Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1399

V Bruselu dne 1. října 2009

Komise zahajuje provoz otevřené služby EGNOS – přístup zdarma pro občany a podniky

Evropská komise dnes vyhlásila oficiální zahájení provozu systému EGNOS – evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací, jehož otevřené služby jsou nyní zdarma k dispozici podnikům i občanům. Systém EGNOS je prvním evropským příspěvkem k družicové navigaci a předzvěstí Galilea, globálního družicového navigačního systému, který vyvíjí Evropská unie.

Antonio Tajani, místopředseda Kom ise pro dopravu, uvedl: „Náš dnešní počin otevírá evropským podnikům a občanům přístup k využívání nepřeberného množství lepších aplikací a nových příležitostí dostupných díky přesnějším navigačním signálům. Položili jsme základní kámen bezprostřední budoucnosti.“

EGNOS je rozšiřující družicový systém, který zvyšuje přesnost družicových navigačních signálů nad Evropou. Přesnost současných signálů GPS se zvýší z přibližně deseti na dva metry.

Pro evropské podniky i občany znamená EGNOS významný přínos. Může podporovat nové aplikace v řadě nejrůznějších odvětví, jako je vysoce přesné rozprašování hnojiv v zemědělství nebo automatický výběr mýtného či pojištění placené podle použití v dopravě. EGNOS může podporovat i mnohem přesnější osobní navigační služby jak pro obecné, tak i konkrétní využití, například vodicí systémy pro nevidomé.

V souladu s nařízením o jednotném evropském nebi bude EGNOS schválen pro použití v letectví a dalších oblastech kritických z hlediska bezpečnosti. Služba pro zajištění bezpečnosti života založená na systému EGNOS by měla být v provozu do poloviny roku 2010. V případě selhání systému zašle tato služba během šesti vteřin uživateli varovnou zprávu. Komerční služba se testuje a bude rovněž k dispozici v roce 2010.

Jak otevřená služba, tak i služba pro zajištění bezpečnosti života bude poskytována zdarma a Evropská unie je povinna EGNOS dlouhodobě podporovat i poté, co bude zprovozněn systém Galileo. Podpora zahrnuje rozšiřování zeměpisného rozsahu v rámci pokrytí tří zapojených družic.

Provoz systému EGNOS spravuje na základě smlouvy s Evropskou komisí společnost European Satellite Services Provider (ESSP SaS) se sídlem v Toulouse ve Francii, kterou založilo sedm poskytovatelů letových navigačních služeb. Smlouva mezi Komisí a ESSP SaS byla podepsána včera dne 30. září a jejím předmětem je správa provozu a údržba systému EGNOS do konce roku 2013.

Souvislosti

EGNOS je vzájemně propojený systém transpondérů nesených třemi geostacionárními družicemi a pozemní sítě skládající se z přibližně 40 lokalizačních stanic a čtyř řídicích středisek.

Oblast, kterou EGNOS pokrývá, zahrnuje většinu evropských států a systém má vestavěnou schopnost rozšíření na další oblasti, jako je severní Afrika a země sousedící s EU.

Otevřená služba EGNOS je bez záruky provozu či výsledného závazku k dispozici všem uživatelům, kteří jsou v oblasti pokrytí systému EGNOS a jsou vybaveni přijímačem kompatibilním s GPS/SBAS. Většina přijímačů prodávaných v současné době v Evropě tento požadavek splňuje. U přijímače se nevyžaduje žádné zvláštní schválení ani osvědčení.

Systém EGNOS vyvinuly evropské podniky v rámci skupiny EOIG (EGNOS Operator and Infrastructure Group) za podpory Evropské komise (EK), Evropské kosmické agentury (ESA) a Eurocontrolu. Ode dne 1. dubna vlastní a spravuje systém EGNOS Evropská unie, zatímco Evropská kosmická agentura, která vedla koncepci a vývoj systému, se nyní stará o koncepci a zadávání veřejných zakázek na základě dohody o pověření s Evropskou komisí.

Více informací o systému EGNOS naleznete na těchto stránkách:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

K dispozici jsou rovněž archivní záběry systému EGNOS, které si lze vyžádat na této adrese:

mediatheque@ec.europa.eu


Side Bar