjestelmän suunnittelua ja kehittämistä, huolehtii nyt suunnittelusta ja hankinnoista Euroopan komission kanssa tehdyn valtuutuksen perusteella.

Lisätietoja EGNOSista löytyy seuraavista osoitteista:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

EGNOSista on saatavilla uutiskuvia seuraavasta osoitteesta:

mailto:mediatheque@ec.europa.eu


Side Bar