Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1364

Brussel, 28 september 2009

Consumentenbescherming: EU treedt op om gezondheidsrisico's door blootstelling aan geluid van persoonlijke muziekspelers te beperken

Consumenten zullen baat hebben bij nieuwe standaardinstellingen van persoonlijke muziekspelers waarmee deze op een veilig blootstellingsniveau worden afgesteld, en van duidelijke waarschuwingen voor de nadelige gevolgen van een te grote blootstelling aan hoge geluidsniveaus. De Europese Commissie heeft hiertoe vandaag een besluit aangenomen. In oktober 2008 heeft het Europees wetenschappelijk comité SCENIHR 1 ervoor gewaarschuwd dat langdurig luisteren naar persoonlijke muziekspelers bij een hoog geluidsvolume tot blijvende gehoorschade kan leiden. 5-10% van de gebruikers van persoonlijke muziekspelers riskeert blijvend gehoorverlies. Dit zijn mensen die gemiddeld meer dan een uur per dag naar muziek luisteren bij een hoog volume. De schattingen van het aantal mensen in de EU dat blijvend gehoorverlies riskeert lopen op tot 10 miljoen. De Europese Commissie heeft vandaag aan Cenelec (de Europese normalisatie-instelling) opdracht gegeven tot het opstellen van nieuwe technische veiligheidsnormen.

Meglena Kuneva, EU-Commissaris voor consumentenbescherming, zei hierover het volgende: "Je kunt het volume van je mp3-speler gemakkelijk tot een schadelijk niveau opvoeren, vooral wanneer je je in een drukke straat of in het openbaar vervoer bevindt. Bovendien is gebleken dat met name jongeren, die soms uren per week naar luide muziek luisteren, er geen idee van hebben dat ze gehoorverlies riskeren. Het kan jaren duren voordat de gehoorbeschadiging zich openbaart, en dan is het eenvoudigweg te laat. Deze normen zorgen voor kleine technische aanpassingen aan de muziekspelers zodat het standaardgebruik veilig is. Als de consument ervoor kiest om van de standaardinstellingen af te wijken dan is dit mogelijk, maar duidelijke waarschuwingen zorgen ervoor dat hij op de hoogte is van het daarmee verbonden risico."

Bridget Cosgrave, directeur-generaal van DIGITALEUROPE, voegde hieraan toe: "Consumentenveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de digitaletechnologiesector. DIGITALEUROPE is ingenomen met de aanpak van de Europese Commissie, waarin de normen op wetenschappelijke basis worden ontwikkeld. Het is van belang dat gebruikers over nauwkeurige informatie beschikken zodat zij met kennis van zaken kunnen kiezen hoe zij van hun muziek genieten. DIGITALEUROPE verheugt zich erop in het belang van de consument samen te werken met de Europese Commissie en de normalisatie-instellingen."

De huidige voorschriften

De huidige EU-normen schrijven geen maximumgeluidsvolume of specifieke volume-etikettering voor, maar verlangen wel dat in de gebruikershandleiding wordt gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van blootstelling aan te hoge geluidsniveaus.

De nieuwe voorstellen: de opdracht om nieuwe veiligheidsnormen te ontwikkelen

De opdracht, die is voorgesteld door de Europese Commissie en de 27 lidstaten, heeft betrekking op alle persoonlijke muziekspelers en mobiele telefoons waarmee muziek kan worden afgespeeld. Zij houdt het volgende in:

  • de standaardinstellingen van de producten zorgen voor veilige blootstellingsniveaus. De opdracht schrijft geen specifieke technische oplossingen voor, om het innovatievermogen van het bedrijfsleven niet in te perken. In plaats daarvan wordt van fabrikanten geëist dat zij ervoor zorgen dat de standaardinstellingen voor normaal gebruik voldoen aan de veiligheidseisen.

Uit de opdracht blijkt duidelijk dat veilig gebruik afhankelijk is van de blootstellingstijd en het volume. Bij 80 dB(A) moet de blootstelling tot 40 uur per week worden beperkt. Bij 89 dB(A) mag de blootstelling niet langer duren dan 5 uur per week.

Deze veilige blootstellingsniveaus moeten standaard op de producten zijn ingesteld. Hogere blootstellingsniveaus zijn toelaatbaar, zolang zij welbewust door de gebruiker worden geselecteerd en het product over een betrouwbare voorziening beschikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van de risico's.

  • passende waarschuwingen voor de consument over de risico's en hoe deze te vermijden, ook voor situaties waarin de oorspronkelijke oortelefoon is vervangen door een oortelefoon van een ander type, met hogere, onveilige volumes tot gevolg. De opdracht schrijf niet voor hoe dit bereikt moet worden. De fabrikanten zouden dit bijvoorbeeld kunnen oplossen door middel van etikettering of digitale informatie op het scherm.

En nu?

Bij het opstellen van EU-normen door Cenelec (de Europese normalisatie-instelling) worden wetenschappers, het bedrijfsleven, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden betrokken; het hele proces kan tot 24 maanden in beslag nemen. EU-normen zijn niet verplicht, maar als de nieuwe norm wordt goedgekeurd door de Europese Commissie en in het Publicatieblad van de Europese Unie openbaar wordt gemaakt, wordt deze de feitelijke industrienorm. Producten die voldoen aan deze normen worden als veilig beschouwd. Wanneer dit niet het geval is moeten fabrikanten hun producten aan dure onafhankelijke keuringen onderwerpen. De nieuwe veiligheidsnormen hebben alleen betrekking op producten die in de toekomst op de markt komen.

Welke voorzorgsmaatregelen kunt u als consument nemen?

Gebruikers van persoonlijke muziekspelers kunnen nu al praktische voorzorgsmaatregelen nemen. Zo kunnen zij kijken of het maximumvolume van hun apparaat lager kan worden gezet of kunnen zij het volume handmatig verminderen. Ook is het verstandig om de persoonlijke muziekspeler niet te lang achter elkaar te gebruiken om het gehoor te sparen.

Achtergrond:

De laatste jaren is de verkoop van persoonlijke muziekspelers, vooral mp3-spelers, sterk toegenomen. In de EU luisteren naar schatting 50 tot 100 miljoen mensen dagelijks naar persoonlijke muziekspelers. De afgelopen vier jaar zijn er volgens schattingen in totaal 184-246 miljoen draagbare geluidsapparaten en 124-165 miljoen mp3-spelers verkocht. In de hele EU maken miljoenen mensen dagelijks gebruik van persoonlijke muziekspelers en riskeren zij – bij onjuist gebruik – gehoorschade.

Meer informatie

Persbericht over het advies van het SCENIHR inzake persoonlijke muziekspelers: IP/08/1492

1 :

Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s.


Side Bar