Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1366

Bryssel den 28 september 2009

EU-kampanjen ”Mumsiga gänget” – ett nytt initiativ för en sund livsstil och goda matvanor bland barn

Idag inledde EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling, Mariann Fischer Boel, en ny kampanj för sunda matvanor som riktar sig till alla skolbarn i EU. Tre kampanjturnéer kommer att åka runt i sju EU-länder med uppmaningen ”Ät, drick och rör på dig”. Barnen kommer att kunna delta i pedagogiska aktiviteter och lekar. EU-kommissionen har också öppnat en interaktiv webbplats och startat tävlingar och andra evenemang med ett mål i sikte – att få barnen att äta bättre. Den belgiska tennisstjärnan Justine Henin och den åttaårige Guinness-rekordhållaren Rosolino Cannio kommer att hjälpa till att sprida budskapet.

”När man ser sig omkring inser man att det finns väldigt många överviktiga barn, och vi måste helt klart ingripa nu”, säger Mariann Fischer Boel. ”Skolfrukt och skolmjölk är två steg i rätt riktning och med kampanjen för sunda matvanor sprider vi budskapet ”håll dig i form - det är kul!” direkt vid skolgrinden.

EU:s hälsokommissionär, Androulla Vassiliou, understryker att ”kampanjen för sunda matvanor är ett led i vår strävan att motarbeta barnfetma i Europa med hjälp av EU:s strategi för kost, fysisk aktivitet och hälsa. Det är extremt viktigt att EU:s politik på alla områden bidrar till arbetet för att stärka och stödja en hälsosammare miljö för alla som lever i EU.”

Bakgrund

Kampanjen för sunda matvanor kommer att drivas parallellt med EU:s program för skolfrukt och skolmjölk – viktiga initiativ för en mer balanserad kost och sundare matvanor hos barn.

Kampanjen ska få skolbarnen att förstå hur viktigt det är att äta, dricka och röra på sig . Under åtta veckors tid kommer kampanjen att turnera genom Belgien, norra Frankrike, Storbritannien, Irland, Estland, Litauen och Polen. Kampanjteamen kommer att besöka två skolor var varje dag och nå ut till sammanlagt 18 000 barn i 180 skolor med sina aktiviteter. Ät sunt och håll dig i form – det är kul! , är det budskap som ska förmedlas.

Samtidigt med turnén kommer en interaktiv skattjakt att pågå i åtta veckor på EU:s kampanjwebbplats, där alla barn mellan 8 och 15 år har chans att vinna olika sportartiklar.

I en ny undersökning från Eurobarometer instämmer tre fjärdedelar av de svarande helt i påståendet att ”det tycks finnas fler överviktiga barn nu än för fem år sedan”. Omkring 22 miljoner barn i EU är överviktiga, och 5 miljoner av dem lider av fetma.

Mer information:

Kampanjen för sunda matvanor:

http :// ec . europa . eu / agriculture / tasty - bunch /

Uppdaterat pressmaterial publiceras på

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/press-corner/index_en.htm

EU:s skolfruktprogram:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm

EU:s skolmjölksprogram:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm

EU:s folkhälsoportal – Kost:

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_en.htm

EU:s initiativ för ungas hälsa:

MEMO/09 /421 och http://health.europa.eu/youth


Side Bar