Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PT HU LT SK SL

IP/09/ 1369

Bruksela, dnia 28 września 2009 r.

Dwunastu europejskich autorów wyróżnionych nową Europejską Nagrodą Literacką

W teatrze Flagey w Brukseli odbyła się ceremonia wręczenia nowej Europejskiej Nagrody Literackiej, którą odebrało 12 autorów. W uroczystości uczestniczyło ponad 800 osób z europejskiego świata kultury. Ceremonię rozpoczęła dyskusja na temat literatury między przewodniczącym Komisji José Manuelem Barroso i pisarzem Henningiem Mankellem. Stwierdzili oni między innymi, że o prawdziwej wartości nagrody świadczyć będzie jej skuteczność w propagowaniu literatury ponad granicami poszczególnych krajów oraz poza Europą.

W dzisiejszej uroczystości wręczenia nagrody uczestniczyli m.in. przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, komisarz ds. edukacji i kultury Ján Figel', szwedzka minister kultury Lena Adelsohn Liljeroth, nagrodzeni autorzy, Henning Mankell – ambasador tegorocznej nagrody oraz wielu uczestników odbywającej się w tym tygodniu konferencji „Kultura w ruchu”, która poprzedziła uroczystość wręczenia i na której przedstawiono projekty kulturalne finansowane przez Komisję Europejską.

Europejska branża księgarska przynosi znaczne dochody, stanowi istotny czynnik napędzający kreatywność oraz wpływa na wzrost gospodarczy i powstawanie miejsc pracy w UE. Szacuje się na przykład, że roczne dochody ze sprzedaży w tym sektorze wynoszą około 23 mld EUR.

W przeciwieństwie do istniejących już nagród literackich, nowa nagroda podkreśla i propaguje różnorodność europejskiej literatury. Nagroda będzie przyznawana w trzech etapach, w roku 2009, 2010 i 2011, za każdym razem 11-12 autorom. W ten sposób w tym trzyletnim okresie nagrodzeni zostaną autorzy ze wszystkich 34 krajów uczestniczących w programie UE „Kultura”. Nagroda ma na celu zwrócenie uwagi na nowe talenty i propagowanie ich książek w całej Europie. Przyczynia się także do większej znajomości zagranicznej literatury i otwartości na książki zagranicznych autorów.

Kontekst

Nagroda jest współfinansowana przez program UE „Kultura” oraz konsorcjum składające się z Europejskiej Federacji Księgarzy (EBF), Rady Pisarzy Europejskich (EWC) oraz Federacji Wydawców Europejskich (FEP).

Celem nagrody jest zwrócenie uwagi na kreatywność i różnorodność współczesnej literatury europejskiej, promowanie obiegu literatury w Europie oraz zwiększanie zainteresowania dziełami literackimi z innych krajów.

Nagroda będzie przyznawana w trzech etapach:

Etap 1, 2009 r.: Austria, Chorwacja, Francja, Irlandia, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry i Włochy.

Etap 2, 2010 r.: Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Luksemburg, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Niemcy, Rumunia i Słowenia.

Etap 3, 2011 r.: Bułgaria, Grecja, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Łotwa, Malta, Republika Czeska, Serbia, Turcja i Zjednoczone Królestwo.

Wyboru laureatów nagrody w 2009 r. dokonały krajowe jury, które wskazały jeden talent w dziedzinie współczesnej literatury pięknej w swoich krajach.

Wartość nagrody wynosi 5 tys. EUR dla każdego laureata. Ponadto program UE „Kultura” wspiera szczególnie również przekłady literackie.

Ze środków programu wspierana jest transnarodowa współpraca kulturalna w ramach projektów angażujących strony z co najmniej trzech różnych krajów, uczestniczących w programie, a także tłumaczenie dzieł literackich. Program otwarty jest dla wszystkich sektorów kultury, za wyjątkiem kultury audiowizualnej, dla której istnieje odrębny program.

W ramach programu finansowana jest także nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, architektury współczesnej (nagroda Miesa van der Rohe) oraz European Border Breakers Awards (nagrody dla artystów pop, którym udało się dotrzeć do publiczności poza swoim krajem).

Dodatkowe informacje:

- Europejska Nagroda Literacka:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc627_en.htm

- konferencja „Kultura w ruchu” w dniach 28-30 września:

http://ec.europa.eu/culture/news/news1904_en.htm

- program „Kultura”:

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

- finansowanie przekładów literackich:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php#3

- osiągnięcia polityki w dziedzinie kultury:

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

- komunikat prasowy z nazwiskami laureatów Europejskiej Nagrody Literackiej:

IP/09/1146

Appendix

This year's award winners are:

AUSTRIA

Winning author: Mr Paulus Hochgatterer

Book awarded: Die Sü b e des Lebens (2006) – in English: the Sweetness of Life

Publishing house: Paul Zsolnay Verlag, Wien

CROATIA

Winning author: Mrs Mila Pavicevic

Book awarded: Djevojčica od leda i druge bajke (2006) – in English: Ice Girl and Other Fairy-tales

Publishing house: Naklada Bošković, Split.

FRANCE

Winning author: Mrs Emmanuelle Pagano

Book awarded: Les Adolescents troglodytes (2007)

Publishing house: Editions P.O.L, Paris

HUNGARY

Winning author: Mrs Szécsi Noémi

Book awarded: Kommunista Monte Cristo (2006) – In English Communist Monte Cristo

Publishing house: Tericum, Budapest

IRELAND

Winning author: Mrs Karen Gillece

Book awarded: Longshore Drift (2006)

Publishing house: Hachette, Dublin

ITALY

Winning author: Mr Daniele Del Giudice

Book Awarded: Orizzonte mobile (2009) - in English: Movable Horizon

Publishing house: Giulio Einaudi editore

LITHUANIA

Laura Sintija Černiauskaitė

Book Awarded: Kvėpavimas į marmurą ( 2006) - In English Breathing into Marble

Publishing house: Alma Littera

NORWAY

Winning author: Mr Carl Frode Tiller

Book Awarded: - Innsirkling (2007) - in English: Encirclement

Publishing house: Aschehoug

POLAND

Winning author: Mr Jacek Dukaj

Book Awarded: LÓD (2007) – In English ICE

Publishing house: Wydawnictwo Literackie

PORTUGAL

Winning author: Mrs Dulce Maria Cardoso.

Book Awarded: Os Meus Sentimentos (2005)

Publishing house: Asa Editores

SLOVAKIA

Winning author: Pavol Rankov

Book Awarded: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) (2008) - In English It Happened on September the First (or whenever)

Publishing house: Kalligram

SWEDEN

Winning author: Mrs Helena Henschen

Book Awarded: I skuggan av ett brott (2004) . In English The Shadow of a Crime

Publishing house: Brombergs


Side Bar