Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1364

Bruselj, 28. septembra 2009

Potrošniki: Ukrepi EU za zmanjšanje zdravstvenega tveganja zaradi hrupa prenosnih glasbenih predvajalnikov

Današnja odločba Evropske komisije potrošnikom prinaša nove in varnejše privzete nastavitve pri prenosnih glasbenih predvajalnikih ter jasna opozorila o škodljivih učinkih izpostavljenosti pretirani glasnosti. Znanstveni odbor EU SCENIHR 1 je oktobra 2008 opozoril, da poslušanje glasne glasbe po prenosnih glasbenih predvajalnikih daljše obdobje lahko vodi k trajni okvari sluha. Trajno izgubo tvega 5−10 % poslušalcev. Prizadeti so tisti ljudje, ki glasno glasbo običajno poslušajo več kot 1 uro na dan. Po ocenah je v EU tveganju izpostavljenih do 10 milijonov ljudi. Evropska komisija je danes pooblastila CENELEC (organ za standardizacijo EU), da pripravi nove standarde za tehnično varnost.

Evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala, da „predvajalnike MP3 zlasti na prometnih cestah ali v javnem prevozu hitro nastavimo tako glasno, da škodijo s luhu. Dokazano je, da se zlasti mladi, ki glasno glasbo včasih poslušajo več ur tedensko, ne zavedajo, da škodijo svojemu sluhu. Okvara sluha pa se lahko pokaže šele po nekaj letih in takrat je že prepozno. Z navedenimi standardi se uvajajo majhne tehnične spremembe na predvajalnikih, ki bodo omogočile varno običajno uporabo. Potrošniki se bodo sicer lahko odločili za glasnejšo nastavitev, vendar bodo jasno opozorjeni in se bodo zavedali tveganja.“

Bridget Cosgrave, generalna direktorica DIGITALEUROPE je po udarila, da je „varnost potrošnikov za industrijo digitalne tehnologije na prvem mestu. DIGITALEUROPE pozdravlja pristop Evropske komisije, ki pri oblikovanju standardov uporablja strokovne postopke. Pomembno je, da so uporabniki dobro obveščeni in se lahko osveščeni odločajo, kako bodo poslušali glasbo. DIGITALEUROPE bo sodelovala z Evropsko komisijo in organi za standardizacijo v korist potrošnikov.“

Sedanja pravila

Obstoječi standardi EU trenutno ne določajo najvišje omejitve glasnosti in ne zahtevajo posebnega označevanja glede ravni glasnosti, zahtevajo pa, da se v navodila za uporabo vključi opozorilo o škodljivih učinkih izpostavljenosti pretirani glasnosti.

Nov predlog − novi varnostni standardi

Predlog Evropske komisije in 27 držav članic zajema vse prenosne glasbene predvajalnike in mobilne telefone z možnostjo predvajanja glasbe. Določa:

  • „privzeto“ nastavitev predvajalnika − nenevarno raven izpostavljenosti. Predlog ne določa posameznih tehničnih rešitev, da industrije ne bi omejeval pri njeni inovativnosti. Od proizvajalcev pa zahteva, da so privzete nastavitve varne za običajno uporabo.

Predlog jasno poudarja, da je varna uporaba odvisna od glasnosti in časa izpostavljenosti. Pri 80 dB(A) bi morala biti izpostavljenost omejena na 40 ur tedensko. Pri 89 dB(A) pa izpostavljenost ne bi smela preseči 5 ur tedensko.

Zgoraj navedena nenevarna raven izpostavljenosti je privzeta nastavitev predvajalnika. Višje ravni izpostavljenosti so lahko dovoljene, če jih uporabnik namenoma izbere, predvajalnik pa vsebuje zanesljiv način obveščanja uporabnika o tveganju.

  • ustrezno opozorilo za potrošnike o tveganjih ter načinih, s katerimi se jim lahko izognejo , ki zajema tudi možnost zamenjave originalnih slušalk z drugimi in ta povzroči nevarnejše ravni glasnosti. Predlog pa ne predpisuje načinov o izvedbi navedenega. Rešitve industrije bi lahko na primer vključevale označbe ali digitalno obveščanje na zaslonu. Kako naprej?

Standarde EU določa CENELEC (Evropski organ za določanje standardov) v postopku, ki vključuje strokovnjake, industrijo, skupine potrošnikov in druge zainteresirane strani ter lahko traja do 24 mesecev. Standardi EU niso zavezujoči, če pa nov standard potrdi Evropska komisija in je objavljen v Uradnem listu Evropske unije, pa ta dejansko postane industrijska norma. Izdelki, ki dosegajo navedene standarde, se štejejo za varne − sicer pa morajo proizvajalci sami poskrbeti za draga neodvisna testiranja izdelkov. Novi varnostni standardi se bodo uporabljali zgolj za prihodnje izdelke.

Kaj lahko storijo potrošniki?

Uporabniki prenosnih glasbenih predvajalnikov lahko sami previdno ravnajo, preverijo, če se pri njihovem predvajalniku lahko nastavi največja glasnost in tako ohranijo nizko raven glasnosti. Glasnost lahko ročno znižajo in poskrbijo za to, da prenosnih glasbenih predvajalnikov zaradi svojega sluha ne uporabljajo predolgo.

Ozadje:

V zadnjih letih je prodaja prenosnih glasbenih predvajalnikov poskočila, zlasti prodaja predvajalnikov MP3. Na splošno se v EU ocenjuje, da prenosne glasbene predvajalnike na dan posluša približno 50 do 100 milijonov ljudi. V zadnjih štirih letih se je po ocenah prodalo 184−246 milijonov prenosnih avdio predvajalnikov in 124−165 milijonov predvajalnikov MP3. Prenosne glasbene predvajalnike vsak dan po vsej EU uporablja več milijonov ljudi in če jih uporabljajo neprimerno, tvegajo okvaro sluha.

Več informacij je na voljo v

Sporočilu za javnost o mnenju Znanstvenega odbora o prenosnih glasbenih predvajalnikih: IP/08/1492

1 :

Znanstveni odbor za nastajajoča in novo opredeljena zdravstvena tveganja (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR).


Side Bar