Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1379

Bruselj, 30. septembra 2009

Komisija je sprejela ukrepe za bolje organiziran ter okolju in uporabniku prijaznejši mestni promet

Evropska komisija je danes sprejela celosten akcijski načrt o mobilnosti v mestih. V akcijskem načrtu predlaga dvajset konkretnih ukrepov za pomoč lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom pri uresničevanju ciljev glede trajnostne mobilnosti v mestih.

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, ki je odgovoren za promet, je izjavil: „Danes z veseljem predstavljam ta celosten paket ukrepov na področju mobilnosti v mestih. Komisija še nikoli do zdaj ni predlagala sklopa konkretnih ukrepov, ki bi omogočali enostavnejši, bolje organiziran in okolju prijaznejši mestni promet. Predlagani ukrepi bodo spodbudili mesta in jim pomagali, da se soočijo z izzivi, s katerimi se srečujejo. Mesta bodo bolje obveščena in bolje opremljena.“

Akcijski načrt je nadaljevanje zelene knjige o mobilnosti v mestih, ki je bila sprejeta 25. septembra 2007. Razprava, ki je sledila sprejetju zelene knjige, je potrdila dodano vrednost ukrepanja na ravni EU na področju mobilnosti v mestih ob hkratnem upoštevanju nacionalnih, regionalnih in lokalnih pristojnosti.

Zastoji v mestih, prometne nesreče, onesnaževanje zraka in poraba energije negativno vplivajo na evropsko gospodarstvo in dobro počutje vseh evropskih državljanov. Več kot 70 % prebivalcev EU živi v mestnem okolju in približno 85 % BDP EU je ustvarjenega prav v mestih. Mestni promet ustvarja okoli 40 % emisij CO 2 in 70 % emisij drugih onesnaževal, ki nastajajo zaradi cestnega prometa. Poleg tega se vsaka tretja prometna nesreča s smrtnim izidom zgodi na območju mest.

Soočanje s temi izzivi bo omogočilo tudi reševanje težav državljanov. Devet od desetih državljanov EU meni, da je treba na območju, kjer živijo, izboljšati stanje v prometu. Za uspešno celovito strategijo EU je bistveno tudi, da vključuje boj proti podnebnim spremembam ter spodbuja gospodarsko rast in trajnostni razvoj.

Ukrepi

Akcijski načrt vključuje različne predloge. Na primer, za izboljšanje pravic potnikov v mestnem prometu bo Komisija skupaj s prometnim sektorjem izdelala sklop prostovoljnih zavez. Še naprej bo podpirala raziskave in predstavitvene projekte, na primer na področju vozil z manjšimi emisijami ali brez njih. Poleg tega bodo vzpostavljene praktične povezave med mobilnostjo v mestih in obstoječimi politikami EU na področju zdravja, kohezije in invalidnosti.

Drugi ukrepi vključujejo pobudo za izboljšanje potovalnih informacij in nadaljnjo podporo Komisije kampanjam za ozaveščanje javnosti, kot je evropski teden mobilnosti. Da bi lokalni organi hitreje prevzemali načrte za trajnostno mobilnost v mestih, bo Komisija pripravila informativna gradiva ter organizirala usposabljanja in promocije. Prav tako bo pripravila smernice o pomembnih vidikih teh načrtov, kot so razporedi tev tovornega prometa v mestih in inteligentni prometni sistemi za mobilnost v mestih. Komisija bo izboljšala razpoložljivost usklajene statistike, olajšala izmenjavo informacij, vključno z evropskimi sosedami, ter pripravila zbirko podatkov z informacijami o najboljših praksah za mobilnost v mestih. Komisija si bo tudi prizadevala za optimizacijo obstoječih finančnih virov EU ter bo obravnavala prihodnje potrebe po financiranju.

Ukrepi se bodo začeli izvajati v prihodnjih štirih letih. Komisija bo v letu 2012 pregledala napredek ter ocenila potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

Več informacij:

Več informacij o akcijskem načrtu o mobilnosti v mestih je na voljo na:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar