Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1399

B ρυξέλλες, 1 Oκτωβρίου 2009

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την ανοικτή υπηρεσία EGNOS στην οποία έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι πολίτες και οι επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε σήμερα την επίσημη έναρξη λειτουργίας της ανοικτής υπηρεσίας του EGNOS, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση, στην οποία θα έχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση επιχειρήσεις και πολίτες. Το EGNOS είναι η πρώτη συμβολή της Ευρώπης στη δορυφορική πλοήγηση και ο πρόδρομος του συστήματος Galileo, του Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος σε θέματα μεταφορών, δήλωσε: «Αυτό που κάνουμε σήμερα προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρώπης να ωφεληθούν από μια μυριάδα καλύτερων εφαρμογών και νέων ευκαιριών, οι οποίες είναι εφικτές εξαιτίας των ακριβέστερων σημάτων πλοήγησης. Θέτουμε τη θεμέλιο λίθο ενός μέλλοντος που θα έλθει πολύ σύντομα.»

Το EGNOS είναι ένα δορυφορικό σύστημα βελτίωσης, το οποίο αυξάνει την ακρίβεια των δορυφορικών σημάτων πλοήγησης ανά την Ευρώπη . Η ακρίβεια των σημερινών σημάτων GPS (παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης) βελτιώνεται από περίπου δέκα μέτρα σε δύο μέτρα.

Τόσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από το EGNOS. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίζει νέες εφαρμογές σε πλήθος διαφορετικών τομέων, όπως στη γεωργία με τον υψηλής ακρίβειας ψεκασμό λιπασμάτων, ή τις μεταφορές με τα αυτόματα οδικά διόδια ή τα συστήματα ασφάλισης με χρέωση ανά χρήση. Το EGNOS μπορεί επίσης να υποστηρίζει προσωπικές υπηρεσίες πλοήγησης πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας, γενικής και ειδικής χρήσης, όπως τα συστήματα καθοδήγησης τυφλών.

Το EGNOS θα πιστοποιηθεί για τη χρήση του στην αεροπορία και σε άλλα πεδία στα οποία η ασφάλεια είναι καίριας σημασίας σύμφωνα με τον κανονισμό για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Μέσω του EGNOS αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2010 να τεθεί σε λειτουργία μια υπηρεσία ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Η υπηρεσία αυτή θα προσφέρει πολύτιμο μήνυμα προειδοποίησης, με το οποίο ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσα σε έξι δευτερόλεπτα σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος. Τη στιγμή αυτή είναι υπό δοκιμή μια εμπορική υπηρεσία, η οποία θα είναι επίσης διαθέσιμη το 2010.

Τόσο η ανοικτή υπηρεσία και υπηρεσία ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής θα παρέχονται δωρεάν , η δε Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για μακροπρόθεσμη υποστήριξη του EGNOS, ακόμη και όταν το Galileo θα έχει καταστεί επιχειρησιακό. Η εν λόγω υποστήριξη θα καλύψει τη γεωγραφική επέκταση του συστήματος στους οικείους τρεις δορυφόρους.

Τις λειτουργίες του EGNOS διαχειρίζεται, βάσει σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ESSP SaS, European Satellite Services Provider, μια εταιρεία που εδρεύει στην Τουλούζη της Γαλλίας, την οποία ίδρυσαν επτά πάροχοι υπηρεσιών ραδιοναυτιλίας. Η σύμβαση μεταξύ Επιτροπής και ESSP SaS υπογράφηκε χθες, 30 Σεπτεμβρίου, και θα εξασφαλίσει τη διαχείριση των λειτουργιών EGNOS, καθώς και τη συντήρηση του συστήματος μέχρι τα τέλη του 2013.

Ιστορικό

Το EGNOS απαρτίζεται από αναμεταδότες σε τρεις γεωστατικούς δορυφόρους, ένα επίγειο δίκτυο 40 περίπου σταθμών προσδιορισμού θέσης και τέσσερα κέντρα ελέγχου, τα οποία συνδέονται όλα μεταξύ τους.

Tο πεδίο κάλυψης του EGNOS περιλαμβάνει την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών και έχει την εγγενή δυνατότητα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, όπως η Βόρεια Αφρική και οι γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Η ανοικτή υπηρεσία του EGNOS είναι προσβάσιμη, χωρίς εγγύηση εξυπηρέτησης ή απορρέουσα ευθύνη, από κάθε χρήστη που διαθέτει δέκτη συμβατό με GPS/SBAS μέσα στην περιοχή κάλυψης του EGNOS. Οι περισσότεροι δέκτες που πωλούνται σήμερα στην Ευρώπη πληρούν την απαίτηση αυτή. Δεν απαιτείται άδεια ή πιστοποίηση του δέκτη.

Το EGNOS αναπτύχθηκε από ευρωπαϊκές βιομηχανίες, την EOIG (EGNOS Operator and Infrastructure Group) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΚ), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και τον Eurocontrol. Από την 1η Απριλίου, την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του EGNOS έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, η οποία διηύθηνε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος, είναι πλέον ο φορέας σχεδιασμού και προμήθειας με βάση συμφωνία ανάθεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EGNOS, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

Αρχείο για το EGNOS διατίθεται επίσης στη διεύθυνση:

mediatheque@ec.europa.eu .


Side Bar