Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1386

2009 m. rugsėjo 30 d., Briuselis

Lietuvos oro uostų infrastruktūra. Komisija patvirtino valstybės pagalbą Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostams

Europos Komisija šiandien nusprendė neprieštarauti, kad trijų Lietuvos oro uostų – Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptautinių oro uostų – infrastruktūros plėtrai būtų skirtas valstybės finansavimas. Šia priemone siekiama pagerinti oro uostų infrastruktūrą, taip užtikrinant geresnius ryšius bei susisiekimą, ir kartu paskatinti socialinę ir ekonominę Lietuvos raidą.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti trijų oro uostų materialinę bazę ir užtikrinti, kad jų infrastruktūra atitiktų augančius poreikius. Infrastruktūros projektų sąmata – 417 mln. LTL (121 mln. EUR), iš kurių patys oro uostai skirs apytiksliai 53 %. Likusi dalis bus finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos sanglaudos fondo ir valstybės lėšų.

Komisija nustatė, kad siūlomos priemonės atitinka Bendrijos valstybės pagalbos taisykles 1 , kadangi šiuo finansavimu siekiama aiškaus visuotinės svarbos tikslo nepagrįstai neiškreipiant rinkos. Visa Lietuvos Respublika gali gauti paramą pagal Europos regioninės plėtros taisykles.

1 :

Bendrijos gairės dėl oro uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų pradėti (OL C 312/1, 2005 12 9).


Side Bar