Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1379

Brüsszel, 2009. szeptember 3 0

A Bizottság lépéseket tesz annak érdekében, hogy a városi közlekedés környezetkímélőbb, jobban szervezett és felhasználóbarátabb legyen

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a városi mobilitásról szóló átfogó c selekvési tervet. A cselekvési terv húsz konkrét intézkedést tartalmaz annak érdekében, hogy megkönnyítse a helyi, regionális és nemzeti hatóságok számára a fenntarthatóbb városi közlekedéssel kapcsolatos céljaik megvalósítását.

Az Európai Bizottság alelnö ke, a közlekedésért felelős Antonio Tajani a következőt nyilatkozta: „A mai napon örömmel mutatom be a városi közlekedéssel kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó átfogó intézkedéscsomagot. Ez az első alkalom, hogy a Bizottság konkrét intézkedéseket javasol a városi közlekedés megkönnyítése, környezetbarátabbá és jobban szervezetté tétele érdekében. A javasolt intézkedések ösztönzik és támogatják a városokat az előttük tornyosuló kihívások leküzdésében, és jobb tájékoztatást valamint kiterjedtebb eszköztárat nyújtanak számukra.”

A cselekvési terv a városi mobilitásról szóló, 2007. szeptember 25-én elfogadott zöld könyvhöz kapcsolódó nyomon követési intézkedés. A zöld könyv elfogadását követő vita megerősítette a városi mobilitás területén folytatott uniós szintű, de ugyanakkor a nemzeti, regionális és helyi jogköröket tiszteletben tartó cselekvés hozzáadott értékét.

A városi utak zsúfoltsága, a közúti balesetek, légszennyezés és energiafogyasztás negatív hatással vannak az európai gazdaságra és az európai pol gárok jólétére. Az EU lakosságának több mint 70%-a városokban él, és az EU bruttó hazai termékének mintegy 85%-át városokban termelik meg. A közúti közlekedésből származó CO 2 -kibocsátás 40%-a és az egyéb szennyező anyagok kibocsátásának 70%-a a városi közlekedésből származik. Ezen túlmenően minden harmadik halálos közúti baleset városi területen történik.

E kihívások megoldása a városi polgárok problémáit is enyhíteni fogja. Tízből kilenc európai polgár úgy gondolja, hogy javítani kellene lakhelyének közlekedési helyzetét. Az EU éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a gazdasági növekedés előmozdítására és fenntartható fejlődésre irányuló, átfogó stratégiájának sikerre vitele érdekében alapvetően fontos e kihívásokkal szembenézni.

Intézkedések

A cselekvési te rv számos javaslatot tartalmaz. Például a városi tömegközlekedést igénybe vevő utasok jogainak javítása érdekében a Bizottság az ágazattal együttműködve önkéntes kötelezettségvállalásokat fog kidolgozni. Folytatódik a kutatási és demonstrációs projektek támogatása, például az alacsonyabb és nulla kibocsátású járművek terén. Ezen túlmenően összekapcsolják a városi mobilitást és az EU meglévő egészségügyi, kohéziós és fogyatékkal élőkre vonatkozó szakpolitikáit.

A további tevékenységek között szerepel az utastájékoztatás javítása, valamint az Európai Mobilitási Héthez hasonló tájékoztató kampányok Bizottság általi támogatása. A Bizottság tájékoztató anyagokat készít, és képzési valamint népszerűsítési tevékenységeket indít annak érdekében, hogy a helyi hatóságok gyorsabban tudják kialakítani fenntartható városi mobilitási terveiket. A tervek lényeges szempontjaival, mint pl. a városi szállítás megoszlásával és a városi mobilitás intelligens közlekedési rendszereivel kapcsolatban iránymutatásokat tartalmazó dokumentumok is készülnek. A Bizottság javítani fogja a harmonizált statisztikák rendelkezésre állását, elősegíti az információcserét Európa szomszédjaival is, valamint adatbázist készít a városi mobilitás bevált gyakorlataival kapcsolatos információkról. Végezetül a Bizottság optimalizálni fogja a meglévő uniós finanszírozási forrásokat és át fogja tekinteni a jövőbeni finanszírozási igényeket.

Az intézkedéseket a következő négy év során tervezik végrehajtani. A Bizottság 2012-ben vizsgálja felül az elért haladást, és megvizsgálja a további intézkedések szükségességét .

További információk:

A városi mobilitásról szóló cselekvési tervvel kapcsolatos további tájékoztatás a következő címen található:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar