Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1379

Bruxelles, den 3 0. september 2009

Kommissionen arbejder for grønnere, bedre organiseret og mere brugervenlig bytrafik

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en omfattende handlingsplan for bytrafikken. Den indeholder 20 konkrete forslag til, hvordan de lokale, regionale og nationale myndigheder kan få hjælp til at nå deres mål for bæredygtig bytrafik.

Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen med ansvar for transportpolitik, siger: "Det glæder mig at kunne fremlægge denne omfattende pakke af foranstaltninger for bytrafikken i dag. Det er første gang, Kommissionen stiller forslag om konkrete initiativer for at gøre bytrafikken mere miljøvenlig og organisere den bedre, så det bliver lettere at komme frem. De foreslåede tiltag vil anspore byerne og hjælpe dem med at tage udfordringerne op. De vil få mere viden og blive bedre rustet."

Handlingsplanen er en opfølgning af grønbogen om mobilitet i byer, der blev vedtaget den 25. september 2007. Debatten, der fulgte, bekræftede, at det var muligt at tilrettelægge en indsats for bytrafikken på EU-plan, der ville gøre en forskel uden at træde de nationale, regionale og lokale kompetencer for nær.

Trængsel i bytrafikken, trafikulykker, luftforurening og energiforbrug belaster den europæiske økonomi og alle europæiske borgeres velfærd. Over 70 % af befolkningen i EU bor i byer, og 85 % af EU's bruttonationalprodukt skabes i byerne. Cirka 40 % af vejtransportens CO 2 -udledninger og 70 % af dens udledninger af andre forurenende stoffer stammer fra bytrafikken. Dertil kommer, at hver tredje dødsulykke på vejene sker i byerne.

Borgerne går op i disse problemer. Ni ud af ti EU-borgere mener, at trafiksituationen i deres område kræver forbedringer. Og sådanne forbedringer bliver også afgørende for, om EU's samlede strategi for bekæmpelse af klimaændringer og fremme af økonomisk vækst og bæredygtighed skal lykkes.

Foranstaltningerne

Handlingsplanen er sammensat af en række forskelligartede forslag. For at forbedre passagerernes rettigheder i den kollektive bytrafik vil Kommissionen, for at tage et eksempel, arbejde sammen med sektoren om et sæt frivillige tilsagn. Et andet eksempel er Kommissionens fortsatte støtte til forsknings- og demonstrations­projekter, f.eks. om lav- og nulemissionskøretøjer. Et tredje etableringen af praktiske bindeled mellem bytrafikpolitikken og eksisterende EU-politikker på områderne sundhed, samhørighed og handicappede.

Blandt de andre foranstaltninger kan nævnes et initiativ for at forbedre mulighederne for at få rejseoplysninger og Kommissionens videreførelse af støtten til kampagner som Den Europæiske Miljøtrafikuge. For sætte fart i de lokale myndigheders arbejde med planer for bæredygtig bytrafik vil Kommissionen udarbejde informations­materiale og sætte kursus- og oplysningsarbejde i gang. Den vil også udarbejde dokumenter med vejledning om vigtige aspekter af disse planer, som f.eks. godsdistribution og intelligente transportsystemer i bytrafikken. Kommissionen vil arbejde for at harmonisere de statistiske oplysninger, lette informationsudvekslingen, også med nabolande til EU, og oprette en database med oplysninger om bedste praksis på bytrafikområdet. Endelig vil Kommissionen optimere EU's eksisterende finansieringskilder og undersøge fremtidens finansie­ringsbehov.

Disse foranstaltninger vil blive sat i gang i løbet af de kommende fire år. I 2012 vil Kommissionen gøre status og vurdere, om der er behov for en yderligere indsats.

Flere oplysninger

Flere oplysninger om bytrafikhandlingsplanen kan findes her:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


Side Bar