Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1399

Bruxelles, den 1. oktober 2009

Kommissionen lancerer EGNOS Open Service - fri adgang for borgere og virksomheder

Europa-Kommissionen gav i dag officielt startskuddet til aktiviteterne under EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), hvor virksomheder og borgere nu har gratis adgang til EGNOS Open Service. EGNOS er Europas første bidrag til satellitnavigation og en forløber for Galileo, det globale satellitnavigationssystem, som er under udvikling i EU.

Antonio Tajani, næstformand med ansvar for transport, sagde i den forbindelse: "Det, vi gør i dag, giver europæiske virksomheder og borgere adgang til et utal af bedre applikationer og nye muligheder, som er opstået ved hjælp af mere præcise navigationssignaler. Vi er i færd med at lægge grundlaget for udviklingen i den nærmeste fremtid."

EGNOS er et satellitbaseret forstærkningssystem, der forbedrer nøjagtigheden af satellitnavigationssignaler over Europa. Nøjagtigheden af de nuværende GPS-signaler forbedres fra ca. ti meter til to meter.

Såvel europæiske virksomheder som borgere kan have stor fordel af EG NOS. Det kan understøtte nye applikationer i en række forskellige sektorer, såsom landbrug, gennem nøjagtig sprøjtning med gødningsstoffer, eller transport, gennem automatiske systemer for opkrævning af vejafgifter eller forsikringsordninger med "betaling efter brug". EGNOS kan ligeledes understøtte langt mere nøjagtige personlige navigationstjenester, både til generelle og specifikke anvendelser, f.eks. systemer til at lede de blinde.

EGNOS vil blive certificeret til brug i luftfart og på andre sikkerhedskritiske områder i overensstemmelse med forordningen om det fælles europæiske luftrum. Med EGNOS forventes der at være en nødtjeneste ("Safety-of-Life") på plads i midten af 2010. Denne tjeneste giver inden for seks sekunder brugeren en værdifuld advarsel om, at systemet ikke fungerer ordentligt. Der afprøves i øjeblikket en kommerciel tjeneste, som ligeledes vil blive tilgængelig i 2010.

Både Open Service og "Safety-of-Life"-tjenesten er gratis, og EU har forpligtet sig til at understøtte EGNOS på lang sigt, selv efter at Galileo er blevet operationelt. Dette indebærer en udvidelse af EGNOS' geografiske anvendelsesområde inden for dækningsområdet for de tre berørte satellitter.

EGNOS-aktiviteterne administreres - på grundlag af en kontrakt med Europa-Kommissionen - af European Satellite Services Provider, ESSP SaS, en virksomhed med hovedsæde i Toulouse i Frankrig, som er oprettet af syv udbydere af luftfartstjenester. Kontrakten mellem Kommissionen og ESSP SaS blev undertegnet i går, den 30. september, og omfatter administrationen af EGNOS-aktiviteterne samt vedligeholdelsen af systemet indtil udgangen af 2013.

Baggrund

EGNOS består af transpondere om bord på tre geostationære satellitter og et jordbaseret net af ca. 40 positionsbestemmelsesstationer og fire kontrolcentre, som alle er indbyrdes forbundet.

EGNOS' dækningsområde omfatter de fleste europæiske stater og har en indbygget mulighed for at kunne udvides til at omfatte andre regioner, såsom Nordafrika og EU's nabolande.

EGNOS Open Service kan anvendes - uden driftsgaranti og medfølgende ansvar - af enhver bruger, der er udstyret med en GPS/SBAS-kompatibel modtager inden for EGNOS' dækningsområde. De fleste modtagere, der i dag sælges i Europa, opfylder dette krav. Der kræves ingen tilladelse eller modtagerspecifik certificering.

EGNOS blev udviklet af europæiske virksomheder, EOIG (EGNOS Operator and Infrastructure Group) med støtte fra Europa-Kommissionen, Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Eurocontrol. Siden den 1. april har EGNOS været ejet og administreret af EU, mens Den Europæiske Rumorganisation, som stod for udformningen og udviklingen af systemet, nu har ansvaret for projektering og indkøb i henhold til en aftale med Europa-Kommissionen.

Yderligere oplysninger om EGNOS fås på følgende adresser:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

Arkivoptagelser om EGNOS kan bestilles på følgende adresse:

mediatheque@ec.europa.eu .


Side Bar