Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1381

Брюксел, 29 септември 2009 г.

Граждански енергиен форум: Европейският комисар по енергетиката Андрис Пиебалгс и комисарят по защита на потребителите Меглена Кунева ще открият в Лондон Енергиен форум, чиято цел е да подобри услугите за потребителите

Европейският комисар по енергетиката Андрис Пиебалгс и комисарят по защита на потребителите Меглена Кунева откриха днес в Лондон организираната за втори път среща на Гражданския енергиен форум. Форумът е платформа за прилагане и спазване на правата на потребителите на енергийния пазар в целия Европейски съюз. Неговата цел е да обсъди проблемите на потребителите и да предложи практически решения, както и да подобри регулаторните условия на пазарите на крайното енергопотребление. Форумът е организиран от Европейската комисия и обединява асоциации на потребителите, представители на индустрията, национални регулаторни органи и национални правителства, с цел да обсъдят ключови въпроси, каквито са таксуването, интелигентното измерване на енергопотреблението, или защитата на уязвимите потребители.

„Енергетиката е в основата на нашето икономическо и обществено благоденствие”. Комисията иска да насърчи конкуренцията на електроенергийните и газовите пазари, с цел максимално увеличаване на потребителския избор и удовлетворение, както и за да продължи да дава принос за икономически растеж и създаване на работни места. Като се има предвид повишаването на енергийните разходи и неотдавнашните събития на световните финансови пазари, от съществено значение е да работим в тясно сътрудничество за защита на интересите на потребителите. Трябва да постигнем реални резултати, които да доведат до промяна”, заяви европейският комисар по въпросите на енергетиката Андрис Пиебалгс.

„Сметката за газ или електроенергия трябва да е най-ефективният начин за средния потребител да разбере какво е потреблението му на енергия; тя трябва да бъде проста, точна и да дава възможност за сравнение с други доставчици. Точното фактуриране е важен въпрос за потребителите. Приканваме енергийните предприятия да направят своите сметки по-разбираеми, по-редовни и въз основа на реалното потребление”, заяви еврокомисарят по защита на потребителите Меглена Кунева.

Гражданският енергиен форум е създаден с цел да подпомага потребителите, като се стреми да реализира на практика техните съществуващи права в рамките на целия ЕС и да им предоставя ясна и разбираема информация относно избора, който имат при купуването на газ или електроенергия. Освен че предоставя още отсега практическа помощ на потребителите, Форумът също така предвижда бъдещи промени на енергийните пазари. Тази година новите технологии като интелигентното измерване на потреблението бяха задълбочено разисквани. Новите технологии ще подобрят потребителското участие на пазарите, точността на сметките и процеса на адаптиране на потребителите.


Side Bar