Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1364

Bryssel den 28 september 2009

Konsumentskydd : EU agerar för att minska risken för hörselskador från bärbara musikspelare

Konsumenterna kommer att gynnas av nya standardinställningar i bärbara musikspelare som är satta till säkra ljudnivåer och tydliga varningar mot riskerna med för högt ljud, enligt ett beslut av Europeiska kommissionen i dag. I oktober 2008 larmade EU:s vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker om att lyssning på musikspelare på hög volym under lång tid kan leda till permanenta hörselskador. Av lyssnarna riskerar 5–10 % permanent hörselnedsättning, nämligen de som lyssnar på musik på hög volym i mer än en timme om dagen. Uppskattningsvis kan upp till 10 miljoner människor i EU löpa den här risken. Europeiska kommissionen sänder i dag ett mandat till den europeiska standardiseringsorganisationen Cenelec om nya säkerhetsstandarder.

–  Det är lätt att vrida upp ljudnivån i MP3-spelare till skadliga nivåer, särskilt på bullriga gator eller i kollektivtrafiken. Och allt tyder på att ungdomar – som lyssnar på musik på hög volym flera timmar i veckan – inte har någon aning om att de riskerar sin hörsel . Det kan ta åratal innan hörselskadorna märks, och då är det för sent. De här standarderna innebär små tekniska ändringar av spelarna så att de med normala inställningar är säkra att använda. Om konsumenterna vill frångå de förvalda inställningarna kan de det, men det finns tydliga varningar så att de vet vilka risker de tar, säger EU:s konsumentkommissionär Meglena Kuneva.

 Konsumenternas säkerhet har högsta prioritet för den digitala teknikbranschen. Digital Europe välkomnar Europeiska kommissionens metod att bygga på vetenskap för att utveckla standarder. Det är viktigt att användarna får korrekt information så att de kan fatta väl underbygda beslut om hur de lyssnar på musik. Digital Europe ser fram emot att samarbeta med Europeiska kommissionen och standardiserings­organisationerna för konsumenternas bästa, säger Bridget Cosgrave, generaldirektör för Digital Europe.

Gällande regler

Enligt de rådande EU-standarderna finns det ingen övre gräns för ljudvolym, och det krävs inte heller någon särskild varningsmärkning för ljudvolym, men det ska finnas en varning i bruksanvisningen om riskerna med för hög volym.

De nya förslagen – mandat för nya säkerhetsstandarder

Det mandat som Europeiska kommissionen och de 27 medlemsländerna lagt fram omfattar alla bärbara musikspelare och mobiltelefoner med musikspelarfunktion:

  • Säkra nivåer ska vara standardinställning . Det står inget i mandatet om särskilda tekniska lösningar, för att inte hämma branschens innovation. I stället ska tillverkarna se till att standardinställningarna för normal användning uppfyller säkerhetskraven.

I mandatet står det att säker användning beror på hur länge man lyssnar och vid vilken volym . Vid 80 dB(A) bör lyssnandet begränsas till 40 timmar i veckan, och vid 89 dB(A) bör det inte överskrida 5 timmar i veckan.

De här nivåerna för säker exponering ska vara produkternas standardinställning . Högre exponering kan tillåtas, förutsatt att användaren avsiktigt valt den och produkten har en tillförlitlig metod för att informera användaren om riskerna.

  • Tillräckliga varningar för konsumenterna om riskerna och hur man undviker dem , t.ex. om originalhörlurarna ersätts med andra med en högre, skadlig volym. Mandatet bestämmer inte hur det här ska gå till. Branschen kan välja olika lösningar, t.ex. etiketter eller digital information på skärmen.

Vad händer nu ?

Europeiska standarder fastställs av den europeiska standardiseringsorganisationen Cenelec i en process där forskare, företag, konsumentgrupper och andra berörda parter deltar. Det arbetet kan ta upp till 24 månader. Europeiska standarder är inte obligatoriska, men om den nya standarden godkänns av Europeiska kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning blir den styrande för branschen. Produkter som uppfyller standarden förutsätts vara säkra: i annat fall måste tillverkarna genomföra dyr oberoende provning av sina produkter. De nya kraven gäller bara nya produkter.

Vad kan du som konsument göra?

Du som använder musikspelare kan göra några praktiska saker, bland annat kolla din spelare för att se om du kan ställa in en maxvolym och hålla volymen lägre på det sättet, eller sänka volymen manuellt. För din hörsels skull bör du inte heller lyssna för länge på din musikspelare .

Bakgrund

På sistone har försäljningen av bärbara musikspelare ökat starkt, särskilt MP3-spelare. I EU totalt lyssnar uppskattningsvis 50–100 miljoner människor på bärbara musikspelare dagligen. De senaste fyra åren har uppskattningsvis totalt 184–246 miljoner bärbara ljudanordningar sålts, varav 124–165 miljoner MP3-spelare. I EU använder miljontals människor musikspelare dagligen, och om de använder dem fel riskerar de hörselskador.

Mer information

Pressmeddelande om den vetenskapliga kommitténs yttrande om personliga musikspelare: IP/09/1492


Side Bar