Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1399

Brüssel, 1. oktoober 2009

Euroopa Komisjon käivitab kodanikele ja ettevõtjatele tasuta kasutamiseks EGNOSe avatud teenuse

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja Euroopa geostatsionaarse navigatsioonilisasüsteemi EGNOS kasutamise ametliku alguse. Süsteemi avatud teenus on nüüdsest ettevõtjatele ja kodanikele tasuta kättesaadav. EGNOS on Euroopa esimene panus satelliitnavigatsiooni ja Euroopa Liidu arendatava globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo eelkäija.

Transpordi eest vastutav asepresident Antonio Tajani ütles: „See mida me täna teeme, avab tänu täpsemale navigatsioonisignaalile Euroopa ettevõtjatele ja kodanike jaoks tohutu hulga paremaid rakendusi ja uusi võimalusi. Sellega paneme me nurgakivi juba lähitulevikus pakutavatele teenustele.”

EGNOS on satelliittugisüsteem, mis parandab satelliitnavigatsioonisignaali täpsust Euroopas. Süsteem suurendab praeguse GPS-signaali täpsust umbes kümnelt meetrilt kahele meetrile.

EGNOSest saavad suurt kasu nii Euroopa ettevõtjad kui ka kodanikud. Süsteem toetab mitme sektori uusi rakendusi, näiteks põllumajanduses väetiste täpset pritsimist või transpordis teemaksude automaatset tasumist ja kasutuspõhist kindlustust. EGNOS võib toetada ka täpsemaid isiklikke navigatsiooniteenuseid, nii üldiseid kui ka spetsiifilisi, näiteks pimedate liikumist abistavaid süsteeme.

EGNOS sertifitseeritakse vastavalt ühtse Euroopa taeva määrusele kasutamiseks lennunduses ja muudes valdkondades, kus ohutus on esmatähtis. Tänu EGNOSele peab 2010. aasta keskpaigaks tööle hakkama ohutusteenus ( Safety-of-Life ). Nimetatud teenusega hoiatatakse kasutajat kuue sekundi jooksul, kui süsteemi töö on häiritud – selline teave on väga oluline. Äriteenus on praegu katsetamisel ja seegi saab kättesaadavaks 2010. aastal.

Nii avatud teenust kui ka ohutusteenust pakutakse tasuta ja Euroopa Liit on võtnud endale pikaajalise kohustuse EGNOSt toetada, seda ka pärast Galileo käivitumist. See hõlmab süsteemi geograafilise ulatuse suurendamist kogu kolme kasutatava satelliidiga kaetud ala peale.

EGNOSe tööd haldab Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingu alusel Toulouse’is asuv äriühing European Satellite Services Provider, ESSP SaS, mille on asutanud seitse aeronavigatsiooniteenuste osutajat. Komisjoni ja ESSP SaS vaheline leping kirjutati alla eile, 30. septembril, ja see tagab EGNOSe tegevuse haldamise ja süsteemi hoolduse kuni 2013. aasta lõpuni.

Taust

EGNOS koosneb kolme geostatsionaarsel orbiidil asuva satelliidi pardal asuvatest transponderitest ning omavahel ühendatud umbes 40 positsioneerimisjaama ja nelja juhtimiskeskusega maapealsest võrgust.

EGNOS katab enamiku Euroopa riikidest ja teda saab laiendada muudele piirkondadele nagu Põhja-Aafrika ja Euroopa Liidu naaberriigid.

EGNOSe avatud teenus on kättesaadav ilma teenuse tagamise ja sellest tuleneva vastutuseta igale süsteemiga hõlmatud alas asuvale GPS/SBAS-ühilduva vastuvõtja omanikule. Selleks sobib enamik praegu Euroopas müüdavatest vastuvõtjatest. Mingeid lube ega vastuvõtjaspetsiifilist sertifitseerimist ei ole vaja.

EGNOSe on välja töötanud Euroopa ettevõtjad, EOIG (EGNOSe operaatorite ja infrastruktuuri töörühm) Euroopa Komisjoni, Euroopa Kosmoseagentuuri ja Eurocontroli toel. Alates 1. aprillist on EGNOSe omanik ja haldaja Euroopa Liit, samal ajal kui süsteemi projekteerimist ja arendamist juhtinud Euroopa Kosmoseagentuur jääb vastavalt Euroopa Komisjoniga sõlmitud kokkuleppele projekteerijaks ja hankijaks.

Lisateavet EGNOSe kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

Videoklippe EGNOSe kohta saab tellida e-postiaadressilt

mediatheque@ec.europa.eu


Side Bar