Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1399

Брюксел, 1 октомври 2009 г.

Комисията дава начало на EGNOS Open Service — услуга със свободен достъп за граждани и предприятия

Днес Европейската комисия обяви официалното начало на действие на EGNOS — Европейската геостационарна система за навигационно покритие — с нейната общодостъпна услуга (Open Service), която се предоставя безплатно на предприятията и гражданите. EGNOS е първият принос на Европа към навигацията чрез спътник и предвестник на Galileo — глобалната спътникова навигационна система, разработвана от Европейския съюз.

Антонио Таяни, заместник-председател за транспорта, заяви: „Това, което правим днес, дава шанс на европейските предприятия и граждани да се възползват от огромен брой по-добри приложения и нови възможности благодарение на по-точни навигационни сигнали. Ние поставяме основите на едно съвсем близко бъдеще.“

EGNOS е спътникова система за повишаване на точността, чрез която ще се повиши точността на спътниковите навигационни сигнали в Европа. Прецизността на сегашните сигнали GPS се подобрява от около десет метра на два метра.

Европейските предприятия и граждани могат да извлекат голяма полза от EGNOS. Тя може да поддържа нови приложения в много различни сектори като селско стопанство, например за разпръскване на торове с висока точност, или транспорт — за автоматично събиране на пътни такси или за системи за застраховане от вида „плащане при ползване“. EGNOS може да поддържа и много по-прецизни персонални навигационни услуги за общи и специфични нужди, като например системи за водене на слепи хора.

EGNOS ще бъде сертифициран за използване във въздухоплаването и в други области с високи изисквания по отношение на безопасността в съответствие с регламента за единно европейско небе. До средата на 2010 г. се очаква и въвеждане на услуга за безопасност на човешкия живот (Safety-of-Life service), основана на EGNOS. Тази услуга ще осигури ценно предупредително съобщение, за да бъде информиран потребителят в рамките на шест секунди в случай на неизправност на системата. Тече изпитването на търговска услуга, която също ще стане достъпна през 2010 г.

Общодостъпната услуга и услугата за безопасност на човешкия живот се предоставят безплатно и Европейският съюз се ангажира да поддържа EGNOS в дългосрочен план, дори и след като Galileo влезе в действие. Това включва разширяване на нейното географско покритие в рамките на обхвата на трите използвани спътника.

Действието на EGNOS се управлява по силата на договор с Европейската комисия от европейския доставчик на спътникови услуги ESSP SaS, компания със седалище в Тулуза, Франция, основана от седем доставчици на услуги за въздушна навигация. Договорът между Комисията и ESSP SaS бе подписан вчера, 30 септември, и ще осигури управлението на действието на EGNOS, както и поддръжката на системата до края на 2013 г.

История на проекта

EGNOS се състои от транспондери на борда на три геостационарни спътника и наземна мрежа от около 40 станции за определяне на местоположението и четири центъра за управление, като всички са свързани помежду си.

Зоната, покрита от EGNOS, включва повечето европейски държави и е проектирана така, че да може да бъде разширена и за други региони, като Северна Африка и съседните на ЕС държави.

Общодостъпната услуга на EGNOS може да бъде използвана без гаранция на услугата и произтичаща от нея надеждност от всеки потребител, оборудван със съвместим с GPS/SBAS приемник в рамките на зоната, покрита от EGNOS. Повечето приемници, продавани днес в Европа, отговарят на това условие. Не се изисква разрешение или специфично за приемника сертифициране.

EGNOS бе разработен от европейски предприятия, EOIG (Оператор и инфраструктурна група за EGNOS) с подкрепата на Европейската комисия (ЕК), Европейската космическа агенция (ЕКА) и Евроконтрол. От 1 април EGNOS се притежава и управлява от Европейския съюз като Европейската космическа агенция, която ръководи проектирането и разработването на системата, сега е орган за проектиране и обществени поръчки по силата на споразумение за делегиране с Европейската комисия.

За повече информация за EGNOS, посетете:

http://ec.europa.eu/transport/egnos ,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos ,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html ,

http://www.essp-sas.eu/

Съществуват и видеокадри, свързани с EGNOS, които могат да бъдат получени на следния адрес:

mediatheque@ec.europa.eu


Side Bar