Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/138

Brüsszel, 2009. január 28.

Állami támogatás: A Bizottság 2012-ig meghosszabbítja a filmek támogatására vonatkozó szabályokat

Az Európai Bizottság ma közleményt fogadott el, amely 2012. december 31-ig meghosszabbítja a filmek és egyéb audiovizuális alkotások gyártásához nyújtott állami támogatások értékelésére vonatkozó kritériumok érvényességi idejét. E kritériumokat egy 2001-es bizottsági közlemény határozta meg, a Bizottság ezeket használja az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás körébe tartozó európai – nemzeti, regionális és helyi – filmtámogatási programok jóváhagyása során. A Bizottság új közleménye számos olyan tendenciára is felhívja a figyelmet, amelyekkel valószínűleg egy később kiadandó filmművészeti közlemény keretében foglalkoznak majd. Az Európai Unióban évente mintegy 1,6 milliárd eurót költenek nemzeti filmtámogatásra.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „Az európai filmművészet az európai kulturális önkifejezés egyik alapvető pillére. Jelentőségét az uniós versenyjog – különösen az állami támogatások ellenőrzése – is figyelembe veszi. Örömmel tölt el, hogy a filmművészeti közlemény hatályának meghosszabbítása révén továbbra is hozzájárulásunkat adhatjuk az európai filmek tagállami támogatásához. Szabályaink bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a verseny és a kultúra képes egymással párhuzamosan létezni és egymást erősíteni.”

„2008 legjobb európai filmje, a Gomorra című olasz alkotás kiugró sikere arról tanúskodik, hogy az országhatárokat átlépve hódítani képes európai mozi ereje teljében van,” – mondta Viviane Reding, az EU médiaügyekért felelős biztosa. „Az európai alkotóknak önkifejezésük érdekében kiszámítható környezetre van szükségük a filmiparban. Ezért erősítjük meg a mai nappal, hogy a filmművészet számára nyújtott nemzeti támogatásokra vonatkozó jelenlegi megközelítés érvényessége további három évvel meghosszabbodik. Az európai audiovizuális ágazat a gyorsan változó piacokból adódóan új kihívások előtt áll. Ezért arra is szükség van, hogy eszmecserét kezdeményezzünk arról, miképpen tudunk e kihívásokból lehetőségeket kovácsolni, különösen a belső piaci dimenzió jobb kihasználása révén, valamint Európa határain túlra tekintve. Ebbe az irányba mutat a Bizottság nemrégiben született javaslata a MEDIA Mundus programról, amely az európai filmes szakemberek és a feltörekvő országok szakembereinek együttműködésére irányul.” (Ld. a következő dokumentumot: IP/09/26)

A mai napon bejelentett döntésnek köszönhetően a Bizottság továbbra is a 2001-es filmművészeti közleményben (IP/01/1326) meghatározott kritériumokat fogja alkalmazni – legkésőbb 2012. december 31-ig – annak értékeléséhez, hogy a tagállami támogatási programok összeegyeztethetők-e az EK-Szerződés állami támogatásra vonatkozó szabályaival. E kritériumok érvényességét 2004-ben és 2007-ben már meghosszabbították (ld. a következő dokumentumokat: IP/04/343 és IP/07/820).

A mai közleményben meghatározott újabb tendenciák többek között a következők: a film- és televíziós alkotások gyártásától eltérő aspektusokhoz nyújtott támogatás (pl.: filmterjesztés és digitális vetítés), a nagyobb számú regionális filmtámogatási program, valamint az, hogy egyes tagállamok között verseny alakult ki annak érdekében, hogy állami támogatások felhasználásával vonzzák a főként amerikai filmgyártó nagyvállalatok belföldi beruházásait. E tendenciák idővel azt eredményezhetik, hogy az állami támogatásra vonatkozó kritériumok finomításra szorulnak. E kérdések összetettségére való tekintettel azonban a Bizottság erről előbb eszmecserét kíván folytatni a tagállamokkal, a filmtámogató szervekkel és az európai filmiparral.

Háttér

A Bizottság 2001-es filmművészeti közleménye az általános jogszerűségi elvek betartásának előírása mellett négy sajátos összeegyeztethetőségi kritériumot határozott meg, amelyek alapján az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében kulturális támogatásként jóváhagyható a mozi- és TV-filmek gyártásához nyújtott támogatás. E kritériumok a következők:

  • a támogatásnak kulturális termékre kell irányulnia,
  • a gyártónak lehetőséget kell adni arra, hogy a gyártási költségvetés legalább 20%-át másik tagállamban költse el, anélkül hogy területhez kötött ráfordítási kötelezettségekből következően csökkentenék a program keretében nyújtott támogatást,
  • a támogatás intenzitását elvileg a gyártási költségvetés 50%-ára kell korlátozni, a nehéz és az alacsony költségvetésű filmalkotások esetét kivéve, valamint
  • meghatározott filmkészítési tevékenységekhez nem nyújtható támogatás-kiegészítés.

E kritériumok érvényességi ideje 2009. december 31-én lejárt volna. A kérdésről 2008 októberében kezdeményezett nyilvános konzultációt követően (ld. a következő dokumentumot: IP/08/1580) a Bizottság a mai napon az érvényességi idő 2012-ig történő meghosszabbítása mellett döntött.

Az Unió a MEDIA 2007 programon keresztül biztosít támogatást az európai filmipar számára, amelynek keretében 2007 és 2013 között 755 millió euró áll rendelkezésre képzési célokra, valamint az európai filmek határokon át ívelő előállítására és forgalmazására (erről ld.: IP/07/169) A MEDIA támogatásának köszönhetően tíz európai filmből kilenc a gyártó országon kívül is bemutatásra kerül.

További részletekért lásd MEMO/09/33.


Side Bar