Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1366

V Bruseli 28. septembra 2009

Kampaň EÚ za zdravé stravovanie „Kamaráti na zahryznutie“ – nová iniciatíva na podporu zdravého životného štýlu a vyváženého stravovania detí

Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischerová Boelová dnes odštartovala novú kampaň za zdravé stravovanie európskych školákov. Pod heslom „Jedz, pi, hýb sa“ sa v siedmich európskych krajinách uskutoční turné troch predvádzacích akcií, vďaka ktorým budú mať deti príležitosť zúčastniť sa na vzdelávacích aktivitách a hrách. Európska komisia tiež zriadila interaktívnu webovú stránku a zorganizovala súťaže a iné podujatia, ktoré majú jeden kľúčový cieľ – zmeniť stravovacie návyky detí k lepšiemu. Šírenie tohto posolstva podporia aj belgická tenisová majsterka Justine Heninová a osemročný držiteľ zápisu v Guinnessovej knihe rekordov Rosolino Cannio.

„Keď sa pozrieme okolo seba a vidíme ten počet detí s nadváhou, je jasné, že musíme hneď konať,“ povedala Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Programy na podporu konzumácie ovocia a mlieka v školách sú dva kroky správnym smerom a vďaka kampani za zdravé stravovanie sa aj posolstvo „byť fit je zábava“ dostane priamo do škôl."

Komisárka EÚ pre zdravie Androulla Vassiliouová uviedla: „Kampaň za zdravé stravovanie dopĺňa naše úsilie obmedziť detskú obezitu v Európe v rámci stratégie EÚ v oblasti výživy, fyzickej aktivity a zdravia. Je nanajvýš dôležité, aby všetky politiky EÚ prispievali k snahám, ktorých cieľom je upevňovať a podporovať zdravšie prostredie pre všetkých občanov.“

Kontext

Kampaň za zdravé stravovanie bude prebiehať spolu s programami EÚ na podporu konzumácie ovocia a mlieka v školách – dôležitými iniciatívami pre vyváženejšiu stravu a zdravšie stravovacie návyky detí.

Kampaň za zdravé stravovanie prináša posolstvo „Jedz, pi, hýb sa“ priamo do škôl. Počas ôsmich týždňov budú predvádzacie akcie putovať po Belgicku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Estónsku, Litve a Poľsku. Každá predvádzacia akcia navštívi dve školy za deň. Do aktivít zdravého stravovania sa celkovo zapojí 18 000 detí v 180 školách. Posolstvo znie: Stravujte sa zdravo, pretože byť fit je zábava .

Súbežne s predvádzacími akciami bude na webovej stránke EÚ Kamaráti na zahryznutie prebiehať počas ôsmich týždňov interaktívna honba za pokladom, v ktorej budú môcť školáci vo veku od osem do pätnásť rokov z celej EÚ vyhrať množstvo športových predmetov.

Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra tri štvrtiny opýtaných „úplne súhlasia“ s tým, že „podľa všetkého je v súčasnosti viac detí s nadváhou ako pred piatimi rokmi“. V skutočnosti má v EÚ nadváhu približne 22 miliónov detí, pričom 5 miliónov z nich trpí obezitou.

Ďalšie informácie:

Kampaň Kamaráti na zahryznutie:

http :// ec . europa . eu / agriculture / tasty - bunch /

Aktualizovaný materiál pre tlač je uverejnený na

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/press-corner/index_en.htm

Program EÚ na podporu konzumácie ovocia v školách

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm

Európsky školský mliečny program

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm

Portál EÚ o verejnom zdraví – výživa:

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_en.htm

Iniciatíva EÚ v oblasti zdravia mládeže:

MEMO/09 /421 a http://health.europa.eu/youth


Side Bar