Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1364

Bryssel 28. syyskuuta 2009

Kuluttajat: EU ryhtyy vähentämään musiikkisoitinten melulle altistumisesta johtuvia terveysriskejä

Euroopan komissio teki tänään kuluttajia suojaavan päätöksen: kannettavissa musiikkisoittimissa on jatkossa oltava oletusasetuksena turvallinen äänenvoimakkuus, ja soittimissa on oltava selkeät varoitukset liiallisen melulle altistumisen haittavaikutuksista. EU:n tiedekomitea SCENIHR 1 varoitti lokakuussa 2008, että kannettavien musiikkisoitinten kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Noin 5–10 prosentilla musiikin kuuntelijoista kuulo on vaarassa heikentyä pysyvästi. Tämä koskee niitä, joille on tyypillistä kuunnella musiikkia suurella äänenvoimakkuudella yli tunti päivässä. EU:ssa arvioidaan jopa 10 miljoonan ihmisen kuulon olevan vaarassa. Euroopan komissio antoi tänään CENELECille (EU:n standardointijärjestö) tehtäväksi laatia uudet tekniset turvallisuusnormit.

Kuluttaja-asioista vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva totesi, että ”mp3-soittimen äänenvoimakkuuden tulee helposti säätäneeksi liian suureksi varsinkin ruuhkaisilla kaduilla tai julkisissa liikennevälineissä”. Kunevan mukaan on käynyt selväksi, että etenkin nuoret – jotka kuuntelevat kovaäänistä musiikkia joskus useita tunteja joka viikko – eivät lainkaan ymmärrä vaarantavansa kuulonsa. Saattaa kestää vuosia, ennen kuin kuulovaurio tulee ilmi, ja silloin on jo liian myöhäistä. ”Turvallisuusnormeilla soittimiin tehdään pieniä teknisiä muutoksia, joiden myötä soitinten normaali käyttö oletusasetuksilla on turvallista. Halutessaan kuluttajat voivat sivuuttaa oletusasetukset, mutta siitä on selkeät varoitukset, joten he tietävät, millaisia riskejä ottavat”, Kuneva sanoi.

DIGITALEUROPEn pääjohtaja Bridget Cosgraven mukaan kuluttajien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää digitaaliteknologia-alan teollisuudelle. ”DIGITALEUROPE on tyytyväinen Euroopan komission lähestymistapaan, jossa normit laaditaan tieteellisin perustein. On tärkeää, että kuluttajilla on oikeaa tietoa, jotta he voivat tietoisesti valita musiikinkuuntelutapansa. DIGITALEUROPE tekee mielellään yhteistyötä Euroopan komission ja standardointielinten kanssa kuluttajien hyväksi”, Cosgrave totesi.

Nykyiset säännöt

Nykyisissä EU-normeissa ei määrätä äänen enimmäisvoimakkuutta eikä edellytetä merkintöjä äänenvoimakkuustasoista. Sen sijaan käyttöoppaaseen on merkittävä varoitus liian suurelle äänenvoimakkuudelle altistumisen haittavaikutuksista.

Uudet ehdotukset – uusia turvallisuusnormeja koskeva toimeksianto

Euroopan komission esittämä toimeksianto, jonka kaikki 27 jäsenvaltiota ovat hyväksyneet, koskee kaikkia kannettavia musiikkisoittimia ja soittimella varustettuja matkapuhelimia. Toimeksiannossa todetaan seuraavaa:

  • Tuotteiden oletusasetusten on taattava turvallinen altistumistaso . Täsmälliset tekniset ratkaisut eivät sisälly toimeksiantoon, sillä teollisuuden innovointikykyä ei haluta tukahduttaa. Sen sijaan valmistajia vaaditaan huolehtimaan siitä, että oletusasetukset normaalikäyttöä varten ovat turvallisuusvaatimusten mukaiset.

Toimeksiannossa todetaan selkeästi, että käytön turvallisuus riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuudesta. 80 dB(A):n voimakkuudelle altistuminen olisi rajattava 40 tuntiin viikossa ja 89 dB(A):n voimakkuudelle saisi altistua enintään 5 tuntia viikossa.

Tuotteiden oletusasetusten on oltava edellä määriteltyjen turvallisten altistumistasojen mukaisia. Korkeammat altistumistasot voidaan sallia, mutta käyttäjän on valittava ne tietoisesti ja tuotteessa on luotettavalla tavalla ilmoitettava käyttäjälle aiheutuvat riskit.

  • Käyttäjiä on varoitettava asianmukaisesti riskeistä ja heille on kerrottava tavoista, joilla riskit voi välttää . Tämä koskee esimerkiksi tilannetta, jossa äänenvoimakkuus kohoaa vaaralliselle tasolle, jos alkuperäiset kuulokkeet vaihdetaan toisenlaisiin. Tehtävänannossa ei määrätä, millä tavalla asiasta on huolehdittava. Alan teollisuuden ratkaisuina voisivat olla esimerkiksi etiketit tai näyttöruudulle tulevat ilmoitukset.

Mitä seuraavaksi?

EU:n normit laatii CENELEC (Euroopan sähkötekninen standardointijärjestö) yhteistyössä tieteen ja teollisuuden edustajien sekä kuluttajaryhmittymien ja muiden osapuolten kanssa. Laadintaprosessi saattaa kestää kaksi vuotta. EU:n normeja ei ole pakko noudattaa, mutta jos Euroopan komissio hyväksyy uuden normin ja julkaisee sen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, käytännössä siitä tulee teollisuuden normi. Kyseisten normien mukaan valmistettuja tuotteita pidetään turvallisina – muussa tapauksessa valmistajien on teetettävä tuotteilleen kalliit riippumattomat testit. Uudet turvallisuusnormit koskevat vasta tulevaisuuden tuotteita.

Mitä kuluttaja voi tehdä?

Kannettavien musiikkisoitinten käyttäjillä on jo nyt käteviä keinoja ryhtyä varotoimiin. Laitteessa saattaa esimerkiksi olla rajoitin, jolla voi säätää äänenvoimakkuuden enimmäistason. Ääntä voi säätää pienemmälle tietysti myös käsin. Lisäksi käyttäjä voi rajoittaa kuunteluaikaa kuulonsa säilyttämiseksi.

Taustaa:

Kannettavien musiikkisoittimien ja erityisesti mp3-soittimien myynti on viime vuosina kasvanut huimasti. Kannettavia musiikkisoittimia kuuntelee päivittäin karkeasti arvioiden 50–100 miljoonaa ihmistä EU:ssa. Neljän viime vuoden aikana kaikkia kannettavia audiolaitteita on myyty arviolta 184–246 miljoonaa kappaletta, mp3-soittimia 124–165 miljoonaa. Miljoonat ihmiset EU:ssa käyttävät kannettavia musiikkisoittimia joka päivä, ja jos he eivät käytä niitä oikein, heidän kuulonsa on vaarassa.

Lisätietoja

Lehdistötiedote kannettavia musiikkisoittimia koskevasta tiedekomitean lausunnosta: IP/08/1492

1 :

Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR).


Side Bar