Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Bruselj, 28. januarja 2009

Državne pomoči: Komisija je podaljšala veljavnost pravil o podpori za filmsko industrijo do konca leta 2012

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo o podaljšanju veljavnosti meril za oceno državnih pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo avdiovizualnih del do 31. decembra 2012. Ta merila so bila določena v sporočilu Komisije iz leta 2001 in Komisija jih uporablja pri odobritvah evropskih nacionalnih, regionalnih ter lokalnih shem podpore filmski industriji v okviru pravil EU o državnih pomočeh. V novem sporočilu Komisije so prav tako opredeljene številne težnje, ki jih bo verjetno treba obravnavati v prihodnjem sporočilu o kinematografiji. V EU se za podporo nacionalni filmski industriji vsako leto porabi okoli 1,6 milijarde EUR.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Evropska kinematografija je eden temeljnih kamnov evropskega kulturnega izražanja. Njen pomen priznavajo konkurenčna pravila EU in zlasti nadzor nad državno pomočjo. Vesela sem, da lahko na podlagi podaljšanja veljavnosti meril iz Sporočila o kinematografiji še naprej odobravam podporo držav članic evropskemu filmu. Naša pravila so dokaz, da lahko konkurenca in kultura obstajata v sožitju in se medsebojno krepita.“

„Veliki uspeh italijanskega filma Gomorra, ki je prejel nagrado za najboljši evropski film leta 2008, kaže moč evropskega filma, ki lahko prestopa meje in je uspešen tudi preko državnih meja“, je dejala komisarka EU za medije Viviane Reding. „Da bi se evropski ustvarjalci lahko izražali, mora biti okolje v filmski industriji stabilno. Zato smo veljavni pristop Komisije glede nacionalne pomoči za kinematografijo danes potrdili še za naslednja tri leta. Evropska avdiovizualna industrija se na hitro razvijajočih se trgih spoprijema z novimi izzivi. Zato moramo sprožiti tudi razpravo o načinih, kako bi te izzive spremenili v priložnosti, pri čemer bi morali zlasti bolje izkoristiti razsežnosti notranjega trga in se ozreti tudi preko evropskih meja. Korak v tej smeri je nedavni predlog Komisije za program MEDIA Mundus, ki je program sodelovanja med evropskimi filmskimi strokovnjaki in strokovnjaki iz držav v gospodarskem vzponu (glej IP/09/26).

Današnja odločitev pomeni, da bo Komisija najpozneje do 31. decembra 2012 še naprej uporabljala merila iz Sporočila o kinematografiji iz leta 2001 (glej IP/01/1326) pri oceni združljivosti shem pomoči držav članic s pravili o državnih pomočeh iz Pogodbe ES. Veljavnost teh meril je bila pred tem že podaljšana, in sicer leta 2004 ter leta 2007 (glej IP/04/343 in IP/07/820).

Najnovejše težnje, ki so opredeljene v današnjem sporočilu, vključujejo podporo tudi drugim vidikom ter ne samo filmski in televizijski produkciji (kot sta filmska distribucija in digitalna projekcija), več regionalnih shem podpore filmski industriji ter konkurenco med nekaterimi državami članicami pri uporabi državnih pomoči za privabljanje vhodnih naložb velikih (zlasti ameriških) podjetij za filmsko produkcijo. Te težnje bi sčasoma lahko omogočile izpopolnitev meril v zvezi z državnimi pomočmi. Vendar pa so to večplastna vprašanja, zato želi Komisija o njih razmisliti skupaj z državami članicami, organi, ki podpirajo filmsko industrijo, in z evropsko filmsko industrijo.

Ozadje

V Sporočilu Komisije o kinematografiji iz leta 2001 so bila določena štiri posebna merila o združljivosti, v skladu s katerimi se pomoč za kinematografsko in televizijsko filmsko produkcijo lahko odobri kot pomoč za kulturo na podlagi člena 87(3)(d) Pogodbe ES, prav tako pa mora biti taka pomoč skladna s splošnim načelom zakonitosti. Ta merila so:

  • pomoč mora koristiti kulturnemu proizvodu,
  • filmski producenti morajo imeti možnost, da vsaj 20 % proračuna za produkcijo porabijo v drugih državah članicah, ne da bi jim bila pomoč, zagotovljena na podlagi sheme, zmanjšana zaradi obvezne vezanosti porabe na določeno ozemlje,
  • intenzivnost pomoči mora biti načeloma omejena na 50 % proračuna za produkcijo, razen za težavne in nizkoproračunske filme, ter
  • dopolnilna pomoč za posebne dejavnosti v filmski produkciji ni dovoljena.

Veljavnost teh meril naj bi se iztekla 31. decembra 2009. Na podlagi javnega posvetovanja, ki se je začelo oktobra 2008 (glej IP/08/1580), se je Komisija danes odločila podaljšati veljavnost teh meril do 31. decembra 2012.

EU podpira evropski filmski sektor s programom MEDIA 2007, ki za obdobje 2007-2013 predvideva 755 milijonov EUR za usposabljanje in razvoj ter čezmejno distribucijo evropskega filma (glej IP/07/169). S pomočjo podpore v okviru programa MEDIA se devet od desetih evropskih filmov predvaja zunaj države produkcije.

Več informacij je na voljo v dokumentu MEMO/09/33.


Side Bar